Mentorski programi

Mentorski program 1380x600

Razvoj managementa prek dvosmernega prenosa znanja in izkušenj med našimi člani

Z namenom spodbuditi kroženje znanja in idej med našimi člani smo oblikovali Mentorski program. Predaja izkušenj v obliki dvosmernega odnosa, pri katerem tako mentor kot tudi mentoriranec pridobita novo znanje ali obogatita obstoječe, se je do sedaj izkazala za izjemno uspešno.

Priporočila in nasveti izkušenih so neprecenljiva popotnica, ki jo lahko podarimo mladim managerkam in managerjem na njihovi poklicni poti. Mladostna energija, želje in ideje mladih so poklon, ki ga mladi lahko vzajemno podarijo izkušenim vzornikom.

Medgeneracijsko povezovanje in stik med mlajšimi ter izkušenejšimi managerji kot nevidna nit povezujejo človeško družbo že tisočletja. To nit, na področju managementa v Sloveniji, predstavlja naš Mentorski program.

 

S projektom Mentorski program zasledujemo naslednje cilje:

  • Razvoj slovenskega managementa.
  • Dvosmerni prenos znanja in izkušenj med našimi člani.
  • Udejanjanje temeljnega poslanstva združenja: »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka.«
Mentorska mreža Sekcije managerk

Z oktobrskim dogodkom v ljubljanski Cukrarni se je začela pravljična, 7. generacija Mentorske mreže.

Predstavitveni video Mentorske mreže

V mentorskih zgodbah Mentorske mreže smo v sedmih letih združili 160 mentorskih parovOktobra 2020 je startala 7. generacija Mentorske mreže

Program je namenjen mladim managerkam, ki si želijo pridobiti dodatna znanja in nasvete s strani bolj izkušenih managerk.

Cilj in namen programa je spodbujati in podpirati managerke pri prevzemu vodilnega mesta in pri kariernih preskokih. Program se zavzema tudi za večjo zastopanost žensk na vodstvenih položajih. 

Članice delovne skupine za Mentorsko mrežo Sekcije managerk so Ani Klemenčič, Anuška Cerovšek Beltram in Mojca Kert.

Konec junija 2021 je svoje mentorske zgodbe zaključila že 6. generacija Mentorske mreže, v katero je bilo vključenih 50 managerk oziroma 25 parov. Kako je bilo na zaključnem srečanju v Laškem, si oglejte tu.

1Zakljucno srecanje MM 83

Skupinsko mentorstvo

Konec marca 2021 se je začela 5. generacija skupinskega mentorstva, ki krepi svoje znanje o trajnostnem voditeljstvu.

Za dodatne informacije je na voljo vodja mentorskih programov pri ZM Maja Mandoska.
E: maja.mandoska@zdruzenje-manager.si
M: 041 803 717

Kako poteka skupinsko mentorstvo?

5 srečanj od marca do konca septembra 2021; načeloma 1x na mesec oz. po dogovoru z mentorjem; 
1 mentor in največ 7 mentorirancev na skupino;
→ program bomo začeli s skupnim srečanjem vseh mentorskih skupin (predvidoma konec marca 2021), da boste čim bolje opremljeni z vsemi informacijami; 
→ termine in lokacijo srečanj določi mentor, ki na začetku vsakega srečanja predstavi temo, sledi vodena razprava in izmenjava izkušenj z mentoriranci. Koordinator skupine iz strokovne ekipe Združenja Manager vsako srečanje povzame v zapisu.

Jože Mermal - citat 2

"Verjamem, da s povezovanjem lahko okrepimo naš skupni potencial in da smo z vztrajnostjo lahko aktivni nosilci sprememb."

Jože Mermal

Pokrovitelj skupinskega mentorstva

Skupinsko mentorstvo omogoča prenos mentorjevih specifičnih znanj z določenega strokovnega področja na več mentorirancev hkrati. Edinstvenost te oblike mentorstva se kaže v tem, da se prek delitve izkušenj primarno osredotoča na razvoj posameznega strokovnega področja in sekundarno na razvoj posameznika.

Ključne prednosti skupinskega mentorstva so prenos specifičnih znanj in vsebin, izmenjava raznolikih mnenj in stališč znotraj mentorske skupine, preplet vrstniškega in »običajnega« mentorstva, večja izpostavljenost in možnost posrednega poslovnega mreženja ter vsebinska podpora tako s strani mentorja kot so-mentorirancev.

