Častno razsodišče

Častno razsodišče odloča o pritožbah zoper člane združenja, o neizpolnjevanju pogojev za članstvo v združenju in neizpolnjevanju obveznosti člana, določenih s pravili Združenja Manager.

Častno razsodišče ima predsednika in štiri člane, ki jih za mandatno dobo treh let, po kateri so lahko ponovno izvoljeni, izvoli občni zbor.

Častno razsodišče Združenja Manager v mandatnem obdobju 2015 – 2018 sestavljajo:

Vojko Čok predsednik  
Divna Brkić Hendrickx članica Kliping
Melita Ferlež članica  
Tjaša Kolenc Filipčič član Zavarovalnica Triglav
Jurij Giacomelli član Giacomelli Media

 

Poročila o delu častnega razsodišča:

Delovanje častnega razsodišča predpisujejo Pravila Združenja Manager.