PODVIG: Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj

ZM PODVIG ZM banner 1380x616

Mi danes. Mi jutri. Mi vsi skupaj.

»Skrajni čas je, da začnemo razmišljati in delati drugače. Skrajni čas je za preobrat in prehod iz naše premajhne samozavesti, prenizkih ambicij, premalo odgovornosti do nas samih in do drugih in borbe enega proti drugemu. Čas je za prehod v novo samozavestno, odgovorno do vseh in sodelujočo z vsemi Slovenijo. Navdušujočo za nas same in vse okrog nas.«

Nagovor in spodbuda predsednika Združenja Manager dr. Iztoka Seljaka, naj se namesto na kritiziranje, kaj vse je v naši družbi narobe, osredotočimo na prepoznavanje lastnih mankov in na aktivno delo. Najprej na sebi, nato bomo lahko na pot sprememb popeljali tudi celotno družbo. Za dobro vseh.

S tem poslanstvom smo v našem ZM krogu na lanskem Managerskem kongresu v tek pognali kolesje gibanja PODVIG. Da začnemo teči. In že tečemo. In z nami teče Iztok Seljak.

Danes aktivno ustvarja in dela na Podvigu več kot 130 članic in članov Združenja Manager.

Kaj nam preprečuje, da bi bili uspešnejši?

"Leta in leta poslušamo, kaj vse v naši družbi ni prav. Pogosto imamo polna usta besed, kaj bi moralo biti drugače. Ko pridejo na vrsto konkretna dejanja, po navadi pokleknemo. Ostanemo pri: »Treba bi bilo…« Vsi bi spreminjali svet, vsi bi spreminjali druge. Nihče pa ne bi spreminjal sebe. A prvo brez drugega ni možno." - dr. Iztok Seljak
1700665078094
Kakšen je ambiciozen, samozavesten in odgovoren poslovni voditelj, ki zna sodelovati in s tem pripomoči k razvoju, ustvarjalnosti in uspehom, so udeleženci ugotavljali na delavnici v okviru MQ treninga vodenja 22. novembra 2023 v Ljubljani.

V začetku projekta smo s številnimi vrhunskimi managerji iskali odgovore, kaj nam preprečuje, da bi bili boljši in uspešnejši. Na Managerskem kongresu septembra 2023 smo predstavili ugotovitev, da je naš "kontraproduktiven algoritem" premajhna samozavest, ambicioznost, odgovornost in pomanjkanje sodelovanja med poslovnimi voditelji, kar nas že zadnjih nekaj let vleče po spirali navzdol. To so tudi tehtni razlogi, da se od zneska 55 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu ne uspemo povzpeti do 100 tisoč in še višje.

 

Kje managerji in managerke vidimo naše šibke točke?

 • Premalo smo ambiciozni. Postavljamo si prenizke, premajhne cilje. Takšni cilji, ki so lahko dosegljivi, nas ne motivirajo dovolj in ne potegnejo iz povprečja.
 • Premalo smo samozavestni. Ne zato, ker imamo premalo znanj ali kompetenc, ampak ker ta znanja in kompetence premalo samozavestno uporabljamo. Ker premalo zaupamo v svoje sposobnosti in v sposobnosti drugih. Posledica tega so tudi premalo ambiciozni cilji. 
 • Ne sprejemamo dovolj odgovornosti. Udobno nam je v sivini povprečja. V povprečju, v katerem je nezaželeno, da kdorkoli izstopa, ne sprejemamo drznih odločitev niti ne prevzemamo odgovornosti zanje. Past je, da nas ne sprejemanje ambicioznih odločitev in odgovornosti zanje, povleče celo pod povprečje.  
 • Premalo sodelujemo med sabo. Radi okopavamo vsak svoj vrtiček in delujemo po načelu kontraproduktivne zavisti. Posledica takšne zavisti je borba eden proti drugemu na vse načine, v vseh možnih situacijah. In odsotnost sodelovanja. Individualizem. Vrtimo se v začaranem krogu egalitarizma, kvazi enakosti, ki pa nas pelje edino v enakost v revščini.


S takšnimi vedenji in razmišljanjem smo kot družba ujeti v negativno spiralo, ki nas vleče navzdol, namesto, da bi se povlekli v pozitivno smer navzgor. 

Šele, ko bomo zavestno spremenili mišljenja in delovanje na vseh teh štirih področjih, bo možen skupen preboj. Radikalno naprej se bomo premaknili tako, da sami dvignemo ambicioznost ciljev, ki si jih postavljamo. Da smo samozavestni pri njihovem uresničevanju. Da sprejemamo odgovornost za to, kar počnemo – najprej odgovornost do sebe in vseh okrog nas, posledično do cele družbe. Da sprejmemo tudi odgovornost za to, da bomo družbo spreminjali. Skupaj. 

