Mladi manager

Foto Andraz Kobe 40

Mladi manager 2022 je Primož Zelenšek, direktor Chipolo. 

Foto Andraz Kobe 192
Priznanje za mladega managerja 2022 je Primožu Zelenšku izročila mag. Lucija Sajevec predsednica sekcije mladih managerjev pri Združenju Manager.

Primož Zelenšek je mladi manager 2022. Priznanje je prejel na Januarskem srečanju Združenja Manager.

Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor podjetja Chipolo, je ambiciozen in delu predan podjetnik, ki vedno znova išče nove ideje in rešitve. Več kot desetletje polprofesionalni igralec rokometnega kluba Rudar iz Trbovelj se je kot predsednik študentskega društva Elektra v vodstveni vlogi preizkusil že v študentskih letih. Danes je njegova vizija oblikovanje najboljše možne izkušnje iskanja osebnih stvari.

Več o mladem managerju 2022

Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2022 so bili Sabina Gros, Primož Zelenšek ter Melvis Haskić in Vasja Hramec

Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2022 so bili: 

Avantpack Foto Ziga Intihar 5294 kopija

Melvis Haskić in Vasja Hramec

Vasja Hramec in Melvis Haskić sta ustanovitelja in direktorja Avantpack, podjetja, ki proizvaja biorazgradljivo embalažo. Vasja Hramec svoje poslanstvo vidi v dodajanju lastnega prispevka k spreminjanju sveta na bolje, s postopnim pretvarjanjem ne-trajnostnih izdelkov (navadna plastika) v popolnoma trajnostne izdelke (bioplastika), pri čemer so v samo bistvo njegovega dela vpeti najvišji elementi etike, socialne pravičnosti in dobrih praks poslovanja. Melvis Haskić se zaveda, da podjetje lahko raste toliko, kolikor lahko »raste« tisti, ki to podjetje vodi. Svoj slog vodenja opisuje kot zelo demokratičen – vedno daje prednost timu, saj svojo vlogo dojem kot nekdo, ki je zadolžen, da timu omogoči pogoje za boljše in prijetnejše delovanje.

Več
Sabina foto MancaJuvan 002 3

Sabina Gros

Sabina Gros je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica, s pravniškim državnim izpitom, ki se je pred štirimi leti odločila za prestop iz pravosodja v energetiko. Kot uspešna višja svetovalka Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, se je odzvala povabilu in pridružila družinskemu podjetju kot pomočnica direktorja. Svoje pravno znanje je nadgradila z MBA ljubljanske ekonomske fakultete, kasneje istega leta pa je prevzela vodenje BPT skupine, naslednice Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, ki se zdaj ukvarja s proizvodnjo zelene električne energije iz štirih hidroelektrarn vzdolž Mošenika. Poleg tega se ukvarjajo tudi z upravljanjem nepremičnin, tako v Tržiču, kjer trenutno obnavljajo dvorišče BPT in upravljajo z več stanovanjskimi in poslovnimi nepremičninami, kot tudi v Kranju in Ljubljani, kjer oddajajo poslovne prostore.

Več
Chipolo portraits 1 2

Primož Zelenšek

Primož je eden izmed soustanoviteljev podjetja Chipolo, leta 2014 pa je prevzel vlogo direktorja. Chipolo je svojo zgodbo pričel leta 2013 z uspešno Kickstarter kampanjo (zbrali so skoraj 300.000 dolarjev). Na trg so vstopili s pametnimi obeski za ključe, ki se povežejo z aplikacijo na telefonu, uporabnik pa lahko na preprost način poišče založene ključe, preveri kje jih je pozabil, hkrati pa lahko s pritiskom na obesek pozvoni tudi svoj telefon in ga hitro poišče. Največje Chipolovo tržišče sta ZDA in Kanada, kjer ustvarijo kar 50 % prihodkov podjetja, delež prodaje na trgu EU pa je 40 %. Pričakujejo, da bodo v naslednjem letu še povečali svoj tržni delež na ameriškem trgu. Vizija Primoža Zelenška je oblikovanje najboljše možne izkušnje iskanja osebnih stvari, osebno poslanstvo pa zagotavljati najboljše pogoje za delo zaposlenih, jih usmerjati k ciljem in prenašati znanje na druge mlade podjetnike.

