Observatorij Združenja Manager

1Pogled 16

Observatorij Združenja Manager je avtonomna strokovna skupina znotraj združenja, ki jo vodi prof. dr. Dušan Mramor

Pogled je bila letna strokovna publikacija, ki je bila zasnovana v okviru Observatorija Združenja Manager za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje.

Observatorij Združenja Manager je v začetku deloval kot uredniški odbor letne publikacije Pogled, namenjene ovrednotenju gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu ter umeščanje dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. Od odločitve upravnega odbora 22. maja 2019 pa je Observatorij utemeljen tudi kot avtonomni notranji strokovni organ združenja.

V letu 2021 je Observatorij doživel prenovo v smeri večje multidisciplinarnosti. Prof. dr. Mramor je v eni strokovni skupini, "think-tanku" Združenja Manager, združil izjemne slovenske strokovnjake, ki delujejo tako doma kot v tujini, z najrazličnejših področij. To omogoča celovit pristop k reševanju razvojnih družbenih izzivov, kar najbolje dokazujeta naša akcijska načrta za višjo rast produktivnosti in večjo blaginjo v Sloveniji.

Andrej Božič, predsednik ZM, na dogodku Observatorij 2022, maja 2022: "V Združenju Manager smo z Observatorijem razširili naša lastna obzorja, kar gre z roko v roki tudi z našo paradigmo razvoja trajnostnega voditeljstva. Voditelj sedanjosti, ne prihodnosti, se mora pri vsakodnevnem odločanju zavedati, da smo vsi deležniki v okolju, v katerem podjetje deluje, soodvisni in moramo delovati v ravnovesju. Še kako pomembno je to v okoliščinah, s katerimi se soočamo v zadnjih dveh desetletjih. Finančni in socialni krizi izpred 15 let samo sledijo takšni in drugačni pretresi, eden bolj nepredvidljiv od drugega, pa naj bo to epidemija ali vojna, obe z razsežnostmi na mnogo področjih. Z Observatorijem smo s pomočjo najbolj eminentnih strokovnjakov ekonomske in drugih strok ključne teme za slovensko gospodarstvo umestili v širši družbeni kontekst. To nam omogoča, da lahko danes suvereno, jasno in neposredno zagovarjamo, katere so tiste ključne rešitve za Slovenijo – za državo razvoja in ustvarjalnosti, za državo, v kateri se bo praktično vsakdo lahko počutil dobro – za državo blaginje."

Observatorij ZM vodi prof. dr. Dušan Mramor, članice in člani pa so še prof. dr. Polona Domadenik Muren, prof. dr. Blaž Zupan, dr. Ali Žerdin, prof. dr. Jože Sambt, prof. dr. Verica Trstenjak, prof. mag. Tadej Glažar, prof. dr. Martin Čopič, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Zupanc, prof. dr. Robert Dominko, prof. dr. Marko Topič in doc. dr. Marinka Žitnik.