Častno razsodišče

Častno razsodišče odloča o pritožbah zoper člane združenja, o neizpolnjevanju pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju obveznosti člana, določenih s pravili Združenja Manager.

Častno razsodišče ima predsednika in štiri člane, ki jih za mandatno dobo treh let, po kateri so lahko ponovno izvoljeni, izvoli občni zbor.

Častno razsodišče Združenja Manager v mandatnem obdobju 2024–2027 sestavljajo:

Vojko Čok predsednik upokojenec
Andrijana Bergant  članica EISEP
Jurij Giacomelli član Giacomelli Media
Tjaša Kolenc Filipčič član Zavarovalnica Triglav
Cvetka Selšek član upokojenka

Poročila o delu častnega razsodišča:

Delovanje častnega razsodišča predpisujejo Pravila Združenja Manager.