Aktivnosti

Združenje Manager je na Januarskem srečanju 2019 predlagalo sklenitev družbenega dogovora.

Predlogi Združenja Manager za boljše gospodarstvo

1. Od leta 2010 si prizadevamo za uvedbo razvojne kapice kot omejitev plačevanja prispevkov za socialno varnost pri dvakratniku davčne osnove za povprečno bruto plačo.

2. Ukinitev dohodninskega razreda po stopnji 50 %.

3. Dvig splošne olajšave pri dohodnini oziroma za povišanje neto dohodka vsakega delojemalca.

4. 13. plača/božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost: nadaljevanje davčne razbremenitve tega dela in dohodnine do 200 % povprečne mesečne plače na zaposlenega v zadnjem letu.

5. Smo proti ideji o obdavčenju dobička po davčnih stopnjah, ki veljajo za plače. Zagovarjamo stališče, da mora biti dobiček iz kapitala obdavčen po nižjih stopnjah, kot so plače. Ustvarjanje dobička je povezano z bistveno večjimi tveganji, zato se nam zdi pošteno in za družbo koristno, da obdavčitev dobička ostane enaka ali podobna sedanji ureditvi.

Na demografske izzive odgovarjamo s Pogledom 2019 in člankom Reševanje problema staranja na vzdržen način (str. 28–37) avtorjev prof. dr. Dušana Mramorja in prof. dr. Jožeta Sambta.

Ambicija in odgovornost združena z optimizmom in pogumom. To so naša dejanja.

Iskanje odgovorov na izzive sodobne družbe jemljemo kot svojo odgovornost. Razvoj posameznikov, ki bodo delovali v dobro skupnosti in celotne družbe smo oblikovali kot svoje poslanstvo. Želimo biti aktiven, konstruktiven in zanesljiv partner pri iskanju odgovorov na nevralgične točke sodobne slovenske družbe. Želimo biti del spodbude in rešitve.

V okviru Združenja Manager izvajamo številne aktivnosti, za katere želimo, da bi prinašale dobrobit celotni slovenski družbi. Tiste, ki naslavljajo širše gospodarsko okolje, izvajamo v okviru delovnih skupin. Druge, ki se dotikajo področja razvoja managementa, upravljamo v obliki projektov. Slednji so odsev odgovornosti, ki jo čutimo, in družbene vloge, ki jo udejanjamo kot management.

Projekti - izpostavljena vsebina 1

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Sodobno voditeljstvo

Dinamičen razvoj stroke managementa in krepitev ugleda poklica managerja

Glas managementa

Zastopanje stališč managementa v javnosti

Mentorski program

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Digitalizacija

Digitalna preobrazba slovenskega gospodarstva

Ženski management

Razvoj ženskega managenta v slovenskem prostoru