Baza znanja

Znanje je bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti, zamenjati, uničiti. Zato ga ustvarjamo, delimo, plemenitimo.

Odličnost je stvar navade. Navada pa je posledica razvoja. Zato je strokovni razvoj managerske stroke eden ključnih ciljev našega delovanja. Aktivno skrbimo za razvoj novih znanj in jih širimo med naše člane. Podpiramo raziskave in odkrivamo nova spoznanja na še nepoznanih področjih. Oblikujemo priporočila in tako članom nudimo strokovno pomoč pri opravljanju njihovih vsakodnevnih managerskih nalog. Podajamo strokovna mnenja na zakonodajne predloge in soustvarjamo okolje, ki bo spodbujalo razvoj konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Zbiramo uspešne prakse iz tujine in jih širimo v domačem prostoru. Razvijamo standarde etičnega, strokovnega in odgovornega poslovnega delovanja.

Dr. Stane Pejovnik - citat

»Tisti, ki so najprodornejši, pritegnejo tudi najboljše sodelavce, po načelu ljudje prvega kova privlačijo ljudi prvega kova in tako ustvarijo krog zelo uspešnih posameznikov.«

Dr. Stane Pejovnik

MQ revija

Edinstvena strokovna publikacija na področju managementa

Trajnostno voditeljstvo

Spodbujamo, ozaveščamo in izmenjujemo dobre trajnostne prakse

Poslovna etika

Kodeks etike Združenja Manager

Strokovni razvoj ženskega managementa

Spodbuda razvoju ženskega managementa v Sloveniji

Temeljni dokumenti Združenja Manager

Temeljna vodila delovanja Združenja Manager

Pogled

Pogled je zasnovan v okviru Observatorija Združenja Manager za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje.

Zakonodaja

Strokovni doprinos k zakonodaji

Priročniki

Za strokoven management

Raziskave

Nova spoznanja

Knjižna polica

Knjižna dela naših članic in članov