Strokovna služba

posadkaZM

Strokovna služba nudi operativno in strokovno podporo delovanju Združenja Manager. Njeno delovanje je opredeljeno s Pravili Združenja, svoje naloge pa opravlja v okviru programskih nalog:

  • strokovna podpora za zaščito managerskih interesov;
  • prizadevanja za razvoj managerskega poklica;
  • izvajanje raziskav na področju managementa;
  • lobiranje pri organih;
  • mednarodno sodelovanje;
  • promocija strokovne organizacije slovenskega managementa;
  • seznanjanje članov z aktivnostmi Združenja;
  • zagotavljanje dela finančnih virov, potrebnih za delovanje Združenja.
Izvršna direktorica
Petra Juvancic5

Petra Juvančič

izvršna direktorica

Je izvršna direktorica Združenja Manager in odgovorna urednica revije MQ. V zavarovalnici Vzajemna je več mandatov kot direktorica vodila odnose z javnostmi. Aktivno je delovala tudi v Slovenskem zavarovalnem združenju, kjer je vodila Odbor za osveščanje potrošnikov in komuniciranje. Kot poznavalka zdravstvenih sistemov sodeluje tudi v ameriški gospodarski zbornici AmCham, kjer je članica Komisije za zdravstvo in kakovost bivanja. Je izkušena organizatorka in voditeljica strokovnih konferenc, okroglih miz in posvetov, sodeluje tudi kot avtorica Gostujočega peresa v Delu. Leta 2018 je prejela mednarodno nagrado ProPR Award, letos pa je v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi PRSS programska vodja 23. Slovenske konference za odnose za javnostmi.

Člani Strokovne službe
zm portreti17

Sonja Vidonja 

pomočnica izvršne direktorice

Sonja je ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja. Je desna roka izvršne direktorice in mojstrica organizacije dogodkov, zato ima pod svojim okriljem vse največje dogodke združenja, kot so Managerski kongres, Januarsko srečanje, Pogled in MQ konferenco, s katerimi vsako leto podira rekorde.

Je prvi glas pokroviteljev na združenju in tako vestno skrbi za izvajanje sponzorskih pogodb, sodelovanje s partnerji in iskanje sponzorskih sredstev.

foto Diana4

Diana Jecič

strokovna sodelavka za članstvo in sekretarka sekcije mladih managerjev

Diana je alfa in omega vseh priznanj, ki jih podeljuje Združenje Manager: Manager leta, življenjsko delo na področju managementa, Vključi.Vse, Artemida itd. Ker stremi k prepoznavanju in nagrajevanju odličnosti v managementu, je tudi članica več komisij, in sicer za priznanje Mladi manager, Sklad za talente, ASI – Starejšim prijazno podjetje ter najboljša poslovna knjiga.

Je desna roka predsednika sekcije mladih managerjev, vzpostavlja ter neguje stike s članicami in člani, je pobudnica, izvajalka in interpretatorka raziskav združenja. Veliko stavi na vrednote, zato v združenju deluje tudi na področju etike, v zadnjem času pa se posveča trajnostnemu voditeljstvu.

 

zm portreti10

Enej Kirn

strokovni sodelavec za pravno področje ter sekretar sekcije managerk in mednarodne sekcije

Enej je po izobrazbi pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom in je nepogrešljiva strokovna pomoč na področju delovnega prava. Kot sekretar sekcije managerk krepi prizadevanja za večjo uravnoteženost vodstev v podjetjih, ob tem pa uspešno usklajuje managerke in je velika podpora pri izvedbi klubskih dogodkov. Kot sekretar mednarodne sekcije si prizadeva za vključevanje tujih managerjev v slovensko okolje.

Prevzel je tudi vlogo tehničnega vodje na dogodkih združenja in tako sta s Sonjo postala neustavljiva. Vse več pa se je aktiviral tudi na gospodarsko-političnem področju.

 

foto Maja3

Maja Mandoska

strokovna sodelavka za članstvo

Maja je največja poznavalka članic in članov združenja, večino pozna po imenih in tako v stike, ki jih imajo člani z združenjem, doda osebno noto. Hkrati skrbi za razvoj in izvedbo strategije članstva, s katero zagotavlja rast števila članic in članov ZM.

Je tudi vodja mentorskih programov ZM – Mentorske mreže in Skupinskega mentorstva, s katerima skrbi za izmenjavo znanj in izkušenj med člani. Ob tem je odgovorna tudi za trženje MQ revije in je nepogrešljiva pomoč pri organizaciji dogodkov združenja, bdi pa nad Spoznavnimi srečanji novih članov in Utripom članstva.

 

foto Nastja4

Nastja Modec

vodja pisarne in financ

Nastjina domena so vse številke ZM. Je vodja financ in je zadolžena za finančno načrtovanje, spremljanje rezultatov, optimizacijo poslovanja in doseganje finančnih ciljev. Je tudi maksimalna podpora izvršni direktorici in skrbnica njenega koledarja. Je prvi glas ZM, saj odgovori na vse telefonske klice, skrbi za nemoteno delovanje strokovne ekipe, poslovno administracijo, kadrovske zadeve, tehnično podporo, naročila in dobave.

S svojo zanesljivostjo in natančnostjo je izredno pomemben člen pri organizaciji dogodkov, pri katerih skrbi tudi za zbiranje prijav in protokol. 

 

foto Nina3

Nina Oštrbenk

strokovna sodelavka za komuniciranje

Nina je ustvarjalka besedil ZM, s katerimi želi članicam in članom ter drugim javnostim približati, izpostaviti in razširjati sporočila združenja. Ustvarja e-novice, objave na družbenih omrežjih in mailinge za člane, piše sporočila za medije in odzive ZM, ureja spletno stran, sodeluje pri ustvarjanju MQ revije in je urednica MQ portala ter tako skrbi za nemoteno komuniciranje z interno in eksterno javnostjo.

Velikokrat prevzame tudi vlogo fotografinje na dogodkih združenja, spremlja aktualno gospodarsko-politično dogajanje in sodeluje pri različnih projektih ZM.

IMG 6113 2

Rok Hodej

vodja javnih zadev in zagovorništva

Rok je zadolžen za področje javnih zadev in zagovorništva, kar med drugim vključuje razvoj in koordinacijo odnosov z deležniki v javnem sektorju in gospodarstvu, spremljanje aktualnega dogajanja na gospodarsko-političnem področju ter razvoj projektov in strategij na različnih interesnih področjih. Skrbi za zagovorniško vlogo in odzivnost združenja na aktualno družbeno dogajanje ter njegov prispevek v razpravah o položaju Slovenije, njenega gospodarstva in širše družbe.

S svojimi večletnimi izkušnjami na področju odnosov z javnostmi tudi pomembno prispeva pri komunikacijskih aktivnostih združenja.