Seznam Vključena

projekti zenski management

”80 % uspeha je že v tem, da se upaš pokazati.”

Stavek Woodyja Allena odslikava eno od težav, s katero se je Združenje Manager srečalo v okviru projekta Include.all/Vključi.vse. Ženske se iz različnih razlogov, od kulturnih, organizacijskih, družinskih do osebnih, v poslovnem svetu ne želijo izpostaviti. V upravah slovenskih družb je vsak peti član uprave in le vsak 20 predsednik uprave ženskega spola (podatki 2015).

Kdaj ženske prevzemajo višje pozicije?

Ženske prevzemajo višje pozicije

V času projekta smo preko raziskav, najboljših praks in izkušenj spoznali, da je primerna kombinacija za večjo udeležbo žensk v procesu ekonomskega odločanja:

 • pravilna mreža oz. mreže, v katerih je posameznica aktivna; mreže pa niso le osebne, ampak tudi poslovne;
 • da ženske na njihovi poti spremlja karierni sponzor/ karierna sponzorka, ki jim s svojo osebno znamko odpira priložnosti za prevzem zanimivih projektov, novih delovnih izzivov tako znotraj podjetja kot izven organizacije ter jim na ta način omogoči vidnost;
 • kot predpogoj pa seveda osebna želja in kompetence, ki jih ženske razvijajo skladno s svojim kariernim načrtom in pričakovanji.
Kaj najdete na tej platformi?

Cilj platforme

Cilj te platforme je omogočiti ženskam mednarodno povezovanje – mreženje, s končnim ciljem omogočiti poslovno rast in razvoj ter tudi na ta način povečati udeležbo žensk na vodilnih položajih. S povečanjem deleža žensk na vodilnih položajih in pravičnejšo uravnoteženostjo po spolu bomo zagotovili večjo gospodarsko učinkovitost in konkurenčnost.

Karierne mentorske sheme

V pomoč pri tem vam bodo karierne mentorske sheme, ki so jih pripravili v Združenju Manager. Več o tem in kako poiskati in pridobiti svojo mentorico, preberite tukaj.

Karierno sponzorstvo

Mednarodne raziskave in izkušnje so pokazale, da so ženske najbolj učinkovite pri postavljanju svoje karierne poti, kadar znajo izkoristiti svoje mreže, se učinkovito povežejo s svojo mentorico/svojim mentorjem in kadar se za njihovo poslovno vidnost zavzema t. i. karierni sponzor oz. karierna sponzorka. O učinkih, rezultatih, pomenu in načinu delovanja si lahko več preberete tukaj in v ”beli knjigi sponzorstva”, ki ga je pripravil Catalyst Europe.

Mrežite se aktivno v Sloveniji

Naše in mednarodne raziskave so pokazale, da ne zadostuje, če se le povezujemo. Mreženje poslovnih žensk mora ustvarjati in spodbujati razvoj posla. Zato vas vabimo k vpisu na seznam. Na seznamu so predvsem slovenske managerke, ki v tem trenutku že aktivno delujejo v gospodarstvu na vodilnih in vodstvenih pozicijah.

Mreženje tudi mednarodno

Za hitrejše povezovanje v Evropi in svetu, je Združenje Manager pripravilo seznam in kratek opis mednarodnih mrež, v katere se lahko povežete – in s tem odprete svetu in svetu dovolite, da pride k nam.

Spletne platforme - Vključite se!

Mednarodne in globalne mreže:

