Mladi manager

foto Andraz Kobe 8

Mladi manager 2018 je Igor Verstovšek

Mladi manager 2018 je Igor Verstovšek

Igor Verstovšek, Cosylab, je kot del skupine študentov leta 2001 pod okriljem največjega slovenskega raziskovalnega Instituta Jožef Stefan zasnoval Cosylab, ki je postal vodilni ponudnik krmilnih sistemov za protonsko terapijo za zdravljenje raka.

Radovednost je beseda, ki opisuje mladega managerja 2018, ki ga žene naprej in ki jo večkrat uporabi: "Želim si, da bi vsi mladi ohranili veliko mero radovednosti in ustvarjalnosti ter med šolanjem in odraščanjem pridobili dovolj znanja, poguma in sredstev, da bi lahko uresničevali svoje osebne in podjetniške ambicije v Sloveniji."

Obrazložitev

Video predstavitev treh finalistov za priznanje Mladi manager 2018: Igor Verstovšek, Cosylab, Filip Remškar, Smart Com, in Peter Smole, GKN Driveline Slovenija

Črta

Priznanja za mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke

S priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke.

Izpostavljamo stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujemo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavamo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih profesionalnega in etičnega managementa.

Priznanje mladim in perspektivnim slovenskim managerjem podeljujemo že vse od leta 1999. Sprva je bilo priznanje poznano pod imenom Mladi poslovnež, od leta 2005 pa nastopa pod nazivom Mladi manager .

Priznanje Mladi manager podeljujemo na našem Januarskem srečanju. Prejemnika priznanja razglasi predsednik Sekcije mladih managerjev.

O priznanju

Lovro Peterlin - citat

»Ni pomembno, kako dober si zdaj, pomembno je, kako dober želiš postati, kajti tudi najbolj rudimentarne življenjske ali poslovne stvari lahko jutri narediš bolje, kot si jih naredil danes.«

Lovro Peterlin

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo kandidatke in kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat je član poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj 2 leti,
  • v času, ko prejme priznanje, lahko kandidat dopolni največ 44 let,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat, ima dodano vrednost, ki je višja od povprečja slovenskega gospodarstva oziroma panoge, v kateri deluje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat, posluje stabilno,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat, posluje na območju Republike Slovenije,
  • kandidatov način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.


Komisija pri izboru prejemnika priznanja Mladi managerja upošteva njegov poslovne ter druge strateške in razvojne dosežke, ki pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja, ki ga vodi. Ocenjujejo tudi izkazane vodstvene kompetence ter delovanje v skladu z etičnimi in profesionalnimi načeli, ki jih zagovarja naše združenje.

Na izbor zmagovalca pomembno vpliva tudi njegova osebna predstavitev, ki tradicionalno poteka v okviru decembrskega srečanja sekcije mladih managerjev.

Toni Balažič - citat

»Velikokrat se spomnim misli, ki pravi, da ljudi, ki jih srečamo na poti navzgor, srečujemo tudi na poti navzdol. To poskušam vseskozi upoštevati tako na svoji življenjski kot poslovni poti, zato si prizadevam biti ves čas korekten do vseh, s katerimi poslovno ali zasebno sodelujem.«

Toni Balažič

Kako poteka razpis?

Razpis za priznanje Mladi manager objavimo v mesecu avgustu. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov. Lahko pa kandidaturo za prijavo izpolni tudi kandidat sam.

Združenje Manager v sodelovanju z Bisnode hkrati pregleda finančne podatke podjetij, ki so bila ustanovljena pred desetimi leti ali manj, in jih povabi, da predlagajo primerne kandidate iz svojih podjetij.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v dveh delih.

V prvem delu komisija izmed vseh prijavljenih kandidatov po proučitvi finančnih in nefinančnih kazalcev izbere tri finaliste. Finalisti se javnosti predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev.

O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa lahko prispeva širša javnost.

Iztok Seljak - citat

»Sposobni moramo biti skupaj, imeti sanje o pozitivni prihodnosti, jih spreminjati v konkretne vizije, z njimi navduševati vse okrog sebe, jih izraziti v ustreznih strategijah in te učinkovito uresničevati v dobro vseh nas in vseh tistih, ki so z nami kakorkoli povezani.«

Iztok Seljak

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Mladi manager 2018 sestavljajo: Aleksander Zalaznik (predsednik), Lovro Peterlin, Mitja Kolbe, Diana Jecič, Tanja Skaza, Gregor Rebolj, Enej Kuščer, dr. Polona Domadenik.  

Prejemniki priznanja