Kompetenčni center - sponzorstvo

projekti zenski management

Kompetenčni center za karierno sponzorstvo managerk

Karierno sponzorstvo je ukrep, ki ženskam pripomore k vidnosti, odpira vrata njihovi karieri in daje možnosti uspeha daje možnosti uspeha. Karierno sponzorstvo ni enako kot karierno mentorstvo. Sponzor je nekdo, ki varovanki omogoči, da se preizkusi in dokaže znotraj organizacije na tistih nivojih, ki sprejemajo pomembne odločitve. Ker je to relativno nov ukrep, ki je tudi v svetu še relativno nepoznan, samo se odločili ustvariti kompetenčni center, zbirno mesto z poglobljenimi informacijami in argumenti, zakaj je sponzorstvo pomembno.

Kaj je karierno sponzorstvo?

Prijavite se na Managerski kongres.

PRIJAVA

Karierno sponzorstvo

Različne raziskave so pokazale, da ženske delajo več in dlje, da bi dokazale svojo enakovrednost in sposobnost opravljati najtežja dela. O teh dosežkih ne spregovorijo pred pravimi sogovorniki in pričakujejo, da bodo vodje sami opazili, kako dobre in zavzete zaposlene so. Karierno sponzorstvo pa je tisti ukrep, ki ženskam pripomore k vidnosti, odpira vrata karieri in daje možnosti uspeha.

Karierno sponzorstvo ni isto kot mentorstvo

Večina ljudi je seznanjena s pojmom mentorstvo, vendar pa obstaja še bolj pomemben odnos za razvoj in napredovanje managerk, ki ga imenujemo karierno sponzorstvo (v ang.: advocacy ali sponsorship). Mnogo ljudi ne prepoznava razlik med mentorjem in kariernim sponzorjem. Dejstvo je, da sta oba potrebna za vzpon po karierni lestvici, sta pa različna.

»A coach talks to you, a mentor talks with you, and a sponsor talks about you.«

Ključne razlike med mentorjem in sponzorjem

V klasični obliki mentoriranja bolj izkušen vodja prevzame vlogo vzornika in bližnjega svetovalca mlajšemu mentorirancu ter spodbuja in nadgrajuje njegovo/njeno znanje in strokovne izkušnje. Če je dobro opravljeno, je mentorstvo dinamično, osebno in – učinkovito. Toda tudi če mentorski odnos deluje tako, kot mora, lahko v najboljšem primeru ponuja »back-room« podporo, ne pa »front-and-center championing«, kot se je izrazila Sylvia Ann Hewlett (Cisco, 2011), kar pravzaprav ženske, ki želijo prevzemati najvišja vodilna mesta, potrebujejo.

Več o razlikah o mentorstvu in sponzorstvu: Od mentorstva do sponzorstva.

 

Kdo je sponzor?

Karierni sponzor

Sponzor je oseba, ki svoj močan vpliv uporabi v korist varovanke (osebe, ki jo sponzorira) in se zavzema zanjo, da doseže bolj izpostavljene oziroma vidne naloge ali napredovanja.

Pri tem izvaja vsaj dve od naslednjih aktivnosti (Učinek sponzorstva, HBR, 2010):

  • širi varovankino percepcijo o tem, kaj zmore;
  • povezuje varovanko s top managementom;
  • aktivno deluje na varovankini vidljivosti;
  • odpira vrata v odlične projekte, ki pospešujejo varovankino kariero;
  • spodbuja in pospešujejo povezovanje varovanke izven podjetja;
  • daje karierne nasvete.

Več o definicijah v Od mentorstva do sponzorstva in v Sponsorship Guide.

Rezultati

Tudi Catalystova raziskava ugotavlja podobno: v obdobju 3 let je napredovalo 72 % moških in 65 % žensk, ki so imeli sponzorja.

