Priznanje Vključi.Vse

vkljuci.vse

Nagrada podjetjem, ki skrbijo za uravnoteženost vodstev

Uspeh je rezultat edinstvenega spoja izjemnih posameznikov ter spodbudnega okolja.

S podelitvijo priznanja Vključi.Vse se zavzemamo za uravnotežena vodstva v podjetjih, saj imajo raznolika vodstva bolj odprto organizacijsko kulturo, bolje razumejo svoje stranke in dosegajo višje dobičke.

Priznanje, ki ga podeljujemo že vse od leta 1991, je bilo dosedaj namenjeno prepoznavanju in nagrajevanju podjetij, ki so gradila ženskam prijazno managersko in poslovno okolje, v letu 2017 pa priznanje nadgrajujemo, s tem ko izpostavljamo podjetja s posebnim odnosom do raznolikosti. Do leta 2002 se je priznanje imenovalo Ženskam prijazno podjetje, do leta 2017 Managerkam prijazno podjetje, od sedaj naprej pa Vključi.Vse.

Priznanje Vključi.Vse podeljuje Sekcija managerk. Slavnostna podelitev poteka v okviru Managerskega kongresa.

Aktualni razpis

Letošnji razpis za prijavo kandidatov je odprt do 2. junija. Prijavnico in razpisno dokumentacijo najdete spodaj, priznanje pa bo podeljeno prvi dan Managerskega kongresa, 28. septembra 2017 v Portorožu. Veseli bomo vašega sodelovanja.

O priznanju

Barbara Smolnikar - citat

»Ženske vedno želimo biti popolnoma pripravljene in vsakič znova, pred vsakim napredovanjem, se sprašujemo, ali to zmoremo in ali smo dovolj sposobne. Zato prevečkrat čakamo na drugo priložnost, ki morda nikoli ne pride.«

Barbara Smolnikar

Kdo lahko kandidira?

Podjetje, ki kandidira za priznanje Vključi.Vse, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • na vodilnih in vodstvenih mestih ima vsaj 1/3 vsakega spola,
  • ima vsaj 40 zaposlenih,
  • izkazuje odnos do raznolikosti,
  • zadnja tri leta izkazuje uspešne poslovne rezultate.

Prijavljena podjetja po oddaji svoje kandidature prejmejo poseben vprašalnik. Po proučitvi vlog komisija izbere do tri podjetja in jih povabi na osebni intervju, nato pa izbere prejemnika priznanja Vključi.Vse, ki ga predlaga v potrditev upravnemu odboru Sekcije managerk.

Cvetka Selšek

»Vsak se mora sam odločiti, kaj je zanj pomembno. Lahko se posvetiš zgolj določenemu področju in se zavestno odpoveš drugim, lahko pa se ne spustiš v specializacijo. Ni pomembno, ključno je, da si odziven, dejaven.«

Cvetka Selšek

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo v obdobju 2017 - 2020 sestavljajo Melanie Seier Larsen, Medeja Lončar, Pia Barborič Jurjaševič, Matjaž Merkan, Matic Vošnjak, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Natalie Postružnik in Mojca Podržaj.

Prejemniki priznanja

Prejemnik priznanja Vključi.vse 2017: Varis Lendava

Priznanje Vključi.vse je priznanje, ki ga Sekcija managerk pri Združenju Manager letos prvič podeljuje z namenom izpostaviti podjetja s strategijo vključevanja in raznolikosti. Priznanje lahko prejeme podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • na vodilnih in vodstvenih mestih ima več kot 1/3 managerk,
  • podjetje ima vsaj 40 zaposlenih,
  • izkazuje odnos do raznolikosti
  • v zadnjih treh letih izkazuje uspešne poslovne rezultate. 

Priznanje Vključi.vse za leto 2017 prejema Varis Lendava.

Priznanje Vključi.vse - delilec

Tatjana Fink - citat

»V poslovnem svetu moramo biti sposobni zaznati, ustvariti in zbuditi nove potrebe. Za to so pomembni budnost in odprtost, predvsem pa poslušanje kupcev. Vse to zahteva veliko pogovorov in pridobivanje povratnih informacij, kar pomeni, da moramo stopiti iz svojih pisarn in se podati na področje neizmernih priložnosti, ki jih je še treba zaznati in povezati.«

Tatjana Fink

Ostali prejemniki priznanja