Mentorski programi

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Z namenom spodbuditi kroženje znanja in idej med našimi člani smo oblikovali Mentorski program. Predaja izkušenj v obliki dvosmernega odnosa, pri katerem tako mentor kot tudi mentoriranec pridobita novo znanje ali obogatita obstoječe, se je do sedaj izkazala za izjemno uspešno.

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Medgeneracijsko povezovanje in stik med mlajšimi ter izkušenejšimi managerji kot nevidna nit povezujejo človeško družbo že tisočletja. To nit, na področju managementa v Sloveniji, predstavlja naš Mentorski program.

 

S projektom Mentorski program zasledujemo naslednje cilje:

  • Razvoj slovenskega managementa.
  • Dvosmerni prenos znanja in izkušenj med našimi člani.
  • Udejanjanje temeljnega poslanstva združenja: »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka.«
Mentorska mreža Sekcije managerk

Slika10

Toplo vabljene v 9. generacijo Mentorske mreže. Prijave sprejemamo do 10. novembra.

Predstavitveni video Mentorske mreže

Pokrovitelja Mentorske mreže 

google3

V mentorskih zgodbah Mentorske mreže smo v osmih letih združili 180 mentorskih parovNovembra 2023 bo startala 9. generacija Mentorske mreže

Program je namenjen mladim managerkam, ki si želijo pridobiti dodatna znanja in nasvete s strani bolj izkušenih managerk. Prijave sprejemamo do 10. novembra (več v razpisu). 

Cilj in namen programa je spodbujati in podpirati managerke pri prevzemu vodilnega mesta in pri kariernih preskokih. Program se zavzema tudi za večjo zastopanost žensk na vodstvenih položajih. 

Članice delovne skupine za Mentorsko mrežo Sekcije managerk so Ani Klemenčič, Anuška Cerovšek Beltram, Mojca Kert in Lara Vodlan.

Konec junija 2023 je svoje mentorske zgodbe zaključila že 8. generacija Mentorske mreže, v katero je bilo vključenih 54 managerk oziroma 27 parov. Kako je bilo na zaključnem srečanju v Zagrebu, si oglejte tu.

IMG af1511d1e5c85b93409642ef554ca6d2 V
Foto utrinki
Več fotografij

Zaključno srečanje 6. generacije Mentorske mreže

Skupinsko mentorstvo

Junija 2023 se bo začela že 7. generacija skupinskega mentorstva.

Prijave zbiramo do 26. maja 2023. Izpolnjen vprašalnik pošljite na info@zdruzenje-manager.si

Kako poteka skupinsko mentorstvo?

5 srečanj od junija do konca januarja 2024; načeloma 1x na mesec oz. po dogovoru z mentorjem; 
1 mentor in največ 7 mentorirancev na skupino;
→ program bomo začeli s skupnim srečanjem vseh mentorskih skupin v juniju 2023;
→ termine in lokacijo srečanj določi mentor, ki na začetku vsakega srečanja predstavi temo, sledi vodena razprava in izmenjava izkušenj z mentoriranci. Koordinator skupine iz strokovne ekipe Združenja Manager vsako srečanje povzame v zapisu.

Jože Mermal - citat 2

"Verjamem, da s povezovanjem lahko okrepimo naš skupni potencial in da smo z vztrajnostjo lahko aktivni nosilci sprememb."

Jože Mermal

Pokrovitelj skupinskega mentorstva

Skupinsko mentorstvo omogoča prenos mentorjevih specifičnih znanj z določenega strokovnega področja na več mentorirancev hkrati. Edinstvenost te oblike mentorstva se kaže v tem, da se prek delitve izkušenj primarno osredotoča na razvoj posameznega strokovnega področja in sekundarno na razvoj posameznika.

Ključne prednosti skupinskega mentorstva so prenos specifičnih znanj in vsebin, izmenjava raznolikih mnenj in stališč znotraj mentorske skupine, preplet vrstniškega in »običajnega« mentorstva, večja izpostavljenost in možnost posrednega poslovnega mreženja ter vsebinska podpora tako s strani mentorja kot so-mentorirancev.

Člani delovne skupine za skupinsko mentorstvo Združenja Manager so Klemen Medved (sekcija mladih managerjev), Sonja Klopčič (sekcija managerk) in Wolfgang Zeike (mednarodna sekcija).

Mentorji in vsebine 7. generacije skupinskega mentorstva

Teme tokratne generacije so narekovale predvsem nenehne spremembe, ki od organizacij terjajo spoštljivost, trdoživost in pogum. Ugledni mentorji bodo na mentorski srečanjih z mentoriranci delili znanja in veščine, ki jim bodo v pomoč pri vodenju in delovanju v teh negotovih časih. Vabljeni, da se pridružite eni od 5 skupin:

Dr. Jana Erjavec: Metodologija OKR
Metodologija OKR je pristop k postavljanju in merjenju ciljev v organizaciji. Pomaga pri vzpostavitvi jasnih in merljivih ciljev ter zagotavlja usklajenost med posameznimi oddelki in zaposlenimi. Metodologija OKR spodbuja usmerjenost k dosegi ključnih rezultatov, kar omogoča organizaciji, da se osredotoči na pomembne dejavnosti in doseže želene rezultate. Z uvedbo metodologije OKR se povečuje preglednost, odgovornost in usmerjenost k uspehu, kar prispeva k trdoživosti organizacije.

