Strokovna služba

Strokovna ekipa slika

Strokovna služba predstavlja operativno in strokovno podpora delovanju Združenja Manager. Njeno delovanje opredeljujejo Pravila Združenja Manager, v okviru programskih nalog pa se ukvarja s/z:

  • strokovno podporo zaščiti managerskih interesov
  • prizadevanjem za razvoj managerskega poklica
  • izvajanjem raziskav na področju managementa
  • lobiranjem pri organih oblasti
  • mednarodnim sodelovanjem
  • promocijo stanovske organizacije slovenskega managementa
  • informiranjem članov o delovanj združenja
  • zagotavljanjem dela finančnih sredstev potrebnih za delovanje združenja.
Izvršna direktorica
sasa mrak

Saša Mrak

izvršna direktorica

Je izvršna direktorica Združenja Manager in odgovorna urednica revije MQ. Ima več kot 15 let izkušenj dela v projektih za razvoj ljudi pri delu, vodenje in marketingu. V imenu Združenja Manager je članica Strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sodeluje v različnih komisijah, preko katerih se odkriva in prepoznava najboljše prakse s področja vodenja in upravljanja s človeškimi viri, med njimi v komisiji za Managerja leta in za Priznanje za življenjsko delo na področju dela, v komisiji projekta Partnerstvo za spremembe, Družbeno odgovorne podjetniške prakse, Zlata nit. Med drugim je bila urednica Dnevnikove priloge Zaposlitve & kariera, skupaj z ekipo je razvila in več let vodila projekt raziskovanja in merjenja kakovosti odnosov na delovnem mestu Zlata nit, ki še danes vsako leto razglasi najboljše zaposlovalce. Bila je odgovorna urednica revije HR&M, edine strokovne revije za razvoj organizacij in ljudi pri delu, vodja projekta HR&M konference, vodja programskega odbora voditeljske konference StRast2017 in vodja izbora HRM projekta leta.

Člani strokovne službe
Sonja Vidonja

Sonja Vidonja 

pomočnica izvršne direktorice Združenja Manager

Sonja Vidonja je ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja in opravlja funkcijo pomočnice izvršne direktorice. Njene naloge obsegajo projektno vodenje največjih dogodkov združenja ter pomoč pri izvedbi manjših dogodkov, skrb za izvajanje sponzorskih pogodb, sodelovanje s partnerji in iskanje sponzorskih sredstev.

dj19 be

Diana Jecič

strokovna sodelavka za članstvo in sekretarka sekcije mladih managerjev

Diana skrbi za članstvo v združenju, priznanja, ki jih podeljuje združenje in sodelovanje s tujimi managerskimi organizacijami. Je članica komisije za podelitev štipendij iz sklada za štipendiranje ter desna roka predsednika sekcije mladih.

IMG 2390 Edit Rok Dezelak RD2 5

Enej Kirn

strokovni sodelavec za pravno področje 

Enej, po izobrazbi pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, je nepogrešljiva strokovna pomoč na področju delovnega prava. Je edini moški v kolektivu in močna podpora pri izvedbi dogodkov.

600x600 Maja

Maja Mandoska

strokovna sodelavka za članstvo

Maja skrbi za razvoj in izvedbo strategije članstva, s katero zagotavlja rast števila članic in članov ZM. Hkrati je odgovorna tudi za trženje MQ revije, vodi in upravlja CRM sistem ter je nepogrešljiva pomoč pri organizaciji dogodkov združenja. 

Portretna fotografija Nastja

Nastja Modec

vodja pisarne in financ

Nastja skrbi za nemoteno delovanje strokovne ekipe in izvršne direktorice z vodenjem strokovne in finančne administracije. S svojo zanesljivostjo in natančnostjo je izredno pomemben člen pri organizaciji dogodkov. 

fotka

Nina Oštrbenk

strokovna sodelavka za komuniciranje

Nina skrbi za nemoteno komuniciranje z interno in eksterno javnostjo, medijske analize, vodenje spletne strani in družbenih omrežij.