Glas managementa

projekti glas managementa

Zastopanje stališč managementa v javnosti

Slovenski prostor ustvarja veliko pozitivnih podjetniških zgodb, prodornih idej in managerskih vzorov, a kljub temu slednji pogosto ne najdejo svojega mesta v javnem diskurzu. S tem namenom naše združenje predstavlja njihov glas v širši javnosti.

Želimo promovirati dobre prakse in s tem spodbuditi širši gospodarski prostor k etičnemu in strokovnemu delovanju. Želimo javno izraziti svoja mnenja, stališča in poglede, saj verjamemo, da na ta način lahko strokovno prispevamo k aktualnim gospodarskim izzivom. Želimo odprto komunicirati in na ta način graditi ugled managementa kot stroke.

Kaj želimo doseči?

Aleksander Zalaznik - citat

"Managerji spreminjajo svet. V Sloveniji včasih menimo, da so politiki tisti, od katerih je vse odvisno, a se mi zdi to narobe svet. Managerji so tisti, ki skupaj s svojimi zaposlenimi ustvarjajo boljše življenje za vse."

Aleksander Zalaznik

Cilji aktivnosti na področju javnega izražanja stališč so:

  • prek komuniciranja in promocije pozitivnih managerskih praks spodbujati razvoj etičnega in strokovnega managementa.
  • z gradnjo ugleda managementa kot stroke v svoje vrste pritegniti največje talente in potenciale.
  • prispevati strokovne argumente in tako sooblikovati področji gospodarstva in zakonodaje
  • zagovarjati interese managementa kot stroke.
Kaj delamo?

Silvan Peršolja - citat

"Slovenski managerji so povečini izjemni ljudje, prava zakladnica znanja in izkušenj. Z medsebojno podporo, izmenjavo mnenj in pozitivnih zgledov se povečujeta hitrost in zanesljivost uvajanja sprememb v zahtevno poslovno okolje."

Silvan Peršolja

MOKS – Modra komunikacijska skupina

Poslanstvo skupine je prispevati k višji pojavnosti glasu managementa v javnosti ter graditi pozitivno podobo poklica manager v javnosti in tako management približati tudi mladim generacijam.

Globalna raziskava AIESEC Youth Speak kaže, da v Sloveniji manj kot polovica mladih verjame v boljšo prihodnost, medtem ko so na ravni EU take kar tri četrtine mladih. Pasivnost mladih in nevero v reševanje družbenih izzivov, ki smo ji priča v Sloveniji, želimo spodbuditi s postavljanjem pozitivnih zgledov in aktivnim ustvarjanjem pozitivnega vzdušja, predvsem med mladimi. Zato so v MOKS skupino vključeni predvsem člani Sekcije mladih managerjev.

Komentarji

Komentarji so edinstvena zbirka blogov, mnenj, razmislekov in dilem slovenskih managerjev.

Predstavljajo eno redkih zbirk osebnih mnenj slovenskih managerjev in managerk na enem mestu. So zapis duha današnjega časa, zato je njihovo prebiranje še toliko bolj neprecenljivo in posebno.