Mentorski programi

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Z namenom spodbuditi kroženje znanja in idej med našimi člani smo oblikovali Mentorski program. Predaja izkušenj v obliki dvosmernega odnosa, pri katerem tako mentor kot tudi mentoriranec pridobita novo znanje ali obogatita obstoječe, se je do sedaj izkazala za izjemno uspešno.

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Medgeneracijsko povezovanje in stik med mlajšimi ter izkušenejšimi managerji kot nevidna nit povezujejo človeško družbo že tisočletja. To nit, na področju managementa v Sloveniji, predstavlja naš Mentorski program.

 

S projektom Mentorski program zasledujemo naslednje cilje:

  • Razvoj slovenskega managementa.
  • Dvosmerni prenos znanja in izkušenj med našimi člani.
  • Udejanjanje temeljnega poslanstva združenja: »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka.«
Mentorska mreža Sekcije managerk

Slika10

Vabljeni v 8. generacijo Mentorske mreže. Prijave sprejemamo do 24. oktobra. 

Predstavitveni video Mentorske mreže

V mentorskih zgodbah Mentorske mreže smo v sedmih letih združili 160 mentorskih parovNovembra 2022 bo startala 8. generacija Mentorske mreže

Program je namenjen mladim managerkam, ki si želijo pridobiti dodatna znanja in nasvete s strani bolj izkušenih managerk. Prijave sprejemamo do 24. oktobra (več v razpisu). 

Cilj in namen programa je spodbujati in podpirati managerke pri prevzemu vodilnega mesta in pri kariernih preskokih. Program se zavzema tudi za večjo zastopanost žensk na vodstvenih položajih. 

Članice delovne skupine za Mentorsko mrežo Sekcije managerk so Ani Klemenčič, Anuška Cerovšek Beltram in Maja Mandoska.

Konec junija 2022 je svoje mentorske zgodbe zaključila že 7. generacija Mentorske mreže, v katero je bilo vključenih 50 managerk oziroma 25 parov. Kako je bilo na zaključnem srečanju v Trstu, si oglejte tu.

287251330 5226351214119318 6133396928008148730 n

 

Skupinsko mentorstvo

Maja 2022 se je začela že 6. generacija skupinskega mentorstva.

Kako poteka skupinsko mentorstvo?

5 srečanj od maja do konca decembra 2022; načeloma 1x na mesec oz. po dogovoru z mentorjem; 
1 mentor in največ 7 mentorirancev na skupino;
→ program smo začeli 10. maja 2022 s skupnim srečanjem vseh mentorskih skupin
→ termine in lokacijo srečanj določi mentor, ki na začetku vsakega srečanja predstavi temo, sledi vodena razprava in izmenjava izkušenj z mentoriranci. Koordinator skupine iz strokovne ekipe Združenja Manager vsako srečanje povzame v zapisu.

Jože Mermal - citat 2

"Verjamem, da s povezovanjem lahko okrepimo naš skupni potencial in da smo z vztrajnostjo lahko aktivni nosilci sprememb."

Jože Mermal

Pokrovitelj skupinskega mentorstva

Skupinsko mentorstvo omogoča prenos mentorjevih specifičnih znanj z določenega strokovnega področja na več mentorirancev hkrati. Edinstvenost te oblike mentorstva se kaže v tem, da se prek delitve izkušenj primarno osredotoča na razvoj posameznega strokovnega področja in sekundarno na razvoj posameznika.

Ključne prednosti skupinskega mentorstva so prenos specifičnih znanj in vsebin, izmenjava raznolikih mnenj in stališč znotraj mentorske skupine, preplet vrstniškega in »običajnega« mentorstva, večja izpostavljenost in možnost posrednega poslovnega mreženja ter vsebinska podpora tako s strani mentorja kot so-mentorirancev.

Člani delovne skupine za skupinsko mentorstvo Združenja Manager so Boško Praštalo (sekcija mladih managerjev), Sonja Klopčič (sekcija managerk) in Wolfgang Zeike (mednarodna sekcija).

Prednosti skupinskega mentorstva

Prednosti skupinskega mentorstva3

Mentorji 6. generacije skupinskega mentorstva
Simona Spilak 25x25

Simona Špilak

Je direktorica BOC Institute, akreditirana in certificirana executive coachinja in svetovalka za vodenje, razvoj timov in karierni coaching. S številnimi mednarodnimi podjetji in njihovimi vodilnimi kadri dela na področju iskanja in razvoja vodstvenih kadrov. 

