Strokovni razvoj ženskega managementa

Spodbuda razvoju ženskega managementa v Sloveniji

Ženske kot vse bolj aktivne potrošnice vplivajo na gospodarsko rast. Kot številčnejši del visoko-izobraženega prebivalstva vplivajo tudi na dvig znanja v družbi. Iz spregledanega vira talentov, so se ženske prelevile v globalni trend. Postale so simbol neizmernega potenciala, ki pripomore k večji konkurenčnosti podjetij in razvoju družbe.

Ambicija delovanja na strateškem nivoju podjetja in sposobnost vodenja na najvišji ravni ne pripadata enemu spolu, ampak karakterju posameznika. Zato napredna podjetja vedno bolj iščejo poti, kako odpraviti spolno neravnotežje in kapitalizirati na bogastvu širše mreže zaposlenih.

V Združenju Manager spodbujamo zavedanja o pomenu enakosti. Glavno poslanstvo naše Sekcije managerk je zato na eni strani grajenje podpore poslovnega okolja k večanju uravnoteženosti managementa ter na drugi strani strokovni razvoj področja. Vse to gradimo in podpiramo na temeljih strokovnega znanja ter znanstvenih raziskav.

Strokovni članki, intervjuji in raziskave

Raziskava "Global Gender Gap Report"

Raziskava v izvedbi Svetovnega ekonomskega foruma (World Economic Forum) meri enakopravnost spolov v 144 državah sveta. Posebej se osredotoča na razlike med moškimi in ženskami na štirih ključnih področjih: zdravje, izobrazba, ekonomija in politika.

Annika Elias - citat

»Dekleta na univerzah navadno dosegajo zelo dobre rezultate in so izjemno kompetentna. Preprosto si ne moremo privoščiti, da tak potencial ne bi bil izkoriščen na managerskih mestih.«
Annika Elias

Raziskava "Women Matter"

Rezultati raziskave, ki jo izvaja svetovalna družba McKinsey dokazujejo, da podjetja z višjim odstotkom žensk na vodilnih mestih lahko dosegajo boljše rezultate poslovanja.

Raziskava "The Catalyst"

Raziskava prikazuje delež žensk v upravah javnih delniških podjetij v ZDA, Kanadi in Evropi.

Članka "Pathways for Woman to Obtain Positions of Organizational Leadership: The Significance of Mentoring and Networking" in "Phases of the Mentor Relationship"

Članka naslavljata pomen mentorstva in mreženja za razvoj ženskih vodij v mednarodnih in večkulturnih poslovnih okoljih.

Članek "Ravnotežje med moškim in ženskim principom"

Prispevek Alenke Cepuš prikazuje nekatere izsledke raziskav, ko so nastale po t.i. norveški uvedbi ženskih kvot v upravnih odborih. Dober zgled vleče. Če je v upravnem odboru vsaj ena ženska, je večja verjetnost, da bodo ženske prišle tudi na druga voditeljska mesta v podjetju.

Raziskava "Shattering the Glass Ceiling"

Raziskava, ki jo je izvedla svetovalna družba The Boston Consulting Group, naslavlja problematiko prebijanja t.i. steklenega stropa. Dokazuje, da je kar 90 % izvršnih direktorjev prepričanih, da obstaja povezava med raznolikostjo v vodstvu podjetja in njegovim uspehom.

dr. Nancy Adler - citat

»Problem ni ne ženskost voditeljstva ne odnos moških do voditeljic; temeljni izziv je obojestransko učenje nove organizacijske resničnosti in začetek dela na novih temeljih.«
dr. Nancy Adler

Podatki "Women and Men in Leadership positions in the EU"

Predstavitev aktualnih podatkov Direktorata evropske komisije za pravosodje o deležu žensk in moških v upravah največjih evropskih podjetij oz. državah članicah.

Intervju Medeja Lončar: "Siemensovih več kot 100 zaposlenih v Sloveniji"

Direktorica Siemens Slovenija in članica Sekcije managerk v objavljenem pogovoru iskreno deli svojo izkušnjo ženske vodje v tradicionalno moškem poslovnem okolju:

Medeja Lončar - citat

»Leta 2007 sprva nisem niti verjela, da se bodo odločili za žensko, zato sem šla na razgovor za to mesto zelo sproščeno. In sem bila kar presenečena. Bil je čas, ko se je Siemens začel spreminjati.«

Članek "Menedžerka v Sloveniji: Dragocenost!"

Dolgoletna članica Združenja Manager Edita Krajnović predstavlja odlike slovenskih managerk.

Intervju Mojca Podržaj: "Zakaj več žensk v vodstvenen time? Ker se splača!"

Sekretarka Sekcije managerk v pogovoru predstavlja in naslavlja prednosti ženskega managementa.

Članek "Pogled proti vrhu lestvice konkurenčnosti – Singapur"

Mirjana Dimc Perko, članica Sekcije managerk predstavlja ključne korake in ukrepe Singapurja, s katerimi se je povzpel v sam vrh najbolj konkurenčnih držav na svetu.

Intervju Mojca Kert Kos: "Zakaj je raznolikost imperativ rasti"

Direktorica Petrol Energetike, podjetja, ki je leta 2011 prejelo priznanje Managerkam prijazno podjetje deli svoj pogled na pomen ženskega managementa v vodstvih podjetij.

Anketa "Odpiranje prostora za druge"

Anketa predstavlja pogled na temo ženskih kvot članic upravnega odbora Sekcije managerk.

Članek "Vojna za talente zahteva preobrazbo delovnega okolja"

Dr. Claire Schaffnit Chatterjee, višji analitik Deutsche Bank Research v prispevku razmišlja o zmagi v vojni za talente. Slednja zahteva, da vsak vodilni na svojo agendo umesti tri prioritete: kako čim bolj pospešiti cikel tehnoloških inovacij, kako dvigniti dostopnost do znanja in kako okrepiti tekmo za talente.

Članek "Merilo 'ne spol, ampak sposobnost'"

Sonja Robnik iz Urad za enake možnosti predstavlja zakonske ureditve različnih evropskih držav za vzpostavljanje uravnotežene zastopanosti spolov.

Članek "Managerke imajo višjo izobrazbo od managerjev"

Pogovor s sekretarko Sekcije managerk v Dnevniku o položaju žensk v managementu.

Raziskava "Razlike v prihodkih glede na spol"

Podatki Eurostata spremljajo razlike med zaslužki moških in žensk. Slovenija se uvršča med države EU z manjšo razliko prihodkov moških in žensk.

Barbara Smolnikar - citat

»Ženske vedno želimo biti popolnoma pripravljene in vsakič znova, pred vsakim napredovanjem, se sprašujemo, ali to zmoremo in ali smo dovolj sposobne. Zato prevečkrat čakamo na drugo priložnost, ki morda nikoli ne pride.«
Barbara Smolnikar

Članek "Ženski paradoks"

A zakaj potem tako nesrečne? Družboslovne raziskave kot pravilo potrjujejo, da visokim pričakovanjem pogosto sledi razočaranje.