Večja produktivnost za večjo blaginjo

produktivnost 1536x768px

Akcijski načrt za višjo rast produktivnosti

PDF

Aktualno

Dogodek Observatorij 2021Akcijski načrt za višjo produktivnost je tudi pokojninska reforma december 2020

Kolumni Petre Juvančič, izvršne direktorice Združenja Manager, v Delu:
Premik v glavah in družbi december 2020
Zmore Slovenija bolje? oktober 2020

Članek v Financah: Načrt Slovenije za višjo produktivnost in višje plače december 2020

ZM na NT konferenci: Strateški pristop k digitalni preobrazbi ključen za višjo produktivnost november 2020

Intervju z dr. Dušanom Mramorjem, glavnim avtorjem akcijskega načrta: »Politik je upravičeno postal v očeh ljudi nekdo, ki je nesposoben in misli le na svoj žep« oktober 2020

Raziskovalna skupina pod okriljem Observatorija Združenja Manager, ki ga vodi prof. dr. Dušan Mramor, je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki predstavlja nabor ukrepov na različnih področjih države in družbe, katerih glavni cilj je večja blaginja oziroma nadaljnje izboljševanje življenjskega standarda v Sloveniji. Akcijski načrt smo javnosti predstavili na Managerskem kongresu 2020, ki je potekal 24. in 25. septembra 2020 v Portorožu.

Akcijski načrt je namenjen predvsem temu, da se kot družba pogovorimo in dogovorimo, kako in s kakšnimi ukrepi zagotoviti uspešno in razvito državo s stabilnim političnim in pravnim sistemom, dobro infrastrukturo, finančno vzdržnim in dostopnim zdravstvom, solidnimi pokojninami, dobro raziskovalno in izobraževalno sfero.

V nadaljnji razpravi in pri pripravi korakov za uresničevanje načrta bo ključno sodelovanje ključnih deležnikov v državi, saj je pomembno, da pri takšnih odločitvah dosežemo družbeni dogovor, kaj je tisto, kar je dolgoročno dobro za državo in za ljudi, ki v njej živimo. V Združenju Manager bomo tudi nadalje spodbujali dialog in vključevanje različnih pogledov na predloge ukrepov, pri čemer pa je bistveno, da se vendarle čimprej dogovorimo.

Dr. Dušan Mramor, vodja Observatorija ZM: Akcijski načrt tudi kot recept za dolgoročni vzdržni razvoj Slovenije

Medeja Lončar, predsednica ZM: Čas je, da v Sloveniji udejanjimo vizijo razvoja

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: Preprosto moramo z danimi sredstvi ustvariti več