Več
Črta

S priznanjem Mladi manager/-ka na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke. 

Na razpis (se) lahko prijavijo oz. prijavite kandidatke in kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-          član/ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj dve leti;
-          starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje;
-          podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, posluje stabilno;
-          podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, ima sedež v Sloveniji;
-          kandidatov oz. kandidatkin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija presoja trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

 

O priznanju

Priznanja za mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke

S priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke.

Izpostavljamo stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujemo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavamo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih trajnostnega voditeljstva.

Priznanje mladim in perspektivnim slovenskim managerjem podeljujemo že vse od leta 1999. Sprva je bilo priznanje znano pod imenom Mladi poslovnež, od leta 2005 pa ima naziv Mladi manager.

Priznanje Mladi manager podeljujemo na našem Januarskem srečanju. Prejemnika priznanja razglasi predsednica Sekcije mladih managerjev.

Lovro Peterlin - citat

»Ni pomembno, kako dober si zdaj, pomembno je, kako dober želiš postati, kajti tudi najbolj rudimentarne življenjske ali poslovne stvari lahko jutri narediš bolje, kot si jih naredil danes.«

Lovro Peterlin

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo managerke in managerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat/ka je član/ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj dve leti;
  • starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje;
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, posluje stabilno;
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, ima sedež v Sloveniji;
  • kandidatov oz. kandidatkin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija bo v izboru prejemnika/ce priznanja Mladi/a manager/ka presojala trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

Na izbor zmagovalca/-ke pomembno vpliva tudi njegova/njena osebna predstavitev, ki tradicionalno poteka v okviru decembrskega srečanja sekcije mladih managerjev.

Oglejte si video z dogodka Prednovoletni masters 2019, na katerem so se predstavili finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka.

Toni Balažič - citat

»Velikokrat se spomnim misli, ki pravi, da ljudi, ki jih srečamo na poti navzgor, srečujemo tudi na poti navzdol. To poskušam vseskozi upoštevati tako na svoji življenjski kot poslovni poti, zato si prizadevam biti ves čas korekten do vseh, s katerimi poslovno ali zasebno sodelujem.«

Toni Balažič

Kako poteka izbirni postopek?

Razpis za priznanje Mladi manager objavimo v septembru. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov. Lahko pa kandidaturo za prijavo izpolni tudi kandidat sam.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v treh delih.

Komisija v prvi fazi izbora na podlagi presoje posameznih področij poslovanja in vodenja v nadaljnji postopek povabi do deset kandidatov. V drugi fazi komisija izbere ožji krog kandidatov in jih povabi na osebni intervju. Na podlagi intervjujev in upoštevajoč vse segmente poslovanja družb ter kandidatovih voditeljskih veščin, komisija izbere tri finaliste za priznanje, ki jih predstavi javnosti. Finalisti se nato predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev

Komisija presoja trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa je prispevek širše javnosti.

 

PARTNER PRIZNANJA

DunBradstreet 7. nivo

Iztok Seljak - citat

»Sposobni moramo biti skupaj, imeti sanje o pozitivni prihodnosti, jih spreminjati v konkretne vizije, z njimi navduševati vse okrog sebe, jih izraziti v ustreznih strategijah in te učinkovito uresničevati v dobro vseh nas in vseh tistih, ki so z nami kakorkoli povezani.«

Iztok Seljak

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Mladi manager 2022 sestavljajo: Lucija Sajevec (predsednica), dr. Polona Domadenik, dr. Maja Fesel Kamenik, Klaudija Javornik, Katja Jelerčič, Klemen Medved, Aleš Muhič, Gregor Rebolj, Tanja Subotić Levanič. 

Prejemniki priznanja