Ne zanimajo nas poti ne na levo, ne na desno, ne rdeči, ne črni, ne beli, ampak samo poti naprej in navzgor, v dobro vseh nas v družbi. 

Delovne skupine
delovne skupine2
Sestanek vodij delovnih skupin pred Januarskim srečanjem ZM januarja 2024
385913301 903925351267963 5867454948808176018 n
Predsednik ZM dr. Iztok Seljak ob začetku aktivnosti projekta na Managerskem kongresu v Portorožu septembra 2023.

386054374 903924937934671 5853576329471674639 n
Prve delovne skupine so se oblikovale na Managerskem kongresu v Portorožu septembra 2023.

Na Managerskem kongresu smo sestavili dvajset delovnih skupin, ki od oktobra 2023 naprej poglobljeno raziskujejo in iščejo odgovore, kako naj v naši družbi in našem gospodarstvu dosežemo premike.

Njihovo delo poteka v treh korakih:

 • 1. faza: jasna opredelitev elementov oz. vrednot, s ciljem ustvariti izhodiščne preproste, jasne in razumljive opise, ki bodo razložili, kaj točno pomeni posamezen pojem;
 • 2. faza: opredelitev potrebnih dejanj, aktivnosti in projektov za dvig posamezne od vrednot, na način, da se na osnovi jasnih definicij iz prve faze opredeli osebna ravnanja, aktivnosti in projekte poslovnih voditeljev, ki jasno izražajo to vrednoto;
 • 3. faza: izbor najboljšega "WOW" projekta in njegova implementacija. Najboljši projekti bodo predstavljeni na Managerskem kongresu 2024.

Za začetek so skupine, v katerih je več kot 100 poslovnih voditeljic in voditeljev, opredelile in definirale prej naštete elemente "kontraproduktivnega algoritma" ravnanj, v prihodnjih mesecih pa bodo določile vsaj tri aktivnosti oz. projekte, s katerimi bodo najprej pri sebi, potem še znotraj svojega podjetja in nato na ravni celotne družbe začrtale dejavnosti za dvig samozavesti, ambicioznosti, odgovornosti in sodelovanja. Vabljeni k sodelovanju v skupinah!

SAMOZAVEST

 Razvijamo zdravo samopodobo, ki nam omogoča odločno in učinkovito uresničevanje ambicioznih ciljev.

 • Zaupamo v naše sposobnosti in v sposobnosti drugih. 
 • Sprejemamo odločitve in argumentirano utemeljujemo naša stališča
 • Soustvarjamo spremembe in jih sprejemamo kot priložnosti za razvoj. 

 

AMBICIOZNOST

Osredotočeni smo na drzne in nadpovprečne cilje za skupni razvoj in napredek.

 • Vodimo z vizionarskim pogledom v prihodnost.
 • Smo strastni v postavljanju in doseganju visokih ciljev.
 • Navdušujemo in opogumljamo ljudi okrog sebe. 

 

ODGOVORNOST

Sprejemamo pravične odločitve v dobro vseh in nosimo odgovornost za njihove posledice. 

 • Dobrobit širše skupnosti je v jedru naših ravnanj.
 • Delujemo transparentno, dosledno in z visoko stopnjo etike.
 • Sprejemamo obveznosti in posledice, ki izhajajo iz naših odločitev in ravnanj. 

 

SODELOVANJE

Zaupamo si in se spoštujemo, opredeljujemo in uresničujemo skupne cilje in namene.

 • Vzpostavljamo kakovostne medosebne odnose.
 • Presegamo individualne interese in poglede in se osredotočamo na dobrobit skupnosti.
 • Skupaj ustvarjamo novo vrednost.  

Možnost sodelovanja v delovnih skupinah je še vedno odprta. Vabljeni k izpolnitvi obrazca na povezavi.

Ambasadorji zaveze

Iskrena hvala našim vodjem delovnih skupin, ambasadorjem ambicioznosti, odgovornosti, samozavesti in sodelovanja: Alji Stepinšek, Luki Podlogarju, Gorazdu Orešku, Mateju Rusu, Darku Juriču, Petru Slapšaku, Sanji Savič, Sabini Gros, Petru Balohu, Mihi Senčarju, Izi Resnik Strozak, Klaudiji Javornik, Nevenki Črešnar Pergar, Niki Kristini Butini, Moniki Lapanja, Jani Repanšek, Alenki Dvoršak, Luciji Sajevec, Simonu Vrhuncu, Tini Fröhlich, Živi Jezernik, Niku Slavniču, Borutu Kocbeku, Marku Drevu in Bartu Stegemanu.