Mladi manager

Ziha Hieng z masko

Mladi manager 2020 je Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa.

Več o finalistih

Finaliste ste lahko spoznali na e-Prednovoletnem mastersu.

Finalisti za mladega managerja 2020 o tem, s katero mislijo vstopajo v leto 2021.

Žiga Hieng je mladi manager 2020. Priznanje je prejel 28. januarja 2021 na Januarskem srečanju ZM.

Žiga Hieng je od januarja 2018 predsednik uprave Salusa, pred tem je bil pet let član uprave, dve leti pa je vodil tudi Tosamo. Med svoje največje uspehe uvršča rast in razvoj Skupine Salus, prevzem Skupine Sanolabor in prestrukturiranje prezadolžene Tosame. Hieng pravi, da so pri uspehu podjetja najpomembnejši zaposleni, fleksibilnost in zaupanje, pri vodenju pa je ključno spoznanje, da dosežkov ne moreš ustvariti sam, ampak za to potrebuješ odlično ekipo sodelavcev.

Ob prejemu priznanje se je Hieng zahvalil predvsem sodelavcem, ki so zaslužni, da je danes tu: »Danes nas je že 450, ko sem prišel, nas je bilo 150. V podjetju včasih rečem, da sem v družino prišel kot zadnji, saj je podjetje staro že 50 let in nekateri sodelavci so tu že desetletja. Kar želim povedati je, da so sodelavci naredili vso zgodbo, ki jo danes tu predstavljam. Nagrada in priznanje gre njim.«

Več o mladem managerju 2020

Predstavitev finalistov
Ziga Hieng 25x27

Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa

Žiga Hieng je od januarja 2018 predsednik uprave Salusa, pred tem je bil pet let član uprave, dve leti pa je vodil tudi Tosamo. Med svoje največje uspehe uvršča rast in razvoj Skupine Salus, prevzem Skupine Sanolabor in prestrukturiranje prezadolžene Tosame. Hieng pravi, da so pri uspehu podjetja najpomembnejši zaposleni, fleksibilnost in zaupanje, pri vodenju pa je ključno spoznanje, da dosežkov ne moreš ustvariti sam, ampak za to potrebuješ odlično ekipo sodelavcev.

Foto: Miha Peterlič

Žiga Hieng
Janez Kranjc 25x25

Janez Kranjc, glavni izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice

Janez Kranjc je decembra 2015 prevzel funkcijo izvršnega direktorja Prve osebne zavarovalnice, pred tem pa je bil štiri leta namestnik predsednika uprave. V svoji karieri je najbolj ponosen na oblikovanje odličnih ekip sodelavcev in uspešen vstop na trg zdravstvenih zavarovanj. Kranjc poudarja, da so ključen dejavnik uspeha kompetentni, odgovorni in zavzeti sodelavci, za dobre vodjo pa je po njegovem mnenju najpomembnejša jasno izdelana vizija.

Foto: Janez Marolt

Janez Kranjc
Blaz Strle 25x25

Blaž Strle, direktor družbe BE-terna

Blaž Strle je od novembra 2018 direktor družbe BE-terna, kjer vodi 131 zaposlenih, pred tem pa je v podjetju več kot štiri leta vodil oddelek upravljanja odnosov s strankami. Ponosen je, da so trenutno kljub covidu-19 nad poslovnimi načrti, da so bistveno povečali dobičkonosnost iz naslova lastnih storitev – kar so si leta 2018 zadali kot strateški cilj – ter da so vse našteto dosegli ob večjem vlaganju v zaposlene in inovacije. Prepričan je, da je za uspeh podjetja najpomembnejša ekipa, vse ostalo je drugotnega pomena.

Foto: Žiga Intihar

Blaž Strle
Črta

Mlada managerka 2019 je Lucija Sajevec

Lucija Sajevec priznanje obrez2

Mlada managerka 2019 je Lucija Sajevec

Lucija Sajevec je od leta 2014 direktorica družbe AMZS. V prvem letu, ko je vodila podjetje, je povečala maso plač za milijon evrov. Kako ji je uspelo? "Na začetku plešeš sam, nato poskušaš najti še enega somišljenika, potem jih najdeš vedno več in na koncu ugotoviš, da tak ples ustvarja tudi rezultate, s tem pa prepričaš druge. V podjetju moraš ustvariti gibanje. Posamezniki smo tisti, ki lahko spreminjamo stvari na bolje."

