Nadzorni odbor

Nadzorni odbor izvaja funkcijo nadzora nad upravljanjem s premoženjem združenja ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

Iztok Seljak član Hidria
Jana Benčina Henigman predsednica Sberbank
Vojmir Urlep član upokojenec

 Delovanje nadzornega odbora predpisujejo Pravila Združenja Manager.