Observatorij Združenja Manager

1Pogled 16

Observatorij Združenja Manager je strokovna skupina znotraj združenja, ki jo vodi prof. dr. Dušan Mramor

naslovnica Pogled3

Pogled je letna strokovna publikacija, ki je zasnovana v okviru Observatorija Združenja Manager za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje.

Observatorij Združenja Manager od začetka deluje kot uredniški odbor letne publikacije Pogled, namenjene ovrednotenju gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu ter umeščanje dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. Od odločitve upravnega odbora 22. maja 2019 pa je utemeljen tudi kot avtonomni notranji strokovni organ združenja.

Observatorij ZM vodi prof. dr. Dušan Mramor, drugi člani so predsednica ZM Medeja Lončar, izvršna direktorica ZM Petra Juvančič, prof. dr. Vera Trstenjak, dr. Ali Žerdin, mag. Veljko Bole, vodja javnih zadev pri ZM Rok Hodej ter gostujoči avtor prof dr. Jože Sambt.

 

V okviru Observatorija Združenja Manager je bila zasnovana strokovna publikacija Pogled za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje, ki izhaja v partnerstvu z Delom.

S Pogledom želimo prispevati k ozaveščanju o umnem upravljanje države. Takem, ki s čim več preglednosti vnaša zaupanje med udeležence na pozitivni spirali družbenih odnosov in v smeri skupne vizije zmore preizkuse časa.