 • WePrinciples United Nations
  V naraščajoče globaliziranem svetu je potrebno uporabiti vsa družbena in gospodarska orodja za doseganje uspeha. Kljub napredku pa se ženske srečujejo z diskriminacijo, marginalizacijo in izključenostjo, čeprav je osnovna človeška pravica enakost žensk in moških. Za slednje si prizadeva mednarodna mreža UN Women (Ženske Združenih narodov). Več.
 • Boardready women
  Evropska komisija je pred časom objavila seznam izbranih in izkušenih žensk, ki z znanjem in sposobnostjo, a tudi z izraženo željo, lahko kadar koli prevzemajo vodstveno pozicijo v upravi. Van je vključenih 8000 žensk, ki so izrazile svojo pripravljenost, prevzeti nove mandate. Več.
 • International federation of business and professional women
  Mednarodna zveda poslovnih žensk in menedžerk
  BPW razvija poklicni, poslovni in vodstveni potencial žensk na vseh nivojih skozi karierno sponzorstvo, karierno mentorstvo, mreženje, izobraževanja in programov ter projektov gospodarskega opolnomočenja po vsem svetu. Več.
 • Women in hedge funds
  To je globalno združenje z več kot 13.000 ženskam, zaposlenimi v skladih tveganega kapitala, ki s prostovoljno izvajanimi edinstvenimi izobraževalnimi programi, profesionalnim uravnoteženjem iniciativ in filantropije na 19 lokacijah po vsem svetu: 11 v Severni Amriki, šest v Evropi in dve v Aziji pripomorejo k večji udeležbi v finančnem svetu in k finančni pismenosti žensk. Več.
 • 30PercentClub
  Klub 30 % je skupina mednarodnih voditeljic, ki se zavzemajo za doseganje boljše spolne uravnoteženosti na vseh nivojih v organizacijah s poudarkom na cilju 30 % žensk v upravah. Več.
 • WeConnect International
  WEConnect International povezuje podjetja izven ZDA, ki so saj v 51 % v lasti, upravljanju in nadzoru ene ali več žensk, s kupci – mednarodnimi korporacijami. Če želite biti dobaviteljica mednarodni korporaciji, se včlanite. Več.
 • City women network
  Je živahna skupnost senior managerk na top pizicijah v uveljavljenih podjetjih, ki se medsebojno povezujejo, prispevajo k in pospešujejo rast in razvoj svojih podjetij ter pozitivno vplivajo na svoj osebni razvoj. Več.
 • Women Entrepreneurs Network (WENglobal)
  Ženska podjetniška mreža (WENGlobal) je mednaronda mreža, dinamičnih podjetnic, ki želijo mrežiti in podpirati podjetnice, ki so začele ali želijo razširiti svoj posel tudi mednarodno. Več.
 • Forte Foundation
  Fundacija Forte združuje preko 65.000 žensk. Je neprofitni konzorcij vodilnih podjetij in vrhunskih poslovnih šol, ki skupaj sodelujejo z namenom, omogočiti ženskam kariere skozi dostop do izobrazbe, priložnosti in mreženja. Preko 2300 prejemnicam so dodelili več kot 68 milijonov dolarjev. Več.
 • WeAreWatermark
  Watermark je mreža žensk z vplivnimi pozicijami v inovativnih in uspešnih podjetjih. Članstvo v mreži je najvišje kakovosti, zelo raznoliko in omogoča izjemne priložnosti poslovnega sodelovanja. Več.
 • WomenPresidents
  Ženske predsednice – WPO – je neprofitna članska organizacija za ženske predsednice, genralne direktorice in izvršne direktorice večmilijonskih podjetij v zasebni lasti. Več.
 • Hrvatska lista boardready women
  Je hrvaški seznam žensk, pripravljenih prevzemati odgovorna mesta v upravah. Več.
 • Women in legal profession
  WBASNY je edina organizacija, ki združuje ženske iz pravne stroke; njihov cilj je promocija in napredovanje žensk v pravu, skozi to pa tudi izboljšanje položaja žensk v družbi. WBASNY poskuša reševati kompleksne pravne izzive, saj se zavzemamo za pravice žensk in otrok skozi spremembe zakonodaje na državni in administrativni ravni. Več.
 • ValoreD (mostly Italy focussed)
  Valore D je prvo združenje velikih podjetij, ustanovljeno v Italiji, z namenom podpore ženskemu voditeljstvu v svetu korporacij. Naše poslanstvo je podpora in dvig deleža žensk na top managerskih pozicijah v večjih italijanskih podjetij. Sedež imajo v Italiji. Več.
 • Femmes Business Angels
  Ženski poslovni angelije prvo tovrstno združenje v Evropi, ki podpira ženske podjetnice, start-upe tako skozi finančno pomoč kot z znanjem in izkušnjami. Sedež ima v Franciji. Več.

Daljši opis o posameznih mednarodnih in globalnih mrežah na voljo tu.

Združenja po državah

Za spodaj navedene države lahko v pdf dokumentu najdete natančnejše kontakte: organizacije, ki so aktivne na področju enakosti spolovo, njihove kontaktne osebe in drugi kontaktni podatki.

Začetki prizadevanj

Prizadevanje za spodbujanje enakosti

Sekcija managerk je marca 2012 izdala strateški dokument Vključi.Vse - smernice za spodbujanje enakosti, ki je v širši javnosti požel veliko odobravanja ter pozitivnih komentarjev, hkrati pa je osnova za projekt Include.all/Vključi.vse. Smernice Vključi.Vse si poleg predlaganih konkretnih ukrepov, ki stremijo k večji zastopanosti žensk na vodilnih položajih, prizadevajo za dvig ozaveščenosti o pomenu ženskega managementa. Na kratko jih predstavljamo v kratkem videofilmu.

Prvotna ideja seznama sposobnih žensk za prevzem vodstvenih položajev je nastala na Norveškem. Norveško idejo in pobudo podpredsednice Evropske Komisije Vivane Reding po razbitju steklenih stropov so v »Women on Board« iniciativi združile vodilne evropske poslovne šole, ki so pripravile in objavile seznam 3.500 žensk, ki so pripravljene in sposobne prevzeti vodilna mesta.

Seznam Vključena (poimenovanje izhaja iz imena strateškega dokumenta Vključi.Vse, ki se nanaša na dve sodobni zahtevi managementa in sicer: vključevanje in raznolikost) je pripravljen kot proaktivni ukrep za spodbuditev iskanja in zaznavanja kompetentnih in sposobnih žensk znotraj podjetij.

Seznam Vključena je del projekta Vključi.Vse, ki ga iz sredstev programa PROGRESS (2007-2013) sofinancira Evropska Unija. Evropska komisija ni odgovorna za vsebino in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja poglede izvajalca projekta. Več informacij je na voljo na http://ec.europa.eu/progress.

vkljuci se logo
ministrstvo za delo logo
zdruzenje manager logo
eu logo
komisija za preprecevanje korupcije logo