Rezultati kariernih sponzorstev

Rezultati, ki so jih izmerili v raziskavi Učinek sponzorstva (The sponsor Effect: Breaking Trough the Last Glass Ceiling, Harvard Business Review Researsh Report, December 2010) so sledeči:

  • Karierni sponzorji spodbujajo svoje sponzoriranke, da posegajo po težavnejših nalogah. Skoraj četrtina več žensk ob podpori sponzorja od svojih vodij pričakuje in želi zahtevnejše naloge, kot v primeru, da sponzorja nimajo; pri moških, ki imajo sponzorja, je ta delež še nekoliko višji (56 % moških in 44 % žensk s sponzorjem v primerjavi s 43 % moških in 36 % žensk brez sponzorja);
  • Karierni sponzorji imajo vpliv na plačo. Za višjo plačo prav tako povpraša približno četrtina več varovancev (49 % varovancev in 38 % varovank vs. 37 % moških in 30 % žensk brez sponzorja);
  • Karierni sponzorji ustvarjajo karierno zadovoljstvo. Stopnja zadovoljstva z napredovanjem je med zaposlenimi s sponzorjem kar 23 % več moških in 19 % več žensk kot pri tistih, ki nimajo tovrstne podpore;
  • Karierni sponzorji odprejo vrata. Kar 13 % moških in 11 % žensk vidi boljše možnosti razvoja in napredka, če imajo pomoč sponzorja.

Primeri dobrih praks

Enega najboljših primerov programov sponzoriranja so uvedli v vseh enotah Deutsche Bank in ga poimenovali ATLAS (Accomplished Top Leaders Advancement Strategy) Program. ATLAS vključuje ženske, ki so že na vodilnih položajih in ki s pomočjo strateškega sponzorstva lahko pridobijo sposobnosti ter možnosti, da zasedejo najvišje funkcije.

Več tudi o primerih Citi – Women Leading Citi, Nationwide – Touch Point Program in Kimberly-Clark Corporation – Fostering Talent Development Through Sponsorship pa v Sponsorship Guide.

Kako implementirati učinkovit sponzorski program?

Implementacija programa

Iz prakse izhaja, da je sponzorstvo eden najpomembnejših ukrepov pri opolnomočenju žensk pri poseganju po vodstvenih položajih, zato predlagamo podjetjem in drugim organizacijam, da se aktivno, strateško in načrtno lotijo vpeljevanja modela sponzorstva. Več o posameznih korakih v Sponsorship Guide.

V splošnem so koraki, ki jih predlagamo na podlagi primerov s prakse:

1. Določite ciljno populacijo
2. Organizirajte sam postopek izvedbe
3. Identificirajte talente (varovance)
4. dentificirajte sponzorje
5. Pošljite vabila (s pojasnili)
6. Začnite program s skupnim uvodnim srečanjem

Za več informacij o kariernem sponzorstvu smo vam na razpolago na info@zdruzenje-manager.si.

Začetki prizadevanj

V novembru 2013 smo tako pod nosilcem projekta MDDSZ v Združenju Manager začeli z izvajanjem evropskega projekta Inlude.all/Vključi.vse, ki ima za cilj opolnomočenje in uravnoteženje v procesu ekonomskega odločanja predvsem z vidika spolov.

Z izmenjavo izkušenj s tujino (Švedska, Norveška, Velika Britanija, Francija, Španija, ZDA ...), skozi praktične delavnice v podjetjih in skozi dobre prakse v tujini (žal še redke) smo prvotno predviden ukrep – kompetenčni center za mentorstvo managerk – preoblikovali in nadgradili v spodbujanje in vzpostavljanje kariernega sponzorstva oz. sponzorskih parov.

Kompetenčni center za karierno sponzorstvo managerk je del projekta Vključi.Vse, ki ga iz sredstev programa PROGRESS (2007-2013) sofinancira Evropska Unija. Evropska komisija ni odgovorna za vsebino in njeno nadaljnjo uporabo, ker predstavlja poglede izvajalca projekta. Več informacij je na voljo na http://ec.europa.eu/progress.

vkljuci se logo
ministrstvo za delo logo
zdruzenje manager logo
eu logo
komisija za preprecevanje korupcije logo