Prejemnik priznanja Vključi.vse 2018: Droga Kolinska

Prejemnik priznanja Vkljuci.vse2

Zavedanje Droge Kolinske je, da raznolikost plemeniti in spodbuja inovativnost in uravnoteženost družbe, to pa vodi do bolj kreativnega delovnega okolja, ki zaposlenim omogoča doseganje boljših delovnih dosežkov. 

Priznanje Vključi.Vse, ki ga podeljuje Sekcija managerk pri Združenju Manager, za leto 2018 prejme družba Droga Kolinska, ki uravnoteženost in raznolikost postavlja v samo osrčje svojega delovanja.

Od skoraj 500 zaposlenih jih kar polovico predstavljajo ženske, vodstvene položaje zaseda kar 22,9 % mlajših od 40 let, enak odstotek zaposlenih pa je starejših od 55 let. Cenijo medgeneracijske razlike in so kot eno prvih podjetij v Sloveniji pridobili certifikat Starejšim prijazno podjetje. Že dolga leta so v samem vrhu uspešnih podjetij zaposlovalcev pri projektu Zlata nit in so podpisnik Listine o raznolikosti Slovenije, s katero se delodajalci zavežejo proti diskriminaciji in za spodbujanje raznolikosti tako znotraj kot zunaj podjetja.

Izrazita želja po vključevanju vseh in enakih pogojih

Zavedanje Droge Kolinske je, da raznolikost plemeniti in spodbuja inovativnost in uravnoteženost družbe, to pa vodi do bolj kreativnega delovnega okolja, ki zaposlenim omogoča doseganje boljših delovnih dosežkov. Z različnimi programi in ukrepi spodbujajo promocijo žensk na višjih delovnih mestih preko sistema usposabljanj in mentorstva, za mlajšo populacijo pa so razvili program Adventure, ki jim daje možnost, da se spopadejo z resnimi poslovnimi izzivi, hkrati pa pridobijo mentorja iz vrst najvišjega managementa. Droga Kolinska še posebej intenzivno podpira šport in zdrav način življenja, kar je razlog za uvedbo programa CARE, ki združuje skrb za telo, dušo in ravnovesje med delovnim in prostim časom. Da bi se tudi vodilni managerji pri svojem vsakodnevnem delu zavedali pomembnosti počutja zaposlenih, so rezultate merjenja zavzetosti ekipe in njegovo izboljšanje vključili med pokazatelje uspešnosti teh vodij. Na ravni celotne skupine so tako povečali zavzetost zaposlenih iz 69 % v letu 2016 na kar 80 % v letu 2017.

Zgled in generator sprememb

V družbi so tako ustvarili pogoje, kjer raznolikost dejansko živi ter tako ustvarili okolje, ki samo generira uravnoteženost. Razvijanje talentov in kariere zaposlenih spodbujajo s prijavami na različna interna in eksterna izobraževanja, hkrati pa ima vsak zaposleni možnost predstavljanja svojih inovativnih idej kolegom in najvišjemu vodstvu z natečajem Wind of Change in programom SPP LABS. V družbi tudi spodbujajo mobilnosti znotraj skupine Atlantic Grupa, saj so prepričani, da je izmenjava izkušenj, pogledov in nenazadnje kultur izrednega pomena za nadaljnji razvoj skupine. Potencial in uspešnost zaposlenih enkrat letno preverjajo v okviru OPP (Organisation and people pannel) procesa in s pomočjo rezultatov pripravijo razvojni načrt, prilagojen posamezniku. Omenjen proces služi tudi za identificiranje naslednikov.

V okviru Reward programa ključnim zaposlenim ponujajo raznoliko ponudbo dodatnih ugodnosti, ki jih lahko prilagodijo svojim življenjskim potrebam in prioritetam. Lansko leto so v Drogi Kolinska vpeljali tudi Sabbatical, s katerim omogočajo, da se zaposleni ob prejemanju polovice plače in ostalih bonitet do 6 mesecev popolnoma umakne iz službe. Z namenom spodbujanja kreativnosti in zadrževanja ključnih kadrov v podjetju obenem razvijajo projekte fleksibilnega delovnega časa in dodatne oblike odsotnosti s ciljem dosegati uravnoteženo poslovno in zasebno življenje vseh zaposlenih.

Dokaz, da uravnoteženost ustvarja rezultate

Motivirano delo zaposlenih in dobro vodenje se kaže tudi v uspešnih poslovnih rezultatih. Čisti prihodki družbe od prodaje so v letu 2017 znašali kar 177 milijonov evrov, kar predstavlja 6,5-% stopnjo rasti glede na leto 2016. Poslovni izid družbe je zrasel za 8 milijonov evrov na 19 milijonov evrov glede na leto pred tem, donosnost kapitala pa je bila 16-%. Dodana vrednost na zaposlenega v Drogi Kolinska je 84 tisoč evrov, kar je za skoraj 9 % višje od povprečja panoge.

Ob uspešni rasti pa se v družbi zavzemajo, da je njihovo poslovanje trajnostno naravnano in usmerjeno v varovanje naravnega in družbenega okolja. Pridobili so najvišje standarde kakovosti in standarde za upravljanje okolja in upravljanje z energijo (ISO 14001 in ISO 50001). Aktivno upravljajo z odpadki, energijo, izpusti v okolje in izbirajo okolju prijazne surovine in storitve. Na družbenem področju so podporniki številnih športnih društev, izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih organizacij na državni ravni, podpirajo pa tudi lokalna športna in kulturna društva ter klube na vseh lokacijah, kjer ima družba svoje poslovne enote. Uveljavljena praksa podjetja je tudi aktivnost Dan vrednot, ko zaposleni s svojim prostovoljnim delom prispevajo k izboljšanju počutja, bivanja ali dela pomoči potrebnih.

O družbi na kratko

Droga Kolinska je bila ustanovljena leta 2005 z združitvijo dveh tedaj najvidnejših prehrambnih družb, Droge in Kolinske, pod lastniškim okriljem holdinga Istrabenz. Od leta 2010 je družba postala del hrvaške korporacije Atlantic Grupa, za uspešno in učinkovito vzpostavitev organizacijske kulture po združitvi pa so v okviru Zlate niti leta 2013 prejeli posebno priznanje. Droga Kolinska proizvaja vrhunske izdelke in upravlja blagovne znamke z dolgoletno tradicijo. Blagovna znamka Donat Mg je stara 110 let, Cockta 64 let, Argeta 61, Barcaffee 48 in Bebi 42 let. Na podlagi rezultatov Valiconove raziskave Top 25 Regional Brands med najmočnejše blagovne znamke v regiji  spadata tudi Cockta (8. mesto) in Argeta (5. mesto), Argeta Exclusive pa je bila izbrana za Produkt 2017 v kategoriji paštet. Priznanje za znamko leto je družba prejela leta 2016 tudi za Donat Mg. Leta 2016 je bila Atlantic Grupa proglašena za Nacionalnega zmagovalca tekmovanja European Business Awards, ki prepoznava in nagrajuje odličnost, najboljše prakse in inovacije v evropskih podjetjih.