Splošni pogoji poslovanja

PRIJAVA, ODJAVA, VIŠINA KOTIZACIJE IN PLAČILO

Prijava na posamezni dogodek Združenja Manager (v nadaljevanju ZM) mora biti pisna, in sicer preko spletnega obrazca ali po e-pošti, najkasneje en delovni dan pred dogodkom, razen, če je v najavi dogodka določen drug rok za prijavo oziroma je prijava mogoča do zapolnitve razpoložljivih mest. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo.

V primeru plačljivih dogodkov je skrajni rok za morebitno brezplačno odjavo 7 delovnih dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. V primeru, da se prijavitelj/ica od dogodka v odjavi v obdobju od 6 do 3 delovnih dni pred dogodkom, mu/ji je ZM upravičeno zaračunati administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. V primeru da se prijavitelj/ica od dogodka odjavi manj kot 3 delovne dni pred dogodkom oziroma se iz kakršnega koli razloga dogodka ne udeleži ter se od dogodka ni odjavil/a skladno z določili tega odstavka, mu/ji je ZM upravičeno zaračunati celotno kotizacijo.

V primeru brezplačnih dogodkov je skrajni rok za odjavo 1 delovni dan pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. V primeru da se prijavitelj/ica od dogodka odjavi na dan dogodka oziroma se iz kakršnega koli razloga dogodka ne udeleži ter se od dogodka ni odjavil/a skladno z določili tega odstavka, mu/ji je ZM upravičeno zaračunati stroške organizacije v višini 40,00 EUR +DDV.

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani dogodka. Stroški nastanitve oziroma parkiranja v kotizaciji niso zajeti, razen, če je to izrecno navedeno na spletni strani dogodka oziroma sporočeno prek drugih komunikacijskih kanalov. V primeru plačljivih dogodkov prejme prijavitelj/ica na podlagi prijave predračun, ki ga je potrebno poravnati v roku navedenem na predračunu. Morebitni popust pri kotizaciji za zgodnje prijave se upošteva pod pogojem, da je predračun plačan do konca zadnjega dne določenega za zgodnjo prijavo.

PROGRAM

Dogodki bodo potekali po programu, ki bo vnaprej objavljen na spletnem mestu dogodka in posredovan prek drugih komunikacijskih kanalov. ZM si pridružuje pravico do vsebinskih sprememb v programu, ki bodo pravočasno objavljene na enak način kot sam program.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo ZM posebej označilo vnaprej na spletni strani dogodka in v drugih komunikacijskih kanalih.

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV

ZM si pridružuje pravico do avdio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last ZM. ZM ima pravico avdio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporabljati v promocijske namene.

GRADIVO OZIROMA PREZENTACIJE PREDAVATELJEV

Gradivo oziroma prezentacije predavateljev vsebuje njihove izbrane in pravočasno prispele pisne prispevke. Prispevki tujih predavateljev so objavljeni v originalu, brez prevoda v slovenski jezik.

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Z njihovim izrecnim dovoljenjem jih bo ZM objavilo na spletni strani dogodka oziroma posredovalo po drugih komunikacijskih kanalih.

PARKIRANJE

Za parkiranje na kraju dogodka poskrbijo udeleženci sami. ZM poskrbi za parkiranje le v primeru, da je tako izrecno navedeno na spletnih strani dogodka ali sporočeno prek drugih komunikacijskih kanalov.

SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE DOGODKA

ZM si pridržuje pravico do spremembe termina in/ali lokacije dogodka (v območju ne več kot 15 km od prvotno predvidenega kraja dogodka), do česar bi lahko prišlo zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

ODPOVED DOGODKA

ZM si pridržuje pravico do odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo ZM obvestilo vse prijavljene najmanj 2 delovna dneva pred napovedanim dogodkom. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi dogodka bo ZM prejeto kotizacijo vrnilo v celoti ali pa po dogovoru s prijavljenim/prijavljeno prejeta sredstva kotizacije zadržalo kot plačilo udeležbe na drugem dogodku v tekočem ali naslednjem letu.

SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

ZM si pridržuje pravico do spreminjanja splošni pogojev poslovanja brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.