Sodelovanja

zavihek sodelovanje

Podajamo roko prijateljstva, gradimo mostove partnerstva.

Celota postaja tem močnejša, čim več njenih delov se trdno povezuje med seboj. Poslovni svet je svet partnerstev. To odprtost do sodelovanja izkazujemo tudi v Združenju Manager. Zato na poti razvoja strokovnega in etičnega managementa ter grajenja konkurenčnega gospodarstva združujemo moči, ideje in energijo z drugimi posamezniki ali organizacijami, ki z nami delijo ambicije in cilje.

Partnerstva

Tesna partnerstva in sodelovanja gradimo z naslednjimi organizacijami:

Izpostavljeno

»Ljudje uporabljajo argument, ker ne poznajo drugega, ni pa to konstruktivno. Morali bi se potruditi spoznati zorni kot drugega. Raziskati zadevo, ne pa postaviti sebe nasproti drugemu.«

dr. Edward de Bono

Evropska konfederacija vodilnih kadrov

Leta 2000 smo bili Združenje Manager kot prva izmed managerskih organizacij tranzicijskih držav sprejeti Evropsko konfederacijo vodilnih kadrov.

CEC European Managers je krovno organizacija nacionalnih managerskih združenj članic EU in združuje več kot milijon managerk in managerjev širom Europe. S strani Evropske komisije ima priznan status socialnega partnerja, kot samostojen in neodvisen glas managerjev organizacija skrbi za zagovarjanje interesov evropskega managementa. Združenje Manager predstavljamo glas slovenskih managerjev v širšem evropskem prostoru ter hkrati širimo besede in pobude evropskega managementa v slovenskem okolju.

Več o organizaciji CEC European Managers si lahko preberete tukaj.

Člani Združenja Manager imajo v ovkiru CEC-a možnost:

  • vpisa v mednarodno bazo podatkov prek milijona managerjev, ki so združeni v CEC  – Managers' Network
  • posredovanja svojega mnenja na evropski ravni v okviru sodelovanja v Managers' Panel
  • udeležbe na mednarodnih mreženjskih dogodkih
  • brezplačnih informacij o delovni zakonodaji v posameznih državah članicah (Mutual assistance agreement)

»Hipoma, ko vstopiš v tim, potrebuješ predvsem sposobnost sodelovanja, saj brez dajanja in sprejemanja pomoči, brez odprtosti do drugega, brez vživljanja v vloge, empatije, stvar ne deluje. Zato moramo biti najprej razviti kot ljudje, šele nato kot strokovnjaki.«

Milan Matos

SAMIT 100

S ciljem vzpostaviti močno kohezijsko silo gospodarskega povezovanja v prihodnosti in prispevati k političnim prizadevanjem za napredek odnosov in življenja v regiji smo Srpska asocijacije menadžera, Hrvatska udruga poslodavaoca in Združenje Manager oktobra 2011 soorganizirali prvi regionalni vrh poslovnih voditeljev JV Evrope.

Od takrat vsako leto organiziramo konferenco SAMIT 100, ki predstavlja največjo regijsko strokovno konference s področja managementa in gospodarstva ter na enem mestu združuje vodilne gospodarstveniki iz držav jugovzhodne Evrope.

Več o konferenci SAMIT 100 si lahko preberete tukaj.