Vodi jo misel, da če zaposleni ni prepričan, kam mora iti, ga bo tja pripeljala vsaka cesta.
Mentorski program ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH je oblikovala v 4 stebre: organizacijsko in individualno odgovornost, 'karierni portfolio' in kako ga uporabljati pri razvoju sodelavcev, oblikovanje odgovornih priložnosti za zaposlene ter spodbujanje odgovornost zaposlenih za rezultate in lasten razvoj.

Več
Lovro Peterlin 25x25

Lovro Peterlin

Lovro Peterlin se je A1 Slovenija pridružil leta 2017 kot glavni direktor prodaje in naročniškega sektorja, junija 2018 pa je prevzel še položaj izvršnega direktorja. Z mednarodnimi izkušnjami, večletno prakso s področja razvoja novih poslovnih priložnosti in neposrednega vodenja, predvsem generacije Y, svoje znanje deli tudi s številnimi podjetniki, svetoval pa je tudi mednarodnim podjetjem na področju prodaje in marketinga.
Pri vodenju se zavzema za vzpostavitev pravega okolja, ki omogoča celotnemu poslovnemu ekosistemu napredovati in dosegati prave rezultate na pravi način. 

Svoj mentorski program ODGOVORNOST DO CELOSTNIH REZULTATOV bo vodil skozi področja vodenja, razvoja, transformacije in uspešne prodaje.

Več
Bogdan Pevec 25x27

Bogdan Pevec

Bogdan Pevec je finančni in operativni direktor družbe HS Plus, ki ima bogate izkušnje na področju prestrukturiranja podjetij. Poudarja, da so ključni dejavniki uspeha podjetja hitrost, agilnost in učenje prek sodelovanja, pri vodenju pa so najpomembnejši elementi zaupanje, empatija, poslušanje ter doslednost - tako v besedah kot dejanjih.

V mentorskem programu ODGOVORNOST DO PREOBRAZBE IN RAZVOJA bo mentorirancem ponudil miks akademskih orodij, praktičnih izkušenj in temeljnih filozofskih vprašanj delovanja človeka kot socialnega bitja. Bogdanov namen je, da mentoriranci dobijo predvsem uvid v to, kaj prestrukturiranje pomeni, kako široko področje zajema in kaj je jedro vsega (človek in medčloveški odnosi).

Več
Tatjana Kolenc 25x25

Tatjana Kolenc

Tatjana Kolenc se najraje predstavi s svojim življenjskim motom: "Znanje je ena redkih stvari, ki jo vedno nosiš s seboj in ki ti je nihče ne more vzeti.” Profesionalna pot v bančništvu ji je poleg neprecenljivih izkušenj prinesla tudi zavedanje pomena nenehnega pridobivanja novih znanj, veščin in kompetenc. Danes je njeno poslanstvo ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega učenja ter razvoj mentorstva in mentorske kulture.

Gibalo trajnostnega razvoja in ohranjanja konkurenčnosti organizacij so zavzeti in predani sodelavci, ki se zavedajo odgovornosti in nujnosti vseživljenjskega učenja kot predpogoja za osebno in profesionalno rast. To bo rdeča nit mentroskega programa ODGOVORNOST DO VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA.

Več
Priročnik za mentorske programe ZM

Priročnik Mentorski programi Združenja Manager

Priročnik je nastal kot pomoč in uvid v tematiko, kaj mentorstvo je, kaj omogoča in kakšne rezultate dosežeta mentoriranec in mentor. Gre za kratek vodič obema, tako mentorirancu kot mentorju.

Priročnik predstavlja celovit, jedrnat in poglobljen pogled na tematiko mentorstva.

Warren Buffet - citat

"Danes lahko sedimo v senci drevesa, ker ga je pred leti nekdo posadil."

Warren Buffet

Delovni skupini

Odgovorni sta za pripravo razpisa, selekcijo prejetih prijav, oblikovanje mentorskih parov in poročanje o napredkih programov upravnim odborom Združenja Manager.

Foto utrinki
Več fotografij

Zaključno srečanje 6. generacije Mentorske mreže