Manager leta

Manager leta 2018

Prestižno priznanje na področju managementa

Priznanje Manager leta, ki ga podeljujemo od leta 1991, je eno najbolj prestižnih priznanj na področju managementa v slovenskem prostoru. Z njim nagrajujemo vodilne slovenske managerke in managerje za njihove izjemne poslovne dosežke v podjetjih, ki jih vodijo.

Uspehi managerjev leta prispevajo k uveljavljanju managerskega poklica v Sloveniji. Njihove zgodbe so temelj, na katerem gradimo ugled managementa. Njihovi vzponi in padci so navdih in spodbuda ostalim managerkam in managerjem na njihovi poti med najboljše.

Priznanje Manager leta tradicionalno podeljujemo na Managerskem kongresu, nagrajenec pa se širši poslovni javnosti predstavi tudi na Managerskem koncertu.

 

Razpis 2019
O priznanju

Jože Colarič - citat

»Navezal se bom na Adizesovo razlago petih prstov. Palec je tisti, ki doseže vsakega od prstov in brez njega roka težko deluje. Palec je prispodoba za managerja, ki povezuje deležnike v želji za čim boljšim poslovnim rezultatom.«

Jože Colarič

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Manager leta se lahko prijavijo managerji in managerke na najvišjih vodstvenih položajih v podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Svoje delo na tem položaju morajo opravljati najmanj dve leti, v preteklosti pa niso bili prejemniki priznanja Manager leta.

Dejan Turk

»Manager mora biti predvsem človek v pravem pomenu besede. Mora zelo dobro razumeti ljudi in znati iz njih izvabiti najboljše. Mora biti bolj doma v šovbiznisu kot v klasičnih managerskih veščinah, ki se jih učimo na fakultetah. Imeti mora empatijo, predvsem pa se mora zavedati, da se ukvarja z ljudi in ne samo s številkami.«

Dejan Turk

Kako poteka razpis?

Razpis za priznanje Manager leta objavimo v mesecu aprilu. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov.

Pri izboru prejemnika priznanja Manager leta na eni strani upoštevamo kandidatove poslovne, finančne, upravljavske, inovacijske, kadrovske ter druge strateške dosežke v podjetju, ki ga vodijo. Na drugi strani pa ocenjujemo kandidata tudi skozi prizmo njegovega vpliva na širše slovensko gospodarsko in družbeno okolje.

Kandidati so ocenjeni po naslednjih merilih:

  • izkazane vodstvene kompetence,
  • uspešnost na osebnem intervjuju, ki poteka v okviru izbornega postopka,
  • izkazani poslovni rezultati v podjetju, ki ga vodi,
  • izkazani inovacijski, konkurenčni, kadrovski in strateški dosežki ter
  • jasna opredeljenosti prihodnosti družbe, ki jo vodi.

Komisija za izbor Managerja leta se pri ocenjevanju opira na strokovno analizo, ki jo na podlagi obsežnega vprašalnika za vsakega kandidata pripravi podjetje CRMT. Komisija najboljšega kandidata predlaga upravnemu odboru Združenja Manager, ki sprejme končno odločitev o prejemniku priznanja.

Priznanje se prejemniku podeli na vsakoletnem Managerskem kongresu.

 

Pripravljalec analize: 

CRMT manjsi

jakob piskernik - citat

»Moje osebno prepričanje je, da je, če so delavci zadovoljni, tudi uspeh zagotovljen.«

Jakob Piskernik

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Manager leta v obdobju 2017 – 2020 sestavljajo Andrej Božič (predsednik komisije), Tjaša Kolenc Filipčič, Aleša Mižigoj, Sebastijan Piskar, Melanie Seier Larsen, Saša Mrak in Aleksander Zalaznik.

Prejemniki priznanja

Manager leta 2018: Boštjan Gorjup

Manager leta je eno najprestižnejših priznanj v managementu, ki ga Združenje Manager tradicionalno podeljuje že vse od 1991. Kandidati, ki so bili prijavljeni na razpis za priznanje Manager leta 2018, so bili ocenjeni po štirih ključnih merilih.

  • kdo ima najboljše finančne rezultate,
  • kdo je izvedel najzahtevnejše izboljšave,
  • kdo najbolje skrbi za prihodnost družbe,
  • kdo ima najboljše vodstvene kompetence.

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2018 imenoval Boštjana Gorjupa, direktorja BSH Hišni aparati Nazarje.

Uspehi managerjev leta prispevajo k uveljavljanju managerskega poklica v Sloveniji. Njihove zgodbe so temelj, na katerem gradimo ugled managementa. Njihovi vzponi in padci so navdih in spodbuda ostalim managerkam in managerjem na njihovi poti med najboljše.

delilec

Ostali prejemniki priznanja