Manager leta

Manager leta v2 1380x600px

Prestižno priznanje na področju managementa

Priznanje Manager leta, ki ga podeljujemo od leta 1991, je eno najbolj prestižnih priznanj na področju managementa v slovenskem prostoru. Z njim nagrajujemo vodilne managerke in managerje za njihove izjemne poslovne dosežke v podjetjih, ki jih vodijo.

Uspehi managerjev leta prispevajo k uveljavljanju managerskega poklica v Sloveniji. Njihove zgodbe so temelj, na katerem gradimo ugled managementa. Njihovi vzponi in padci so navdih in spodbuda ostalim managerkam in managerjem na njihovi poti med najboljše.

Priznanje Manager leta tradicionalno podeljujemo na Managerskem kongresu, nagrajenec pa se širši poslovni javnosti predstavi tudi na Managerskem koncertu.

O priznanju

Jože Colarič - citat

»Navezal se bom na Adizesovo razlago petih prstov. Palec je tisti, ki doseže vsakega od prstov in brez njega roka težko deluje. Palec je prispodoba za managerja, ki povezuje deležnike v želji za čim boljšim poslovnim rezultatom.«

Jože Colarič

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Manager leta se lahko prijavijo managerji in managerke na najvišjih vodstvenih položajih v podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Svoje delo na tem položaju morajo opravljati najmanj dve leti, v preteklosti pa niso bili prejemniki priznanja Manager leta.

Dejan Turk

»Manager mora biti predvsem človek v pravem pomenu besede. Mora zelo dobro razumeti ljudi in znati iz njih izvabiti najboljše. Mora biti bolj doma v šovbiznisu kot v klasičnih managerskih veščinah, ki se jih učimo na fakultetah. Imeti mora empatijo, predvsem pa se mora zavedati, da se ukvarja z ljudi in ne samo s številkami.«

Dejan Turk

Kako poteka razpis?

Razpis za priznanje Manager leta objavimo v aprilu oz. maju. Kandidate oz. kandidatke lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov.

Pri izboru prejemnika priznanja Manager/-ka leta upoštevamo kandidatove/-ine poslovne, finančne, upravljavske, inovacijske, trajnostne ter druge strateške dosežke v podjetju, ki ga vodijo. Poleg tega pa kandidata/-ko proučimo tudi skozi prizmo njegovega oz. njenega vpliva na širše slovensko gospodarsko in družbeno okolje.

Kandidati/-ke so ocenjeni po naslednjih merilih:

  • izkazane vodstvene kompetence,
  • osebni intervju, ki poteka v okviru izbornega postopka,
  • izkazani poslovni rezultati v podjetju, ki ga vodi,
  • izkazani trajnostni, inovacijski, konkurenčni in strateški dosežki ter
  • jasna strategija in prihodnost družbe, ki jo vodi.

Komisija za izbor Managerja/-ke leta se pri ocenjevanju opira na strokovno analizo, ki jo na podlagi obsežnega vprašalnika za vsakega kandidata pripravi podjetje CRMT. Komisija izbranega kandidata/-ko predlaga upravnemu odboru Združenja Manager, ki sprejme končno odločitev o prejemniku priznanja.

Priznanje se prejemniku podeli na vsakoletnem Managerskem kongresu.

 

Pripravljalec analize: 

CRMT manjsi

jakob piskernik - citat

»Moje osebno prepričanje je, da je, če so delavci zadovoljni, tudi uspeh zagotovljen.«

Jakob Piskernik

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Manager leta v obdobju 2023 – 2026 sestavljajo Aleksander Zalaznik (predsednik komisije), Tomaž Berločnik, Boštjan Gorjup, Petra Juvančič, Tjaša Kolenc Filipčič, Medeja Lončar, Marko Lukić, Aleša Mižigoj, Sabina Sobočan.

Blaz Brodnjak in Sabina Sobocan 70x35

Managerja leta 2022 sta Blaž Brodnjak in Sabina Sobočan.

Združenje Manager je za managerja leta 2022 izbralo Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB, in Sabino Sobočan, generalno direktorico družbe Varis Lendava.

Manager leta je eno najprestižnejših priznanj v managementu, ki ga Združenje Manager tradicionalno podeljuje že vse od 1991. S priznanjem nagrajujemo voditeljske dosežke, utemeljene na trajnostnih principih. 

Kakovost voditeljstva in podjetništvo v Sloveniji sta v preteklih letih izjemno napredovala. A ker je vodenje in rezultate v velikih podjetjih težko primerjati z malimi in srednje velikimi, so ti premalokrat stopili v ospredje. Zato je upravni odbor Združenja Manager – združenje povezuje izjemne voditelje podjetij različnih velikosti – odločil, da priznanje Manager/-ka leta 2022 prejmeta Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ter Sabina Sobočan, direktorica družbe Varis Lendava

Več v obrazložitvi priznanj

Prejemniki priznanja

Managerja leta 2022: Blaž Brodnjak in Sabina Sobočan

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2022 izbral Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB, in Sabino Sobočan, generalno direktorico družbe Varis Lendava. 

Manager leta 2021: Adrian Ježina

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2021 imenoval Adriana Ježino, predsednika poslovodstva družbe Telemach.

Manager leta 2020: Enzo Smrekar

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2020 imenoval Enza Smrekarja, glavnega direktorja Atlantic Droge Kolinske in podpredsednika uprave za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi.

Manager leta 2019: mag. Tomaž Berločnik

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2019 imenoval mag. Tomaža Berločnika, predsednika uprave Petrola.

Manager leta 2018: Boštjan Gorjup

Upravni odbor Združenja Manager je za managerja leta 2018 imenoval Boštjana Gorjupa, direktorja BSH Hišni aparati Nazarje.

Uspehi managerjev leta prispevajo k uveljavljanju managerskega poklica v Sloveniji. Njihove zgodbe so temelj, na katerem gradimo ugled managementa. Njihovi vzponi in padci so navdih in spodbuda ostalim managerkam in managerjem na njihovi poti med najboljše.

delilec

Ostali prejemniki priznanja