Projekti

Ambicija in odgovornost združena z optimizmom in pogumom. To so naša dejanja.

Iskanje odgovorov na izzive sodobne družbe jemljemo kot svojo odgovornost. Razvoj posameznikov, ki bodo delovali v dobro skupnosti in celotne družbe smo oblikovali kot svoje poslanstvo. Želimo biti aktiven, konstruktiven in zanesljiv partner pri iskanju odgovorov na nevralgične točke sodobne slovenske družbe. Želimo biti del spodbude in rešitve.

V okviru Združenja Manager izvajamo številne aktivnosti, za katere želimo, da bi prinašale dobrobit celotni slovenski družbi. Tiste, ki naslavljajo širše gospodarsko okolje, izvajamo v okviru delovnih skupin. Druge, ki se dotikajo področja razvoja managementa, upravljamo v obliki projektov. Slednji so odsev odgovornosti, ki jo čutimo, in družbene vloge, ki jo udejanjamo kot management.

Projekti - izpostavljena vsebina 1

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Sodobno voditeljstvo

Dinamičen razvoj stroke managementa in krepitev ugleda poklica managerja

Glas managementa

Zastopanje stališč managementa v javnosti

Mentorski program

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Digitalizacija

Digitalna preobrazba slovenskega gospodarstva

Ženski management

Razvoj ženskega managenta v slovenskem prostoru