Aktivnosti

Ambicija in odgovornost združena z optimizmom in pogumom. To so naša dejanja.

Iskanje odgovorov na izzive sodobne družbe jemljemo kot svojo odgovornost. Razvoj posameznikov, ki bodo delovali v dobro skupnosti in celotne družbe, smo oblikovali kot svoje poslanstvo. Želimo biti aktiven, konstruktiven in zanesljiv partner pri iskanju odgovorov na nevralgične točke sodobne slovenske družbe. Želimo biti del spodbude in rešitve.

V okviru Združenja Manager izvajamo številne aktivnosti, za katere želimo, da bi prinašale dobrobit celotni slovenski družbi. Tiste, ki naslavljajo širše gospodarsko okolje, izvajamo v okviru delovnih skupin. Druge, ki se dotikajo področja razvoja managementa, upravljamo v obliki projektov. Slednji so odsev odgovornosti, ki jo čutimo, in družbene vloge, ki jo udejanjamo kot management.

Projekti - izpostavljena vsebina 1

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Volitve 2022

Pet glavnih izzivov za gospodarstvo

Večja produktivnost za večjo blaginjo

Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti

Mentorski program

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Sodobno voditeljstvo

Dinamičen razvoj stroke managementa in krepitev ugleda poklica managerja

Ženski management

Razvoj ženskega managenta v slovenskem prostoru

Glas managementa

Zastopanje stališč managementa v javnosti

Digitalizacija

Digitalna preobrazba slovenskega gospodarstva

Združenje Manager predstavlja Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti.

Prihodnost zdrave rasti - večja produktivnost za večjo blaginjo

Raziskovalna skupina pod okriljem Observatorija Združenja Manager, ki ga vodi prof. dr. Dušan Mramor, je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki predstavlja nabor ukrepov na različnih področjih države in družbe, katerih glavni cilj je večja blaginja oziroma nadaljnje izboljševanje življenjskega standarda v Sloveniji. Akcijski načrt smo javnosti predstavili na Managerskem kongresu 2020, ki je potekal 24. in 25. septembra 2020 v Portorožu.

Akcijski načrt je namenjen predvsem temu, da se kot družba pogovorimo in dogovorimo, kako in s kakšnimi ukrepi zagotoviti uspešno in razvito državo s stabilnim političnim in pravnim sistemom, dobro infrastrukturo, finančno vzdržnim in dostopnim zdravstvom, solidnimi pokojninami, dobro raziskovalno in izobraževalno sfero.

V nadaljnji razpravi in pri pripravi korakov za uresničevanje načrta bo ključno sodelovanje ključnih deležnikov v državi, saj je pomembno, da pri takšnih odločitvah dosežemo družbeni dogovor, kaj je tisto, kar je dolgoročno dobro za državo in za ljudi, ki v njej živimo. V Združenju Manager bomo tudi nadalje spodbujali dialog in vključevanje različnih pogledov na predloge ukrepov, pri čemer pa je bistveno, da se vendarle čimprej dogovorimo.

Več o akcijskem načrtu