Mladi manager

Miha Sencar Januarsko srecanje

Do 6. oktobra 2022 se lahko prijavite oz. prijavite mladega managerskega kolega ali kolegico za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2022.

S priznanjem Mladi manager/-ka na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke. 

Na razpis (se) lahko prijavijo oz. prijavite kandidatke in kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-          član/ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj dve leti;
-          starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje;
-          podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, posluje stabilno;
-          podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, ima sedež v Sloveniji;
-          kandidatov oz. kandidatkin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija presoja trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

Več v razpisu.

Prijavo pošljite na info@zdruzenje-manager.siRok za oddajo nominacije je 6. oktober 2022.

Mladi manager 2021 je Miha Senčar, direktor komerciale v Tenzorju.

Januarsko srecanje 2022 36
Priznanje za mladega managerja 2021 je Mihi Senčarju izročila Tanja Subotić Levanič, predsednica sekcije mladih managerjev pri Združenju Manager.

Miha Senčar je mladi manager 2021. Priznanje je prejel 26. januarja 2022 na Januarskem srečanju Združenja Manager.

Miha Senčar je od januarja 2013 direktor komerciale v družinskem podjetju Tenzor, kjer je tudi solastnik. Ponosen je, da kot predstavnik druge generacije nadaljuje vizijo trajnostnega družinskega podjetja in da mu je uspel preskok v verigi vrednosti – podjetje se je iz integratorja na področju tehničnega varovanja razvilo v izvajalca, ki ponuja celovite storitve na področju integracije sistemov električnih inštalacij (svetovanje, projektiranje, razvoj, dobava, izvedba, servis in vzdrževanje), ob tem pa je razvilo tudi lastni IoT platformi za integracijo.

Ob prejemu priznanja je Senčar hvaležen in presenečen poudaril: »Hvala za to veliko čast. To priznanje ni nagrada zame, ampak za vseh 110 Tenzorjank in Tenzorjancev, ki vsak dan v sedmih državah uresničujejo trajnostno, dolgoživo vizijo podjetja. To je njihova nagrada.«

Več o mladem managerju 2021

Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2021 so Alma Čaušević Klemenčič, Bogdan Pevec in Miha Senčar.

Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2021 so ...

Bogdan Pevec 25x25

Bogdan Pevec

Bogdan Pevec je od maja 2019 finančni in operativni direktor družbe HS Plus. V svoji karieri je najbolj ponosen na vzpostavitev delovnih procesov in razvoj logističnega sistema v družbi HS Plus, nagrajeno green-field SAP postavitev za ETO tip proizvodnje v Litostroj Turčija in uspešno zaključeno prestrukturiranje Skupine Marles. Poudarja, da so ključni dejavniki uspeha podjetja hitrost, agilnost in učenje preko sodelovanja, pri vodenju pa so najpomembnejši elementi zaupanje, empatija, poslušanje ter doslednost - tako v besedah kot dejanjih.

Več
Alma Causevic Klemencic 25x25

Alma Čaušević Klemenčič

Alma Čaušević Klemenčič je od julija 2016 izvršna direktorica in prokuristka Beletrine, od lani tudi direktorica družbe BeletrinaDigital. Med svoje največje uspehe uvršča razvoj novih izdelkov, storitev in načinov prodaje, digitalno transformacijo zavoda, ki še poteka, postavitev organizacijskih stebrov in oblikovanje spodbudnega delovnega okolja. Kot poudarja, so temelji uspehov založbe zaposleni, timski duh in jasna strategija vodstva, pri vodenju pa kot ključni izpostavlja empatijo in preudarnost.

Več
Miha Sencar 25x25

Miha Senčar

Miha Senčar je od januarja 2013 direktor komerciale v družinskem podjetju Tenzor, kjer je tudi solastnik. Ponosen je, da kot predstavnik druge generacije nadaljuje vizijo trajnostnega družinskega podjetja in da mu je uspel preskok v verigi vrednosti – podjetje se je iz integratorja na področju tehničnega varovanja razvilo v celovitega izvajalca storitev na področju električnih inštalacij in prenov. Tenzor je po njegovem mnenju uspešen, ker ima vizijo in izjemne zaposlene, sam pa pri vodenju stavi na zaupanje, empatijo, etičnost in pozitivno naravnanost.

Več
Črta

Priznanja za mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke

S priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke.

Izpostavljamo stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujemo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavamo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih trajnostnega voditeljstva.

Priznanje mladim in perspektivnim slovenskim managerjem podeljujemo že vse od leta 1999. Sprva je bilo priznanje znano pod imenom Mladi poslovnež, od leta 2005 pa ima naziv Mladi manager.

Priznanje Mladi manager podeljujemo na našem Januarskem srečanju. Prejemnika priznanja razglasi predsednica Sekcije mladih managerjev.

O priznanju

Lovro Peterlin - citat

»Ni pomembno, kako dober si zdaj, pomembno je, kako dober želiš postati, kajti tudi najbolj rudimentarne življenjske ali poslovne stvari lahko jutri narediš bolje, kot si jih naredil danes.«

Lovro Peterlin

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo managerke in managerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat/ka je član/ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj dve leti;
  • starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje;
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, posluje stabilno;
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/ka, ima sedež v Sloveniji;
  • kandidatov oz. kandidatkin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija bo v izboru prejemnika/ce priznanja Mladi/a manager/ka presojala trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

Na izbor zmagovalca/-ke pomembno vpliva tudi njegova/njena osebna predstavitev, ki tradicionalno poteka v okviru decembrskega srečanja sekcije mladih managerjev.

Oglejte si video z dogodka Prednovoletni masters 2019, na katerem so se predstavili finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka.

Toni Balažič - citat

»Velikokrat se spomnim misli, ki pravi, da ljudi, ki jih srečamo na poti navzgor, srečujemo tudi na poti navzdol. To poskušam vseskozi upoštevati tako na svoji življenjski kot poslovni poti, zato si prizadevam biti ves čas korekten do vseh, s katerimi poslovno ali zasebno sodelujem.«

Toni Balažič

Kako poteka izbirni postopek?

Razpis za priznanje Mladi manager objavimo v septembru. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov. Lahko pa kandidaturo za prijavo izpolni tudi kandidat sam.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v treh delih.

Komisija v prvi fazi izbora na podlagi presoje posameznih področij poslovanja in vodenja v nadaljnji postopek povabi do deset kandidatov. V drugi fazi komisija izbere ožji krog kandidatov in jih povabi na osebni intervju. Na podlagi intervjujev in upoštevajoč vse segmente poslovanja družb ter kandidatovih voditeljskih veščin, komisija izbere tri finaliste za priznanje, ki jih predstavi javnosti. Finalisti se nato predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev

Komisija presoja trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa je prispevek širše javnosti.

 

PARTNER PRIZNANJA

DunBradstreet 7. nivo

Iztok Seljak - citat

»Sposobni moramo biti skupaj, imeti sanje o pozitivni prihodnosti, jih spreminjati v konkretne vizije, z njimi navduševati vse okrog sebe, jih izraziti v ustreznih strategijah in te učinkovito uresničevati v dobro vseh nas in vseh tistih, ki so z nami kakorkoli povezani.«

Iztok Seljak

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Mladi manager 2022 sestavljajo: Lucija Sajevec (predsednica), dr. Polona Domadenik, dr. Maja Fesel Kamenik, Diana Jecič, Katja Jelerčič, Klemen Medved, Aleš Muhič, Gregor Rebolj, Tanja Subotić Levanič. 

Prejemniki priznanja