Akcijska načrta za večjo blaginjo

produktivnost 1536x768px

Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti

PDF

Akcijski načrt za večjo blaginjo v Sloveniji

PDF

Več

Dogodek Observatorij 2022 - Odgovornost za večjo blaginjo: Akcijski načrt za večjo blaginjo: Kaj moramo v družbi narediti, da bomo delovali in živeli bolje? maj 2022

Dogodek Observatorij 2021Akcijski načrt za višjo produktivnost je tudi pokojninska reforma december 2020

Kolumne Petre Juvančič, izvršne direktorice Združenja Manager, v Delu:
Opozorilni zdrs julij 2021
V službi birokracije maj 2021
Brez zaupanja, brez razvoja januar 2021
Premik v glavah in družbi december 2020
Zmore Slovenija bolje? oktober 2020

Članek v Financah: Načrt Slovenije za višjo produktivnost in višje plače december 2020

ZM na NT konferenci: Strateški pristop k digitalni preobrazbi ključen za višjo produktivnost november 2020

Intervju z dr. Dušanom Mramorjem, glavnim avtorjem akcijskega načrta: »Politik je upravičeno postal v očeh ljudi nekdo, ki je nesposoben in misli le na svoj žep« oktober 2020

Raziskovalna skupina pod okriljem Observatorija Združenja Manager, ki ga vodi prof. dr. Dušan Mramor, je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki predstavlja nabor ukrepov na različnih področjih države in družbe, katerih glavni cilj je večja blaginja oziroma nadaljnje izboljševanje življenjskega standarda v Sloveniji. Akcijski načrt smo javnosti predstavili na Managerskem kongresu 2020, ki je potekal 24. in 25. septembra 2020 v Portorožu. Akcijski načrt je namenjen predvsem temu, da se kot družba pogovorimo in dogovorimo, kako in s kakšnimi ukrepi zagotoviti uspešno in razvito državo s stabilnim političnim in pravnim sistemom, dobro infrastrukturo, finančno vzdržnim in dostopnim zdravstvom, solidnimi pokojninami, dobro raziskovalno in izobraževalno sfero.

Maja 2022 je odmeven akcijski načrt doživel svojo nadgradnjo, in sicer z akcijskim načrtom za večjo blagimjo v Sloveniji. Ta se poleg večje produktivnosti in večanja delovne aktivnosti osredotoča tudi na celovito blaginjo prebivalcev Slovenije in se pri tem osredotoča tudi na dejavnike nematerialne blaginje.

V nadaljnji razpravi in pri pripravi korakov za uresničevanje obeh načrtov je ključno sodelovanje ključnih deležnikov v državi, saj je pomembno, da pri takšnih odločitvah dosežemo družbeni dogovor, kaj je tisto, kar je dolgoročno dobro za državo in za ljudi, ki v njej živimo. V Združenju Manager bomo tudi nadalje spodbujali dialog in vključevanje različnih pogledov na predloge ukrepov, pri čemer pa je bistveno, da se vendarle čimprej dogovorimo.

»Akcijski načrt za večjo blaginjo in akcijski načrt za višjo rast produktivnosti sta pravzaprav priročnika za državo in odločevalce, ki imajo z vidika gospodarstva in družbe eno ključno nalogo: zagotavljati pogoje za uspešen razvoj podjetij in poslovnega okolja v smeri ustvarjanja visoke dodane vrednosti ter oblikovanje razvojnih politik, ki povezujejo in nadgrajujejo sobivanje med podjetji in ljudmi. Povsem jasno je, da so srečni in zadovoljni zaposleni, ki so zdravi, primerno izobraženi in imajo urejene bivalne razmere, bolj produktivni in inovativni,« je v uvodu dogodka Observatorij 2022 – Odgovornost za blaginjo dejal Andrej Božič, predsednik Združenja Manager (ZM). 

Domadenik

Dr. Polona Domadenik Muren, članica Observatorija ZM in sokoordinatorica priprave akcijskih načrtov: Skupaj ZA večjo blaginjo Slovenije (2022)

Redek

Dr. Tjaša Redek, članica raziskovalne skupine: "Ključ do uspeha in blaginje je uspešno gospodarstvo" (2022)

Dr. Dušan Mramor, vodja Observatorija ZM: Akcijski načrt tudi kot recept za dolgoročni vzdržni razvoj Slovenije (2020)

Medeja Lončar, predsednica ZM: Čas je, da v Sloveniji udejanjimo vizijo razvoja (2020)

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: Preprosto moramo z danimi sredstvi ustvariti več (2020)