O združenju

januarsko obrez za spletno stran

Vsak dan nam daje priložnost postati boljša različica sebe.

Vrednote Združenja Manager, ki smo jih izbrali ob 30. obletnici združenja:
- spoštovanje,
- zaupanje,
- odgovornost,
- etika,
- sodelovanje.

Povezujemo več kot 1.200 slovenskih managerjev in managerk in že 30 let spodbujamo razvoj managerskega poklica v Sloveniji. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor.

S svojim delom:

  • prispevamo k razvoju slovenskega managementa
  • prispevamo k uspešnosti slovenskega gospodarstva, k napredku in blaginji države ter državljanov Slovenije
  • oblikujemo poklicne standarde za managerje
  • omogočamo medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje slovenskih managerk in managerjev
  • povečujemo ugled managerskega poklica v javnosti
  • spodbujamo spoštovanje poslovne etike med managerji
  • povezujemo slovenski management s sorodnimi organizacijami doma in v tujini

Poslanstvo

Naše poslanstvo »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka« usmerja vsak naš korak.

Za strokoven in odgovoren management v Sloveniji

Naša prva skrb je slovenski management spodbujati k etičnemu delovanju. Zato naše člane pri njihovem delu zavezuje Kodeks etike Združenja Manager, etično delovanje managementa v slovenskem prostoru pa razvijamo tudi z drugimi priročniki vodenja in upravljanja.

Podpiramo strokovni razvoj slovenskega managementa. Zato letno organiziramo več kot 20 strokovnih dogodkov, izdajamo strokovne publikacije, gradimo največjo bazo znanja s področja managementa, izvajamo strateške razvojne projekte in prepoznavamo najboljše.

Mreženje, znanje in informacije na enem mestu

Čas je bogastvo. Zato v Združenju Manager posebno pozornost posvečamo temu, da članom na enem mestu nudi edinstveno stičišče:

Glas slovenskega managementa v javnosti

V imenu slovenskega managementa sodelujemo v javnih razpravah. Zavzemamo se za aktivno oblikovanje spodbudnega okolja in pogojev, ki bodo omogočili delovanje in rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Organizacijam, ki so pristojne za ustvarjanje konkurenčnih razmer za delovanje gospodarske panoge, prenašamo pobude, predloge in mnenja slovenskih managerjev in managerk.

Smo sogovornik medijem na teme, ki se dotikajo slovenskega managementa in gospodarskega okolja v Sloveniji.