Lucija Sajevec svoj slog vodenja opisuje kot sodelovalen in razvojen. Pri vodenju sta zanjo ključni odprta komunikacija in ciljna usmerjenost, najpomembnejši vrednoti pa zaupanje in spoštovanje. Sodelavci pri njej najbolj cenijo odprtost in dostopnost, športni duh ter komunikacijo z argumenti. Več v obrazložitvi.

Video predstavitev treh finalistov za priznanje Mladi manager 2019: Borut Čeh, Labena, Lucija Sajevec, AMZS, in Marko Bitenc, GenePlanet.

Oglejte si tudi video z dogodka Prednovoletni masters 2019, na katerem so se predstavili finalisti.
Črta

Priznanja za mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke

S priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke.

Izpostavljamo stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujemo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavamo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih profesionalnega in etičnega managementa.

Priznanje mladim in perspektivnim slovenskim managerjem podeljujemo že vse od leta 1999. Sprva je bilo priznanje poznano pod imenom Mladi poslovnež, od leta 2005 pa nastopa pod nazivom Mladi manager.

Priznanje Mladi manager podeljujemo na našem Januarskem srečanju. Prejemnika priznanja razglasi predsednik Sekcije mladih managerjev.

O priznanju

Lovro Peterlin - citat

»Ni pomembno, kako dober si zdaj, pomembno je, kako dober želiš postati, kajti tudi najbolj rudimentarne življenjske ali poslovne stvari lahko jutri narediš bolje, kot si jih naredil danes.«

Lovro Peterlin

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat/-ka je član/-ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj 2 leti,
  • starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, ima dodano vrednost, ki je višja od povprečja slovenskega gospodarstva oziroma panoge, v kateri deluje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje stabilno,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje na območju Republike Slovenije,
  • kandidatov/-kin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija pri izboru prejemnika/-ce priznanja Mladi manager upošteva njegov/njene poslovne ter druge strateške in razvojne dosežke, ki pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja, ki ga vodi, in tudi na širše okolje. Ocenjujejo tudi izkazane vodstvene kompetence ter delovanje v skladu z etičnimi in profesionalnimi načeli, ki jih zagovarja naše združenje.

Na izbor zmagovalca/-ke pomembno vpliva tudi njegova/njena osebna predstavitev, ki tradicionalno poteka v okviru decembrskega srečanja sekcije mladih managerjev.

Toni Balažič - citat

»Velikokrat se spomnim misli, ki pravi, da ljudi, ki jih srečamo na poti navzgor, srečujemo tudi na poti navzdol. To poskušam vseskozi upoštevati tako na svoji življenjski kot poslovni poti, zato si prizadevam biti ves čas korekten do vseh, s katerimi poslovno ali zasebno sodelujem.«

Toni Balažič

Kako poteka razpis?

Razpis za priznanje Mladi manager objavimo v septembru. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov. Lahko pa kandidaturo za prijavo izpolni tudi kandidat sam.

Združenje Manager v sodelovanju z Bisnode hkrati pregleda finančne podatke podjetij, ki so bila ustanovljena pred desetimi leti ali manj, in jih povabi, da predlagajo primerne kandidate iz svojih podjetij.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v dveh delih.

V prvem delu komisija izmed vseh prijavljenih kandidatov po proučitvi finančnih in nefinančnih kazalcev izbere tri finaliste. Finalisti se javnosti predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev.

O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa lahko prispeva širša javnost.

Iztok Seljak - citat

»Sposobni moramo biti skupaj, imeti sanje o pozitivni prihodnosti, jih spreminjati v konkretne vizije, z njimi navduševati vse okrog sebe, jih izraziti v ustreznih strategijah in te učinkovito uresničevati v dobro vseh nas in vseh tistih, ki so z nami kakorkoli povezani.«

Iztok Seljak

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Mladi manager 2020 sestavljajo: Lucija Sajevec (predsednica), Tanja Subotić Levanič, Klemen Medved, Diana Jecič, Tanja Skaza, Gregor Rebolj, Igor Verstovšek, Anuška Cerovšek Beltram in dr. Polona Domadenik.  

Prejemniki priznanja