Nadzorni odbor

Nadzorni odbor izvaja funkcijo nadzora nad upravljanjem s premoženjem združenja ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.

Tomaž Berločnik član Berli d.o.o.
Jana Benčina Henigman predsednica BKS Bank
Vojmir Urlep član upokojenec

 Delovanje nadzornega odbora predpisujejo Pravila Združenja Manager.