Sodobno voditeljstvo

sodobno voditeljstvo header image

Dinamičen razvoj stroke managementa in krepitev ugleda poklica managerja

Sodobno voditeljstvo predstavlja enega od treh strateških ciljev programa Združenja Manager.

Sledeč poslanstvu združenja »Z odgovornim voditeljstvom in strokovnim managementom do skupnega napredka« ter s ciljem dinamičnega razvoja stroke managementa in krepitve ugleda poklica managerja smo v aprilu 2018 oblikovali delovno skupina za sodobno voditeljstvo.

Delo skupine je odprto in ni omejeno na posamezna (dvomesečna) srečanja. Objave lahko spremljate na LinkedIn omrežju (oznaka #sodobnovoditeljstvo). Vabljeni, da se nam pridružite. Vaše pobude in vključevanja bomo veseli.

Delovna skupina

Podjetja se že zavedajo, da so njihovo temeljno bogastvo kompetentni zaposleni in njihovi talenti

Delovanje skupine za sodobno voditeljstvo vodijo ugotovitve raziskav:

 1. Slovenija se nahaja na 48. mestu od 137 na lestvici merjenja globalnega indeksa konkurenčnosti (Global Competitiveness Index).  Na lestvici konkurenčnosti Mednarodnega inštituta za razvoj menedžmenta (IMD) je Slovenija napredovala za 6 mest, na 37. mesto med 63 državami.
 2. Slovenska produktivnost je 20 odstotkov pod evropskim povprečjem. Nemec v delovni uri ustvari 66 dolarjev bruto domačega proizvoda, povprečen Slovenec pa le dobrih 60 odstotkov tega rezultata.
 3. Največje ovire za produktivnost v Sloveniji predstavljajo institucionalno okolje in dejavniki povezani z znanjem in premajhno sposobnostjo sledenja tehnološkemu napredku. Izvirajo iz v premajhni meri prilagojenega izobraževalnega sistema zahtevam trga ter iz premajhne pripravljenosti managerjev na soočanje z izzivi in na uvajanje sodobnih tehnologij.
 4. Človeški kapital je v povprečju razvit 62-odstotno, 25 držav pa je razvilo 70 % človeškega kapitala ali več. Slovenija je med njimi -  na 9. mestu. Slovenija se po indeksu človeškega kapitala torej umešča v svetovno špico, med zgornjih deset držav. A tega potenciala ne znamo kapitalizirati in z njim zaslužiti več.
 5. MQ raziskava Združenja Manager raziskovalke voditeljstva mag. Sonje Klopčič  (jesen 2017) ugotavlja, da je večina slovenskih podjetij je šele v fazi učečega se okolja, ki v središče upravljanja postavlja finančni in ne človeški kapital
Kaj želimo doseči?

Cilji delovne skupine: odličnost managementa

 • Širjenje dobrih praks slovenskega managementa in zgledov sodobnega voditeljstva, utemeljenega na spoštovanju univerzalnih vrednot zaupanja in spoštovanja. Če na zemljevid postavimo dobre zglede, bomo mlajšim generacijam in širšemu okolju z njimi omogočili, da so lahko še boljši od nas in Slovenija še bolj uspešna.
 • Promocija in uporaba metrik sodobnega voditeljstva v praksi podjetij. »Kar se izmeri, to se naredi.« Aktivnosti upoštevajo sodobna spoznanja o potrebi poenostavljanja kazalnikov ter usmerjanja metrik na področje upravljanja ustvarjalnosti in inovativnosti, človeškega kapitala (osebna rast, podjetnost zaposlenih) in kakovosti odnosov.
 • Spodbujamo uporabnostno naravnano učenje in mentorski prenos znanj s ciljem krepitve znanj in veščin za odličnost managementa ter dinamičen napredek pri dvigu produktivnosti, dodane vrednosti in konkurenčnosti.
Člani delovne skupine

Delovno skupino sestavljajo:

 • Andrej Božič, BB Svetovanje, Manager leta 2016
 • Larisa Grizilo, A1
 • mag. Marjana Krajnc, Danfoss Trata
 • Miha Lavtar, Optiweb
 • dr. Nenad Savič, Adria Mobil, Inštitut Unikatum
 • Mag. Sonja Klopčič, Voditeljstvo
 • Tone Stanovnik, Špica
 • Vesna Sodnik, Beseda
 • mag. Edita Krajnović, Mediade, vodja
 • Rok Hodej, ZM, sekretar
Podpornik sodobnega voditeljstva