Članstvo

 

Smo stičišče več kot 1200 slovenskih managerk in managerjev in vstopna točka do mreže, ki povezuje več kot milijon evropskih managerjev. Smo zbirališče več kot 2500 udeležencev, ki se letno udeležijo naših dogodkov, ter ustvarjalci največje baze znanja s področja managementa. Smo glas slovenskega managementa v javnosti in kredibilen sogovornik v javnih razpravah. Smo promotor etičnega in odgovornega managementa in mentorji voditeljem prihodnosti.

Ugodnosti članstva

o clanih povezovanje

Mreženje

Brezplačni dogodki za člane ZM:
• 1 x Januarsko srečanje
• 1 x Spoznavno srečanje za nove člane s hitrim mreženjem 1na1
• 1 x Utrip članstva (regionalno srečanje)
• Srečanja sekcij (mladi managerji, managerke)
• Različne delavnice, seminarji, posveti o aktualnih temah, vodenju in izzivih gospodarstva

o clanih znanje

Znanje

• Managerski kongres (ugodnejša članska kotizacija)
• MQ konferenca za inovativno voditeljstvo (ugodnejša članska kotizacija)
• MQ treningi (brezplačni za člane ZM)
• MQ revija (vsebine s področja sodobnega voditeljstva, brezplačno za člane ZM)
• Dostop do MQ portala
• Možnost vključenosti v mentorske programe Združenja Manager
• Dostop do ekskluzivnih gradiv z dogodkov Združenja Manager
• Možnost vključenosti v upravne odbore znotraj ZM
• Možnost pridobitve finančnih sredstev za izobraževanje na vrhunskih poslovnih šolah (za mlajše od 40. let)

o clanih vpliv

Vpliv

• Vključenost v združenje preko 1.200 članov in članic
• Možnost strokovnega sodelovanja v delovnih skupinah ZM
• Možnost posveta s Častnim razsodiščem ZM
• Večja prepoznavnost vas in vašega podjetja
• Prispevek k napredku in ugledu managerskega poklica
• Prispevek h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

o clanih informacije

Informacije

• 2 x mesečno prejemanje e-novic ZM
• 3 x letno prejemanje MQ revije brezplačno
• Informiranje s strani strokovne službe

mednarodno povezovanje

Mednarodno povezovanje

• Vpetost v mrežo CEC European Managers, ki vključuje milijon evropskih managerk in managerjev
• Management brez meja (poslovna mednarodna delegacija)

Pogoji za včlanitev

Člani Združenja Manager so vodilne osebe, ki:

  • želijo nadgraditi znanje o vodenju in dodatno razviti svoje managerske veščine,
  • sprejemajo etični kodeks Združenja Manager,
  • želijo širiti mrežo poslovnih stikov in poznanstev,
  • s plačilom članarine podpirajo in aktivno sooblikujejo poslovne standarde ter mnenja slovenskega managementa o aktualnih gospodarsko - družbenih temah.

Letna članarina v Združenju Manager znaša 320 EUR. Vabljeni, da se nam pridružite.

Postani član
Člani o združenju

Danilo Ferjančič

Obstajajo stalnice, ki so ne glede na čas neizpodbitne: ljudje! Še vedno velja, da ljudje delamo posel, in le sodelovanje pozitivno naravnanih ljudi s poštenimi nameni vodi do odličnih rezultatov. V preteklih letih smo slišali mnogo o tem, kaj vse v Sloveniji »ne gre«. Zdaj je čas, da dokažemo, kaj vse »gre« - pozitivno, pošteno, odgovorno! Pri tem igra Združenje Manager nedvomno ključno vlogo.

Anton Papež

Slovenski managerji potrebujemo svoje združenje in veseli me, da je Združenje Manager v letih delovanja uspešno. To je pomembno zaradi uveljavljanja managerskega poklica v slovenski družbi nasploh, zaradi razvoja slovenskega gospodarstva in ne nazadnje zaradi izmenjave izkušenj, ki jih na tej funkciji ni nikoli dovolj.

Vojko Čok

Združenje Manager mora kot stanovsko združenje spodbujati člane k nenehnemu izobraževanju in usposabljanju, predvsem pa k odgovornemu ravnanju tako v podjetjih, ki jih vodijo, kot v širšem okolju. Samo uspešni in ugledni člani zagotavljajo njegov vpliv in ugled.

Mojca Briščik

Združenje povezuje in prepleta znanja in izkušnje, še bolj pa skrbi za njihov prenos. Sočasno postavlja v ospredje zavedanje, kako pomembno je vodenje z zgledom.

Janja Božič Marolt

Prav je, da je združenje aktivno poseglo na področje etike; da se posodablja v programu, aktivnostih, izpostavlja uspešnost članov in spretno prepleta izkušnje starejših z idejami mladih.

Jože Mermal

Združenje Manager je močna stanovska organizacija, ki je v zadnjih letih izvrstno profesionalno organizirana in se vključuje v aktualne dogodke.

Julij Božič

Združenje med seboj povezuje izjemne posameznike, od katerih se učimo in se povezujemo z namenom delati dobro v družbi za nas ter za naše zanamce.

Violeta Bulc

Bolj smo povezani, bolj smo svoboni, dlje vidimo in hitreje se prilagodimo.