Mladi manager

Ziha Hieng z masko2

Mladi manager 2020 je Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa.

Žiga Hieng je mladi manager 2020. Priznanje je prejel 28. januarja 2021 na Januarskem srečanju ZM.

Žiga Hieng je od januarja 2018 predsednik uprave Salusa, pred tem je bil pet let član uprave, dve leti pa je vodil tudi Tosamo. Med svoje največje uspehe uvršča rast in razvoj Skupine Salus, prevzem Skupine Sanolabor in prestrukturiranje prezadolžene Tosame. Hieng pravi, da so pri uspehu podjetja najpomembnejši zaposleni, fleksibilnost in zaupanje, pri vodenju pa je ključno spoznanje, da dosežkov ne moreš ustvariti sam, ampak za to potrebuješ odlično ekipo sodelavcev.

Ob prejemu priznanje se je Hieng zahvalil predvsem sodelavcem, ki so zaslužni, da je danes tu: »Danes nas je že 450, ko sem prišel, nas je bilo 150. V podjetju včasih rečem, da sem v družino prišel kot zadnji, saj je podjetje staro že 50 let in nekateri sodelavci so tu že desetletja. Kar želim povedati je, da so sodelavci naredili vso zgodbo, ki jo danes tu predstavljam. Nagrada in priznanje gre njim.«

Več o mladem managerju 2020

Črta

Priznanja za mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke

S priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke.

Izpostavljamo stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujemo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavamo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih trajnostnega voditeljstva.

Priznanje mladim in perspektivnim slovenskim managerjem podeljujemo že vse od leta 1999. Sprva je bilo priznanje znano pod imenom Mladi poslovnež, od leta 2005 pa ima naziv Mladi manager.

Priznanje Mladi manager podeljujemo na našem Januarskem srečanju. Prejemnika priznanja razglasi predsednica Sekcije mladih managerjev.

O priznanju

Lovro Peterlin - citat

»Ni pomembno, kako dober si zdaj, pomembno je, kako dober želiš postati, kajti tudi najbolj rudimentarne življenjske ali poslovne stvari lahko jutri narediš bolje, kot si jih naredil danes.«

Lovro Peterlin

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat/-ka je član/-ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj 2 leti,
  • starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, ima dodano vrednost, ki je višja od povprečja slovenskega gospodarstva oziroma panoge, v kateri deluje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje stabilno,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje na območju Republike Slovenije,
  • kandidatov/-kin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija bo v izboru prejemnika/ce priznanja Mladi/a manager/ka presojala trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

Na izbor zmagovalca/-ke pomembno vpliva tudi njegova/njena osebna predstavitev, ki tradicionalno poteka v okviru decembrskega srečanja sekcije mladih managerjev.

Oglejte si video z dogodka Prednovoletni masters 2019, na katerem so se predstavili finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka.

Toni Balažič - citat

»Velikokrat se spomnim misli, ki pravi, da ljudi, ki jih srečamo na poti navzgor, srečujemo tudi na poti navzdol. To poskušam vseskozi upoštevati tako na svoji življenjski kot poslovni poti, zato si prizadevam biti ves čas korekten do vseh, s katerimi poslovno ali zasebno sodelujem.«

Toni Balažič

Kako poteka izbirni postopek?

Razpis za priznanje Mladi manager objavimo v septembru. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov. Lahko pa kandidaturo za prijavo izpolni tudi kandidat sam.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v treh delih.

Komisija v prvi fazi izbora na podlagi presoje posameznih področij poslovanja in vodenja v nadaljnji postopek povabi do deset kandidatov. V drugi fazi komisija izbere ožji krog kandidatov in jih povabi na osebni intervju. Na podlagi intervjujev in upoštevajoč vse segmente poslovanja družb ter kandidatovih voditeljskih veščin, komisija izbere tri finaliste za priznanje, ki jih predstavi javnosti. Finalisti se nato predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev

Komisija presoja trajnostno delovanje, inovacijsko uspešnost, voditeljske veščine kandidata oz. kandidatke, zahtevnost vodenja, finančno uspešnost, trženjsko uspešnost, odnos do deležnikov in etično delovanje.

O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa je prispevek širše javnosti.

 

PARTNER PRIZNANJA

DunBradstreet 7. nivo

Iztok Seljak - citat

»Sposobni moramo biti skupaj, imeti sanje o pozitivni prihodnosti, jih spreminjati v konkretne vizije, z njimi navduševati vse okrog sebe, jih izraziti v ustreznih strategijah in te učinkovito uresničevati v dobro vseh nas in vseh tistih, ki so z nami kakorkoli povezani.«

Iztok Seljak

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Mladi manager 2021 sestavljajo: Lucija Sajevec (predsednica), dr. Robert Agnič, dr. Polona Domadenik, dr. Maja Fesel Kamenik, Diana Jecič, Klemen Medved, Gregor Rebolj, Tanja Subotić Levanič, predstavnik organizacije, ki presoja trajnostno delovanje v celotni verigi vrednosti, in predstavnica sekcije managerk.

Prejemniki priznanja