Aleš Pestotnik: Vodenje in produktivnost pri delu na daljavo
Sodobne tehnologije omogočajo delo na daljavo in virtualno sodelovanje. Vodenje na daljavo zahteva posebne veščine in pristope za vzpostavljanje učinkovitega tima, komunikacijo in usklajevanje. Vodje morajo biti sposobni ustvariti zaupanje in povezanost med zaposlenimi, kljub fizični oddaljenosti. Učinkovito vodenje na daljavo omogoča organizaciji, da ostane prožna, ohranja kontinuiteto dela in doseže uspešne rezultate, ne glede na geografske razdalje ali druge ovire.

Luka Pregelj: Ustvarjanje kulture inovacij
V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je inovativnost ključna za dolgoročni uspeh organizacije. Ustvarjanje kulture inovacij spodbuja zaposlene k razmišljanju izven ustaljenih okvirov, spodbuja ustvarjalnost in spodbuja iskanje novih idej in rešitev. Inovativna organizacija je bolj prilagodljiva, sposobna se hitro odzvati na spremembe in ohraniti konkurenčno prednost. Ustvarjanje kulture inovacij je zato ključno za trdoživost organizacije in zagotavlja spoštljivo okolje, ki ceni in spodbuja ideje ter prispevke vseh zaposlenih.

Dr. Amadea Dobovišek: Učinkovito vodenje, ki je osnova za uresničevanje strategije
Učinkovito vodenje je ključno za uspešno in trdoživo organizacijo. Vodje so odgovorni za usmerjanje in navdihovanje zaposlenih, postavljanje jasnih ciljev, zagotavljanje ustreznih virov in podpore ter ustvarjanje motivacijskega delovnega okolja. Učinkovito vodenje povečuje produktivnost, izboljšuje kakovost dela, krepi zaupanje in pripadnost ter spodbuja razvoj zaposlenih. Vodje morajo biti tudi sposobni prilagajanja in premagovanja izzivov, s katerimi se sooča organizacija, kar prispeva k trdoživosti in spoštljivosti v organizaciji.

Edita Krajnović: Interno komuniciranje
Kvalitetno interno komuniciranje je ključno za vzpostavljanje spoštljivega in uspešnega delovnega okolja. Redna in transparentna komunikacija med vodstvom in zaposlenimi ter med sodelavci spodbuja zaupanje, razumevanje in sodelovanje. Učinkovito interno komuniciranje omogoča deljenje informacij, ciljev, usmeritev in povratnih informacij. To prispeva k vzpostavljanju jasnega razumevanja, zmanjševanju nesporazumov, krepitvi timskih vezi ter ustvarjanju spoštljivega in sodelovalnega delovnega okolja.

Prednosti skupinskega mentorstva

Prednosti skupinskega mentorstva3

Mentorji 7. generacije skupinskega mentorstva
ditka3

Mag. Edita Krajnović

Mag. Edita Krajnović je direktorica v podjetju Mediade marketing, komunikacije, razvoj.
Za izvirno publikacijo Podjetniki v podjetju, je v soavtorstvu leta 2006 prejela bronasto priznanje GZS OZ Ljubljana za netehnološko inovacijo. Je tudi dobitnica nagrade Evropska osebnost internega komuniciranja leta 2021.

V okviru mentorskega programa se bo posvetila internemu komuniciranju za managerje.

Več
Ales Pistitinik

Aleš Pestotnik

Aleš Pestotnik je deloval na različnih vodstvenih pozicijah na področju Storitev in Uspeha Strank v Adriatic in CEE regiji pri podjetju Microsoft od oktobra 2016, pred tem pa je bil v podjetju Microsoft odgovoren za področje javne uprave.

V okviru mentorskega programa se bo posvetil vodenju in produktivnosti pri delu na daljavo.

Več
jana

dr. Jana Erjavec

Dr. Jana Erjavec je komercialna direktorica in solastnica podjetja BioSistemika. V podjetju deluje že zadnjih 8 let, kjer je odgovorna za prodajo, razvoj novih trgov in strateški razvoj novih produktov in storitev.

V okviru mentorskega programa vam bo predstavila metodologijo OKR. Mentorski program bo temeljil na diskusiji primerov in je namenjen temu, da znanje prelijete v prakso.

Več
luka

Luka Pregelj

Luka Pregelj je svojo kariero začel kot pravnik v mednarodni pisarni CMS Law & Tax, leta 2016 je ustanovil agencijo lex Lucas Consulting. Zbrano znanje in izkušnje je pretvoril v lastno zagonsko podjetje, ki je razvilo inovativno platformo za organizacijsko diagnostiko Quantifly in bilo nominirano za startup leta.

V okviru mentorskega programa se bo posvetil ustvarjanju kulture inovacij.

Več
amadea

Dr. Amadea Dobovišek

Dr. Amadea Dobovišek je po uspešni managerski karieri v turizmu in bančništvu na prelomu tisočletja ustanovila svetovalno podjetje Publi Una d.o.o. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, med drugim dvakrat na GZS s prestižno nagrado Feniks za najboljši svetovalni projekt leta.

V okviru mentorskega programa se bo posvetila učinkovitemu vodenju, ki je osnova za uresničevanje strategije.

Več
Priročnik za mentorske programe ZM

Priročnik Mentorski programi Združenja Manager

Priročnik je nastal kot pomoč in uvid v tematiko, kaj mentorstvo je, kaj omogoča in kakšne rezultate dosežeta mentoriranec in mentor. Gre za kratek vodič obema, tako mentorirancu kot mentorju.

Priročnik predstavlja celovit, jedrnat in poglobljen pogled na tematiko mentorstva.

Warren Buffet - citat

"Danes lahko sedimo v senci drevesa, ker ga je pred leti nekdo posadil."

Warren Buffet

Delovni skupini

Odgovorni sta za pripravo razpisa, selekcijo prejetih prijav, oblikovanje mentorskih parov in poročanje o napredkih programov upravnim odborom Združenja Manager.