Ženski management

projekti zenski management

Razvoj ženskega managenta v slovenskem prostoru

Poslovni svet še nikoli ni deloval v tako zahtevnem in kompleksnem okolju kot danes. Izjemen tehnološki razvoj, globalizacija, družbene spremembe in visoka zavest o ohranjanju naravnega okolja oblikujejo edinstvene okoliščine, v katerih delujejo sodobne organizacije.

Pri iskanju odgovorov in poti na te izzive se mora zato danes management opirati na vse razpoložljive talente. To ustvarja zgodovinski trenutek, ki odpira prosto pot ženskam v vse vidike družbenega in poslovnega življenja. Na njih je, ali bodo znale in si upale izkoristiti priložnost, ki se jim ponuja.

V Združenju Manager velik pomen dajemo razvoju ženskega managementa. Managerkam želimo nuditi strokovno podporo pri njihovem razvoju, ki vodi v zasedanje najzahtevnejših položajev. Na njihovi poti jih želimo spodbujati pri uresničevanju lastne vizije, ambicij in ciljev.

V skladu z našo Zavezo 15/2020 želimo do leta 2017 povečati delež managerk, na vodstvenih položajih v podjetjih v Sloveniji, na 40 %.

Pobuda za doseganje spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb

Združenje Manager podpira pobudo Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora državnih in borznih družb. Pobuda do konca leta 2026 predvideva 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti. Več o tej pobudi.

Hkrati pa si Združenje Manager prizadeva za zakonsko ureditev tega vprašanja, saj podatki zadnjih deset let kažejo, da napredka zaradi priporočil ni. "Priporočila, ki ne obvezujejo, so tako večinoma le pranje vesti. Mi pa, ker tega še nismo uzakonili, zamujamo priložnosti preskoka v naprednejšo družbo," meni izvršna direktorica združenja Saša Mrak in dodaja, da je upiranje proti sistematičnemu urejanju raznolikosti in uravnoteženosti spolov še toliko bolj nerazumljivo, ko raziskave jasno kažejo, da podjetja z uravnoteženimi vodstvi ustvarjajo višjo donosnost na kapital, so inovativnejša in zato ustvarijo več prihodkov.

Kaj delamo?

"Pri iskanju odgovorov in poti na te izzive se mora zato danes management opirati na vse razpoložljive talente. To ustvarja zgodovinski trenutek, ki odpira prosto pot ženskam v vse vidike družbenega in poslovnega življenja. Na njih je, ali bodo znale in si upale izkoristiti priložnost, ki se jim ponuja."

Baza znanja za strokovni razvoj ženskega managementa

Ustvarjamo največjo bazo znanja s področja ženskega managementa v Sloveniji.

Znanje je eno najmočnejših odgovorov na izzive, s katerimi se managerke soočajo pri svojem vsakdanjem delu na vodstvenih pozicijah. Zato posebno pozornost posvečamo zbiranju obstoječega in ustvarjanju novega znanja s področja ženskega managementa. Managerkam želimo nuditi strokovno pomoč na njihovi poti v poslovnem svetu.

Konferenca odličnosti managerk

Organiziramo največjo strokovno konferenco v slovenskem prostoru na temo ženskega managementa.

S spodbujanjem javnega diskurza na temo ženskega managementa, odprtim naslavljanjem največjih izzivov, s katerimi se soočajo managerke na vodilnih pozicijah, deljenjem pozitivnim praks ter ustvarjanjem priložnosti za medsebojno mreženje in druženje, razvijamo voditeljice uspešne prihodnosti.

Projekti

Citat 1 - ženski management

»Zadnje raziskave kažejo, da ženske kar v 61 % menijo, da se na svoji karierni poti srečujejo s strožjimi kriteriji kot moški (ki so skoraj 100-odstotno prepričani, da strožjih kriterijev v primerjavi z ženskami na poti napredovanja v podjetjih zanje ni), in da bi aktivna politika, ki ni prepuščena naključju, ampak sistematičnemu ukvarjanju z razvojem kadrov, zelo pripomogla k napredovanju žensk.«

EQPOWEREC

Projekt, ki je potekal med februarjem 2015 in oktobrom 2016, smo izvajali z namenom ozaveščanja o problematiki enakosti med spoloma v gospodarskem prostoru v Sloveniji.

S projektom smo pokrivali področje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju in je deloval v sklopu programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Koordinator projekta je bila Univerza v Ljubljani. V projektu smo sodelovali s Slovensko kadrovsko zvezo in BI Norveško poslovno šolo.

delilec

Vidnost managerk pod žarometi

Prek povečanja deleža managerk, ki so kot gospodarske strokovnjakinje komentirale strokovne teme v medijih, smo ženske vodje predstavili kot enakopravne člene poslovnega okolja.

