Nadzorni odbor

Nadzorni odbor izvaja funkcijo nadzora nad upravljanjem s premoženjem združenja ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

Izidor Krivec predsednik Celjske mesnine d.d.
Cvetka Selšek članica SKB banka d.d.
Branko Selak član Marmor Hotavlje holding

 

Delovanje nadzornega odbora predpisujejo Pravila Združenja Manager.