Mladi manager

Lucija Sajevec priznanje obrez

Odprt je razpis za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2020. Prijave sprejemamo do 2. oktobra.

Sekcija mladih managerjev objavlja razpis za priznanje Mladi manager 2020.

Namen podelitve priznanja je identificirati mlade uspešne managerke in managerje, ki so dosegli pomembne poslovne uspehe s pomočjo odličnosti vodenja, ustreznih poslovnih praks, upravljanja informacij, kadrov in interesov vseh deležnikov podjetja. Na razpis se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- kandidat/-ka je član/-ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj 2 leti,
- starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje,
- podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, ima dodano vrednost, ki je višja od povprečja slovenskega gospodarstva oziroma panoge, v kateri deluje,
- podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje stabilno,
- podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje na območju Republike Slovenije,
- kandidatov/-kin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Priznanje bomo podelili na Januarskem srečanju 2021, prejemnik priznanja Mladi manager pa bo prejel skulpturo črne človeške ribice.

Črta

Mlada managerka 2019 je Lucija Sajevec

Lucija Sajevec priznanje obrez2

Mlada managerka 2019 je Lucija Sajevec

Lucija Sajevec je od leta 2014 direktorica družbe AMZS. V prvem letu, ko je vodila podjetje, je povečala maso plač za milijon evrov. Kako ji je uspelo? "Na začetku plešeš sam, nato poskušaš najti še enega somišljenika, potem jih najdeš vedno več in na koncu ugotoviš, da tak ples ustvarja tudi rezultate, s tem pa prepričaš druge. V podjetju moraš ustvariti gibanje. Posamezniki smo tisti, ki lahko spreminjamo stvari na bolje."

Lucija Sajevec svoj slog vodenja opisuje kot sodelovalen in razvojen. Pri vodenju sta zanjo ključni odprta komunikacija in ciljna usmerjenost, najpomembnejši vrednoti pa zaupanje in spoštovanje. Sodelavci pri njej najbolj cenijo odprtost in dostopnost, športni duh ter komunikacijo z argumenti. Več v obrazložitvi.

Video predstavitev treh finalistov za priznanje Mladi manager 2019: Borut Čeh, Labena, Lucija Sajevec, AMZS, in Marko Bitenc, GenePlanet.

Oglejte si tudi video z dogodka Prednovoletni masters 2019, na katerem so se predstavili finalisti.
Črta

Priznanja za mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke

S priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavljamo mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje in managerke.

Izpostavljamo stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujemo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavamo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih profesionalnega in etičnega managementa.

Priznanje mladim in perspektivnim slovenskim managerjem podeljujemo že vse od leta 1999. Sprva je bilo priznanje poznano pod imenom Mladi poslovnež, od leta 2005 pa nastopa pod nazivom Mladi manager.

Priznanje Mladi manager podeljujemo na našem Januarskem srečanju. Prejemnika priznanja razglasi predsednik Sekcije mladih managerjev.

O priznanju

Lovro Peterlin - citat

»Ni pomembno, kako dober si zdaj, pomembno je, kako dober želiš postati, kajti tudi najbolj rudimentarne življenjske ali poslovne stvari lahko jutri narediš bolje, kot si jih naredil danes.«

Lovro Peterlin

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat/-ka je član/-ica poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj 2 leti,
  • starost: do vključno 40 let v letu, za katerega se podeljuje priznanje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, ima dodano vrednost, ki je višja od povprečja slovenskega gospodarstva oziroma panoge, v kateri deluje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje stabilno,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat/-ka, posluje na območju Republike Slovenije,
  • kandidatov/-kin način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Komisija pri izboru prejemnika/-ce priznanja Mladi manager upošteva njegov/njene poslovne ter druge strateške in razvojne dosežke, ki pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja, ki ga vodi, in tudi na širše okolje. Ocenjujejo tudi izkazane vodstvene kompetence ter delovanje v skladu z etičnimi in profesionalnimi načeli, ki jih zagovarja naše združenje.

Na izbor zmagovalca/-ke pomembno vpliva tudi njegova/njena osebna predstavitev, ki tradicionalno poteka v okviru decembrskega srečanja sekcije mladih managerjev.

Toni Balažič - citat

»Velikokrat se spomnim misli, ki pravi, da ljudi, ki jih srečamo na poti navzgor, srečujemo tudi na poti navzdol. To poskušam vseskozi upoštevati tako na svoji življenjski kot poslovni poti, zato si prizadevam biti ves čas korekten do vseh, s katerimi poslovno ali zasebno sodelujem.«

Toni Balažič

Kako poteka razpis?

Razpis za priznanje Mladi manager objavimo v septembru. Kandidate lahko predlagajo člani in članice Združenja Manager, druge stanovske organizacije ali strokovna združenja, člani nadzornih svetov, zaposleni v podjetju ter drugi posamezniki oziroma organizacije, ki želijo prispevati k uveljavljanju dobrih zgledov. Lahko pa kandidaturo za prijavo izpolni tudi kandidat sam.

Združenje Manager v sodelovanju z Bisnode hkrati pregleda finančne podatke podjetij, ki so bila ustanovljena pred desetimi leti ali manj, in jih povabi, da predlagajo primerne kandidate iz svojih podjetij.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v dveh delih.

V prvem delu komisija izmed vseh prijavljenih kandidatov po proučitvi finančnih in nefinančnih kazalcev izbere tri finaliste. Finalisti se javnosti predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev.

O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa lahko prispeva širša javnost.

Razpis in nominacijski obrazec 2020

Iztok Seljak - citat

»Sposobni moramo biti skupaj, imeti sanje o pozitivni prihodnosti, jih spreminjati v konkretne vizije, z njimi navduševati vse okrog sebe, jih izraziti v ustreznih strategijah in te učinkovito uresničevati v dobro vseh nas in vseh tistih, ki so z nami kakorkoli povezani.«

Iztok Seljak

Kdo sestavlja komisijo?

Komisijo za izbor prejemnika priznanja Mladi manager 2020 sestavljajo: Medeja Lončar (predsednica), Tanja Subotić Levanič, Mitja Kolbe, Diana Jecič, Tanja Skaza, Gregor Rebolj, Igor Verstovšek, Anuška Cerovšek Beltram, Lucija Sajevec in dr. Polona Domadenik.  

Prejemniki priznanja