Člani delovne skupine za skupinsko mentorstvo Združenja Manager so Boško Praštalo (sekcija mladih managerjev), Sonja Klopčič (sekcija managerk) in Wolfgang Zeike (mednarodna sekcija).

Prednosti skupinskega mentorstva

Prednosti skupinskega mentorstva3

Mentorji 5. generacije skupinskega mentorstva
Violeta Bulc 10x11

Violeta Bulc

Je inovatorka in avtorica modela evolucije poslovnih sistemov. S svojim znanjem je posegla v gospodarstvo kot svetovalka številnim podjetjem na področju razvojnih strategij. Med leti 2014 in 2019 je v Evropski komisiji vodila resor za promet in mobilnost, v zadnjem času pa razvija koncept Ekocivilizacije. Je tudi prejemnica priznanja Artemida 2015 in štirikratna nosilka priznanja Feniks med leti 2004 in 2010 za najboljši projekt management consultinga. Je ustanoviteljica podjetja Vibacom, katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovativne preboje.

Tomaz Berlocnik 10x10

Tomaž Berločnik

Manager leta 2019 je v osmih letih uspel preobraziti Petrol, ki ni več le naftni trgovec, ampak družba prihodnosti, ki postavlja nove trende in poslovne modele na področju energetike in trgovine ter razvija pametne rešitve na področju energetike in mobilnosti. Z razvojem strategije mobilnosti se zdaj ukvarja v podjetju Avant car. Pri svojem vodenju v ospredje postavlja ekipo sodelavcev, s katero snuje pot do ciljev in posledično do izjemnih poslovnih rezultatov. Je zagovornik vodenja z zgledom, pri čemer je pomembno, da manager/vodja deluje kot povezovalec k trajnostnemu uravnoteženemu razvoju.

Alesa Mizigoj 10x10

Aleša Mižigoj

Po diplomi na Fakulteti za elektrotehniko UL je najprej stopila na samostojno podjetniško pot, leta 2000 pa se je pridružila družinskemu podjetju Medex, kjer je leto kasneje prevzela mesto predsednice uprave. Pod njenim vodstvom je Medex postal eden vodilnih evropskih proizvajalcev prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov in drugih naravnih sestavin.
Svojo vizijo podjetja, ki jo poganja strast in predanost v skrbi za zdravje in dobro počutje človeka, uresničuje z lastnim razvojnim oddelkom, zmogljivo proizvodnjo ter velikim razumevanjem končnega uporabnika. Je prva dama in ključno gonilo podjetja, ki postaja vse bolj inovativno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano.

Robert Agnic 10x10

Robert Agnič

Doktor kemijskih znanosti je bil na različnih vodilnih funkcijah v podjetjih Julon, Lek, Krka in Knauf Insulation, leta 2017 pa je v Plastiki Skaza prevzel funkcijo tehničnega direktorja. Ko je izboljšal produktivnost, kakovost izdelkov in stroškovno učinkovitost ter reorganiziral proizvodnjo, vzdrževanje in razvoj ter uvedel oddelek raziskav in inovacij, je julija 2019 postal Izvršni direktor, od decembra 2019 pa si kot direktor prizadeva voditi podjetje po poti trajnostnega razvoja. Trajnost je treba živeti in jo izkazovati z dejanji, je prepičan. To je tudi storil, ko se je podjetje umaknilo iz avtomobilske industrije, kjer ne želijo uporabljati recikliranih materialov, in se tako odpovedalo milijonom prihodkom.

Priročnik za mentorske programe ZM

Priročnik Mentorski programi Združenja Manager

Priročnik je nastal kot pomoč in uvid v tematiko, kaj mentorstvo je, kaj omogoča in kakšne rezultate dosežeta mentoriranec in mentor. Gre za kratek vodič obema, tako mentorirancu kot mentorju.

Priročnik predstavlja celovit, jedrnat in poglobljen pogled na tematiko mentorstva.

Warren Buffet - citat

"Danes lahko sedimo v senci drevesa, ker ga je pred leti nekdo posadil."

Warren Buffet

Delovni skupini

Odgovorni sta za pripravo razpisa, selekcijo prejetih prijav, oblikovanje mentorskih parov in poročanje o napredkih programov upravnim odborom Združenja Manager.

Foto utrinki
Več fotografij

Zaključno srečanje 6. generacije Mentorske mreže