Priznanje Vključi.Vse

Tomaz Znidaric

Objavljen je razpis za priznanje Vključi.Vse, s katerim izpostavljamo uspešna podjetja, ki imajo razvit odnos do enakosti spolov, uravnoteženosti in raznolikosti na vodstvenih mestih. Rok za oddajo kandidature je 12. maj 2021.

Kandidaturo pošljite na e-naslov. Dodatne informacije: 01 589 85 85 ali 041804506.

Za priznanje lahko kandidira podjetje, ki ni proračunski uporabnik, in izpolnjuje naslednje pogoje:
• na vodilnih in vodstvenih mestih ima vsaj 1/3 vsakega spola,
• ima vsaj 40 zaposlenih,
• izkazuje odnos do raznolikosti,
• zadnja tri leta izkazuje uspešne poslovne rezultate.

Podjetja, ki bodo potrdila kandidaturo, bodo v izpolnjevanje prejela vprašalnik. Po proučitvi vlog in finančnih podatkov bo komisija izbrala do tri podjetja in jih povabila na osebni intervju, nato pa izbrala prejemnika priznanja Vključi.Vse, ki ga bo sekcija managerk podelila 30. septembra na Managerskem kongresu.

Lani so priznanje Vključi.Vse prejele Ljubljanske mlekarne pod vodstvom Tomaža Žnidariča.

Podporniki raznolikosti in vključevanja

Prejemnik priznanja Vključi.Vse 2020 je podjetje Ljubljanske mlekarne.

Tomaz Znidaric s priznanjem

foto Andraz Kobe 629
Ljubljanske mlekarne so priznanje Vključi.Vse 2020 prejele na Managerskem kongresu.

Priznanje Vključi.Vse Sekcija managerk pri Združenju Manager podeljuje z namenom izpostaviti podjetja s strategijo vključevanja in raznolikosti.

Sekcija managerk pri Združenju Manager je priznanje Vključi.Vse 2020 zaradi uspešnega upravljanja raznolikosti, uravnotežene vodstvene strukture in uspešnih poslovnih rezultatov podelila družbi Ljubljanske mlekarne. Podjetje je v zadnjih treh letih povečalo dobiček za 27 odstotkov in donosnost kapitala za 16 odstotkov. V ožjem poslovodstvu Ljubljanskih mlekarn je kar 73 odstotkov žensk, v širšem pa dobra polovica. Direktor Tomaž Žnidarič uravnoteženost in raznolikost opisuje kot veliko dodano vrednost podjetja. Več v obrazložitvi

Video: Priznanje Vključi.Vse 2020 so prejele Ljubljanske mlekarne

Nagrada podjetjem, ki skrbijo za uravnoteženost vodstev

Uspeh je rezultat edinstvenega spoja izjemnih posameznikov ter spodbudnega okolja.

S podelitvijo priznanja Vključi.Vse se zavzemamo za uravnotežena vodstva v podjetjih, saj imajo raznolika vodstva bolj odprto organizacijsko kulturo, bolje razumejo svoje stranke in dosegajo višje dobičke.

Začetki priznanja segajo v leto 1991, ko je Sekcija managerk začela s podelitvijo priznanja Ženskam prijazno podjetje. V obdobju od 2002 do 2016 se je s preimenovanjem priznanja v Managerkam prijazno podjetje pozornost namenilo managerkam v slovenskih podjetjih, v letu 2017 pa je sekcija začela s podeljevanjem priznanja Vključi.Vse, s katerim izpostavlja podjetja s posebnim odnosom do raznolikosti in uravnoteženosti. 

Priznanje Vključi.Vse podeljuje Sekcija managerk. Slavnostna podelitev poteka v okviru Managerskega kongresa.

Vizualna podoba

Z nadgradnjo priznanja smo prenovili tudi njegov izgled, katerega osnovo predstavlja igra triomino. Nov, bolj moderen izgled izraža raznolikost med zgornjim, bolj elegantnim delom ter spodnjim, ki spominja na bolj 'hipstersko' kompozicijo. Takšna so tudi podjetja, ki jih nagrajujemo, kjer različni nivoji managementa in različne skupine zaposlenih glede na spol, starost in narodnost skupaj delujejo kot celota. Tako kot managerji sestavljajo svoje ekipe najboljših zaposlenih, je tudi pri triominu, igri trikotnikov, potrebno sestavljati vzorec. Več trikotnikov kot vključiš, lepši je končni vizualni rezultat, ali več zaposlenih kot vključiš v proces, več različnih idej dobiš. Vsak uspešen manager ima pri svoji strategiji vodenja različne cilje, kar se idealno poveže z igro, katera s sestavljanjem trikotnikov vodi do vedno drugačnih vzorcev in različnih ciljev. Sestavljanje novih, drugačnih in še neobstoječih vzorcev pa zahteva tudi sodelovanje ekipe, se pravi sodelavcev, ki preko igre ustvarjajo globji nivo povezovanja.

Odprtost je znak sodobne družbe, zato smo za izvedbo izbrali sodobnega umetnika mlajše generacije Borisa Bejo. Pohvali se lahko z bogatim naborom samostojnih razstav v Sloveniji in skupinskih po Evropi in svetu. Med drugim je prejemnik Študentske Prešernove nagrade za kiparstvo in nagrade za izjemen prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji.

O priznanju

Barbara Smolnikar - citat

»Ženske vedno želimo biti popolnoma pripravljene in vsakič znova, pred vsakim napredovanjem, se sprašujemo, ali to zmoremo in ali smo dovolj sposobne. Zato prevečkrat čakamo na drugo priložnost, ki morda nikoli ne pride.«

Barbara Smolnikar

Kdo lahko kandidira?

Podjetje*, ki kandidira za priznanje Vključi.Vse, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • na vodilnih in vodstvenih mestih ima vsaj 1/3 vsakega spola,
  • ima vsaj 40 zaposlenih,
  • izkazuje odnos do raznolikosti,
  • zadnja tri leta izkazuje uspešne poslovne rezultate.

*Za priznanje lahko kandirajo podjetja, ki niso proračunski uporabniki.

Prijavljena podjetja po oddaji svoje kandidature prejmejo poseben vprašalnik. Po proučitvi vlog komisija izbere do tri podjetja in jih povabi na osebni intervju, nato pa izbere prejemnika priznanja Vključi.Vse, ki ga predlaga v potrditev upravnemu odboru Sekcije managerk.

Cvetka Selšek

»Vsak se mora sam odločiti, kaj je zanj pomembno. Lahko se posvetiš zgolj določenemu področju in se zavestno odpoveš drugim, lahko pa se ne spustiš v specializacijo. Ni pomembno, ključno je, da si odziven, dejaven.«

Cvetka Selšek

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo v obdobju 2021-2023 sestavljajo Sarah Jezernik (predsednica), Violeta Bulc, Petra Juvančič, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Enej Kirn, Mojca Randl, Lucija Sajevec in Martin Železnik. 

Prejemniki priznanja

Prejemnik priznanja Vključi.vse 2019: AMZS

Prejemnik priznanja Vključi.vse 2018: Droga Kolinska

Priznanje Vključi.vse - delilec

Tatjana Fink - citat

»V poslovnem svetu moramo biti sposobni zaznati, ustvariti in zbuditi nove potrebe. Za to so pomembni budnost in odprtost, predvsem pa poslušanje kupcev. Vse to zahteva veliko pogovorov in pridobivanje povratnih informacij, kar pomeni, da moramo stopiti iz svojih pisarn in se podati na področje neizmernih priložnosti, ki jih je še treba zaznati in povezati.«

Tatjana Fink

Ostali prejemniki priznanja