Mentorski program

mentorstvo2

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Z namenom spodbuditi kroženje znanja in idej med našimi člani smo oblikovali Mentorski program. Predaja izkušenj v obliki dvosmernega odnosa, pri katerem tako mentor kot tudi mentoriranec pridobita novo znanje ali obogatita obstoječe, se je do sedaj izkazala za izjemno uspešno.

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Medgeneracijsko povezovanje in stik med mlajšimi ter izkušenejšimi managerji kot nevidna nit povezujejo človeško družbo že tisočletja. To nit, na področju managementa v Sloveniji, predstavlja naš Mentorski program.

 

S projektom Mentorski program zasledujemo naslednje cilje:

  • Razvoj slovenskega managementa.
  • Dvosmerni prenos znanja in izkušenj med našimi člani.
  • Udejanjanje temeljnega poslanstva združenja: »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka.«
Delovni skupini

Warren Buffet - citat

"Danes lahko sedimo v senci drevesa, ker ga je pred leti nekdo posadil."

Warren Buffet

Delovni skupini

Odgovorni sta za pripravo razpisa, selekcijo prejetih prijav, oblikovanje mentorskih parov in poročanje o napredkih programov upravnim odborom Združenja Manager.

Različni programi

Mentorska mreža sekcije managerk

Program je namenjen mladim managerkam, ki si želijo pridobiti dodatna znanja in nasvete s strani bolj izkušenih managerk.

Posebnost enoletnega programa je krožno mentorstvo. Prek njega ima vsaka mentoriranka priložnost sodelovati z najmanj dvema različnima mentoricama in s tem pridobiti različne poglede nase in na svoje delo.

Članice delovne skupine za Mentorsko mrežo Sekcije managerk so Ani Klemenčič, Ladeja Godina Košir in Anuška Cerovšek Beltram. 

Jože Mermal - citat 2

"Verjamem, da s povezovanjem lahko okrepimo naš skupni potencial in da smo z vztrajnostjo lahko aktivni nosilci sprememb."

Jože Mermal

delilec - skupinsko mentorstvo

Skupinsko mentorstvo

Skupinsko mentorstvo omogoča prenos mentorjevih specifičnih znanj z določenega strokovnega področja na več mentorirancev hkrati. Edinstvenost te oblike mentorstva se kaže v tem, da se prek delitve izkušenj primarno osredotoča na razvoj posameznega strokovnega področja in sekundarno na razvoj posameznika.

Ključne prednosti skupinskega mentorstva so prenos specifičnih znanj in vsebin, izmenjava raznolikih mnenj in stališč znotraj mentorske skupine, preplet vrstniškega in »običajnega« mentorstva, večja izpostavljenost in možnost posrednega poslovnega mreženja ter vsebinska podpora tako s strani mentorja kot so-mentorirancev.

Člani delovne skupine za skupinsko mentorstvo Združenja Manager so Blaž Jakič (sekcija mladih managerjev), Sonja Klopčič (sekcija managerk) in Wolfgang Zeike (mednarodna sekcija).

Aktualen razpis

Priročnik za mentorske programe ZM

Priročnik Mentorski programi Združenja Manager

Priročnik je nastal kot pomoč in uvid v tematiko, kaj mentorstvo je, kaj omogoča in kakšne rezultate dosežeta mentoriranec in mentor. Gre za kratek vodič obema, tako mentorirancu kot mentorju.

Priročnik predstavlja celovit, jedrnat in poglobljen pogled na tematiko mentorstva.

Foto utrinki
Več fotografij

Mentorstvo - utrinki