Priznanje Vključi.Vse

Vkljucivse v3 1536x768px

Rok za oddajo kandidature je 17. maj 2024.

Priznanje Vključi.Vse sekcija managerk pri Združenju Manager podeljuje z namenom izpostaviti podjetja s strategijo vključevanja in raznolikosti ter razvitim odnosom do enakosti spolov. 

Odprt je razpis za priznanje Vključi.Vse 2024. 

Nagrada podjetjem, ki skrbijo za uravnoteženost vodstev

Uspeh je rezultat edinstvenega spoja izjemnih posameznikov ter spodbudnega okolja.

S podelitvijo priznanja Vključi.Vse se zavzemamo za uravnotežena vodstva v podjetjih, saj imajo raznolika vodstva bolj odprto organizacijsko kulturo, bolje razumejo svoje stranke in dosegajo višje dobičke.

Začetki priznanja segajo v leto 1991, ko je sekcija managerk začela s podelitvijo priznanja Ženskam prijazno podjetje. V obdobju od 2002 do 2016 se je s preimenovanjem priznanja v Managerkam prijazno podjetje pozornost namenilo managerkam v slovenskih podjetjih, v letu 2017 pa je sekcija začela s podeljevanjem priznanja Vključi.Vse, s katerim izpostavlja podjetja s posebnim odnosom do raznolikosti in uravnoteženosti. 

Priznanje Vključi.Vse podeljuje sekcija managerk. Slavnostna podelitev poteka v okviru Managerskega kongresa.

O priznanju

Barbara Smolnikar - citat

»Ženske vedno želimo biti popolnoma pripravljene in vsakič znova, pred vsakim napredovanjem, se sprašujemo, ali to zmoremo in ali smo dovolj sposobne. Zato prevečkrat čakamo na drugo priložnost, ki morda nikoli ne pride.«

Barbara Smolnikar

RAZPISNI POGOJI

Na razpis za priznanje se lahko prijavi oziroma predlaga podjetje, ki ni proračunski uporabnik in ki izpolnjuje sledeče pogoje:

• ima vodstveno ekipo, ki upošteva načela raznolikosti,

• ima vsaj 40 zaposlenih,

• razpolaga z dokazili, ki potrjujejo strateško obravnavo raznolikosti v podjetju, ali pa so podpisniki Listine raznolikosti,

• zadnja tri leta izkazuje uspešne poslovne rezultate.

 

Prijavljena podjetja po oddaji kandidature prejmejo poseben vprašalnik. Po proučitvi vlog komisija izbere do tri podjetja in jih povabi na osebni intervju, nato pa izbere prejemnika priznanja Vključi.Vse, ki ga predlaga v potrditev upravnemu odboru sekcije managerk.

Cvetka Selšek

»Vsak se mora sam odločiti, kaj je zanj pomembno. Lahko se posvetiš zgolj določenemu področju in se zavestno odpoveš drugim, lahko pa se ne spustiš v specializacijo. Ni pomembno, ključno je, da si odziven, dejaven.«

Cvetka Selšek

Kdo sestavlja komisijo?

Aleša Mižigoj (predsednica), Barbara Smolnikar, Barbara Zupančič, Anisa Faganelj, Sonja Vidonja, Klaudija Javornik, Matej Černe in Enej Kirn.

Podporniki raznolikosti in vključevanja
Partnerji projekta
vkljuci2.vse
Vizualna podoba

Z nadgradnjo priznanja smo prenovili tudi njegov izgled, katerega osnovo predstavlja igra triomino. Nov, bolj moderen izgled izraža raznolikost med zgornjim, bolj elegantnim delom ter spodnjim, ki spominja na bolj 'hipstersko' kompozicijo. Takšna so tudi podjetja, ki jih nagrajujemo, kjer različni nivoji managementa in različne skupine zaposlenih glede na spol, starost in narodnost skupaj delujejo kot celota. Tako kot managerji sestavljajo svoje ekipe najboljših zaposlenih, je tudi pri triominu, igri trikotnikov, potrebno sestavljati vzorec. Več trikotnikov kot vključiš, lepši je končni vizualni rezultat, ali več zaposlenih kot vključiš v proces, več različnih idej dobiš. Vsak uspešen manager ima pri svoji strategiji vodenja različne cilje, kar se idealno poveže z igro, katera s sestavljanjem trikotnikov vodi do vedno drugačnih vzorcev in različnih ciljev. Sestavljanje novih, drugačnih in še neobstoječih vzorcev pa zahteva tudi sodelovanje ekipe, se pravi sodelavcev, ki preko igre ustvarjajo globji nivo povezovanja.

Odprtost je znak sodobne družbe, zato smo za izvedbo izbrali sodobnega umetnika mlajše generacije Borisa Bejo. Pohvali se lahko z bogatim naborom samostojnih razstav v Sloveniji in skupinskih po Evropi in svetu. Med drugim je prejemnik Študentske Prešernove nagrade za kiparstvo in nagrade za izjemen prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji.

Prejemniki priznanja

Prejemnik priznanja Vključi.Vse 2022: Mikro+Polo

Prejemnik priznanja Vključi.Vse 2021: Addiko Bank

Prejemnik priznanja Vključi.Vse 2020: Ljubljanske mlekarne

Prejemnik priznanja Vključi.Vse 2019: AMZS

Prejemnik priznanja Vključi.Vse 2018: Droga Kolinska

Priznanje Vključi.vse - delilec

Tatjana Fink - citat

»V poslovnem svetu moramo biti sposobni zaznati, ustvariti in zbuditi nove potrebe. Za to so pomembni budnost in odprtost, predvsem pa poslušanje kupcev. Vse to zahteva veliko pogovorov in pridobivanje povratnih informacij, kar pomeni, da moramo stopiti iz svojih pisarn in se podati na področje neizmernih priložnosti, ki jih je še treba zaznati in povezati.«

Tatjana Fink

Ostali prejemniki priznanja