Projekt Vidnost managerk pod žarometi smo kot pilotni projekt izvajali v letu 2016. Z večjo izpostavljenostjo žensk, kot strokovnjakinj z vseh področij gospodarstva, znanosti ali politike, smo pripomogli h krepitvi vidnosti žensk in njihove enakopravnosti v vseh aspektih družbe. Projekt smo izvajali v sodelovanju z družbo Propiar in Metino listo. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Citat 2 - ženski management

»Ženske v evropskem gospodarstvu predstavljajo 46 odstotkov vseh zaposlenih in imajo v večini višjo izobrazbo od moških kolegov. Kaj pa v Sloveniji? V upravah ženske zasedajo 21-odstotni delež, od tega je le 5 odstotkov predsednic uprav, medtem ko na mestu predsednika uprave v državnih podjetjih ni niti ene ženske. (2014)«

delilec

Vključi.Vse

Projekt, ki je potekal med septembrom 2013 in avgustom 2015, smo izvajali z namenom spodbujanja uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu.

Nosilec dvoletnega projekta je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poleg Združenja Manager pa je sodelovala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Projekt je bil sofinanciran z EU sredstvi programa Progress.

Model 6 Vključi.Vse

Model 6 Vključi.Vse je orodje, ki vključuje šest konkretnih ukrepov, s katerim si lahko slovenska podjetja pomagajo pri iskanju in razvoju talentov z največjim potencialom za prevzemanje vodilnih in vodstvenih mest.

Model spodbuja izvajanje aktivnosti na šestih ključnih področjih, ki pomembno vplivajo na vzpostavitev večjega ravnovesja na vodstvenih položajih podjetij. To so področja kadrovanja, izobraževalnega programa in kariernega načrta, kariernega mentorstva, upravljanja delovne uspešnosti, kariernega sponzorstva in določanja ciljnega deleža žensk v vodstvih podjetij.

Priročnik Vključi.Vse

Priročnik je nastal kot zbirka rezultatov praktičnih delavnic v pilotnih podjetjih Petrol in MIK, izkušenj pridobljenih na študijskih obiskih in vrste raziskav v okviru projekta Vključi.vse.

Priročnik predstavlja celovit, jedrnat in poglobljen pogled na tematiko uravnoteženosti v vodstvih.

citat 3 - ženski management

»Družbe, ki jih vodijo moški in ženske, dosegajo tudi do 41 odstotkov višje dobičke kot enospolna vodstva.«

Kompetenčni center za sponzoriranje managerk

Karierno sponzorstvo je ukrep, ki ženskam pomaga k večji vidnosti in prepoznavnosti, odpira vrata razvoju njihove kariere in jim nudi možnosti poslovnega ter osebnega uspeha.

Karierno sponzorstvo ni enako kot karierno mentorstvo. Sponzor je nekdo, ki varovanki omogoči, da se preizkusi in dokaže znotraj organizacije na tistih nivojih, ki sprejemajo pomembne odločitve. Ker je to relativno nov ukrep, ki je tudi v svetu še relativno nepoznan, smo se v okviru projekta Vključi.Vse odločili ustvariti kompetenčni center za sponzoriranje managerk, ki deluje kot zbirno mesto s poglobljenimi informacijami in argumenti zakaj je sponzorstvo pomembno. 

Seznam vključene

Mreženje poslovnih žensk je pomemben korak pri ustvarjanju in spodbujanju razvoja poslovnih priložnosti. Tako v Sloveniji kot tudi v tujini. 

Zato smo v okviru projekta Vključi.vse pripravili seznam in kratek opis mednarodnih mrež, v katere se lahko povežejo ženske managerke. Odprite se svetu in mu  dovolite, da pride k vam.

citat 4 - ženski management

"Ženske moramo narediti naše karierne želje bolj vidne ali, kot je zapisal Woody Allen: »80 odstotkov uspeha je že v tem, da se upaš pokazati.«

Konferenca Lepotica in zver

Dvodnevna mednarodna konferenca Lepotica in zver: ne podcenjujete moči talentov je potekala februarja 2015 v Ljubljani. Organizirana je bila v okviru projekta Vključi.Vse

Prek predavanj vrhunskih predavateljic in predavateljev s področja upravljanja talentov smo v okviru konference predstavili tako stanje na področju uravnotežene zastopanosti žensk na mestih odločanja v gospodarstvu kot tudi najboljše domače in tuje prakse. Konference se je udeležilo več kot 150 udeleženk in udeležencev iz 7 držav. Več kot 400 oseb pa je dogodek neposredno spremljalo še prek spletne povezave.

V okviru konference, ki je potekala februarja 2015 v Ljubljani, je nastal tudi Zbornik, ki predstavlja zbir podatkov in intervjujev, pridobljenih v okviru projekta Vključi.Vse. Publikacija nudi zanimivo in poglobljeno branje ter raznovrstne poglede na tematiko enakosti.

Revija Vključi.Vse

Revija Vključi.Vse je kot elektronski mesečnik izhajala v času trajanja projekta Vključi.Vse.

Revija je na zanimiv in strokoven način širši javnosti posredovala aktualne informacije, poglede in zanimivosti na temo enakosti spolov na vodilnih mestih.

Arhiv revij:

Podporniki

Aktivnosti Združenja Manager so del projekta Vključi.Vse, ki ga je iz sredstev programa PROGRESS (2007-2013) sofinancirala Evropska Unija. Evropska komisija ni odgovorna za vsebino in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja poglede izvajalca projekta. Več informacij je na voljo na tej povezavi

vkljuci se logo
ministrstvo za delo logo
zdruzenje manager logo
eu logo
komisija za preprecevanje korupcije logo