Observatorij Združenja Manager

1Pogled 16

Observatorij Združenja Manager je strokovna skupina znotraj združenja, ki jo vodi prof. dr. Dušan Mramor

naslovnica Pogled3

Pogled je letna strokovna publikacija, ki je zasnovana v okviru Observatorija Združenja Manager za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje.

Observatorij Združenja Manager od začetka deluje kot uredniški odbor letne publikacije Pogled, namenjene ovrednotenju gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu ter umeščanje dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. Od odločitve upravnega odbora 22. maja 2019 pa je utemeljen tudi kot avtonomni notranji strokovni organ združenja.

Observatorij ZM deluje v svojo ožji in širši sestavi:

 

- v ožji sestavi so njegovi ustanovni člani in vabljeni gostje. Ustanovni člani so: prof. dr. Dušan Mramor (predsedujoči), predsednik ZM Aleksander Zalaznik, izvršna direktorica ZM Saša Mrak, prof. dr. Vera Trstenjak, dr. Ali Žerdin, mag. Veljko Bole in mag. Jurij Giacomelli (pobudnik in odgovorni urednik Pogleda). Gosta sta: prof dr. Jože Sambt in Tone Stanovnik, predsednik uprave Špice ter član upravnega odbora ZM.

 

- v širši sestavi so člani ožje sestave, upravni odbor in častno razsodišče ZM ter predstavniki podpornih partnerjev projekta. Slednji so Gabrijel Škof (predsednik uprave skupine AS, glavni partner publikacije), Sergej Simoniti (predsednik uprave SID – Prva kreditna Zavarovalnica; od leta 2019 dalje) in drugi.

 

V okviru Observatorija Združenja Manager je bila zasnovana strokovna publikacija Pogled za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje, ki izhaja v partnerstvu z Delom.

S Pogledom želimo prispevati k ozaveščanju o umnem upravljanje države. Takem, ki s čim več preglednosti vnaša zaupanje med udeležence na pozitivni spirali družbenih odnosov in v smeri skupne vizije zmore preizkuse časa.