Organi

o zdruzenju organi

Z jasnim poslanstvom in vizijo naprej

Organi uvod shema knjiga Misli stran 23

Za uspeha sta potrebna dva mejnika. Prvi - jasno opredeljen cilj, kam želimo priti. Drugi - predana, odgovorna in sistematična hoja po poti do tega cilja.

Organi Združenja Manager so kot nevidna sila, ki opredeljuje cilj in daje energijo združenju za hojo po poti do njega. Delovanje našega združenja nosi podpis odgovornega in predanega dela številnih članov organov združenja, ki svoje funkcije opravljajo častno in za svoje delo ne prejemajo plačila.

Občni zbor

Najvišji organ združenja

Upravni odbor

Najvišji izvršilni organ združenja

Predsednik združenja

Obraz združenja v javnosti

Nadzorni odbor

Nadzor nad finančnim poslovanjem združenja

Častno razsodišče

Razsodbe o pritožbah članov

Strokovna služba

Strokovna in operativna podpora delovanju združenja

Observatorij Združenja Manager

Neodvisno strokovno telo