Upravni odbor

Edinstveno stičišče izbranih slovenskih managerk in managerjev

Upravni odbor Združenja Manager je pristojen za:

Sestavlja ga do 30 članic in članov Združenja Manager, ki praviloma zasedajo vodilne položaje v slovenskih podjetjih ter izvoljeni predsedniki sekcij. Člani upravnega odbora so imenovani za triletni mandat.

Predsednik

Funkcijo predsednika Združenja Manager in predsednika upravnega odbora je Aleksander Zalaznik na podlagi predstavljenega programa za mandatno obdobje 2017 – 2020 prevzel na občnem zboru 30. marca 2017.

Aleksander Zalaznik

predsednik Združenja Manager v obdobju 2017- 2020

Predsednik Združenja Manager in upravnega odbora združenja za obdobje 2017-2020 je Aleksander Zalaznik, višji podpredsednik Danfossove poslovne enote Controls in generalni direktor Danfoss Trate.

Aleksander Zalaznik
»Kot predsednik Združenja Manager si bom prizadeval, da bomo v združenju med managerji spodbujali ambicijo dobičkonosne rasti gospodarskih družb, podpirali zdrave tuje naložbe, vplivali na oblikovanje stimulativnega gospodarskega okolja, razvijali svoje znanje in da bomo managerji delo, ki nam je zaupano, opravili profesionalno v vseh pogledih. Sposobni smo ustvariti več!«

Aleksander Zalaznik je višji podpredsednik Danfossove poslovne enote Controls in generalni direktor Danfoss Trate. Je prejemnik vrste nagrad za gospodarske dosežke, med drugim nagrade Časnika Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu leta 2012 in nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2007. Je dolgoletni član združenja in od leta 2008 tudi član upravnega odbora Združenja Manager.

Nagovor Aleksandra Zalaznika ob kandidaturi za predsednika Združenja Manager na Občnem zboru 2. aprila 2014.
Podpredsedniki

Glede na potrebe upravni odbor izvoli do tri podpredsednike, ki nadomeščajo predsednika v času njegove odsotnosti. Podpredsedniki upravnega odbora Združenja Manager za obdobje 2017 – 2020 so Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrol, Tomaž Lanišek, glavni direktor OEM Evropa & CIS podjetja Knauf Insulation, in Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenija.

Tomaz Berlocnik

Tomaž Berločnik

Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola, je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in magister ekonomskih znanosti. Poslovno pot je začel že v času študija na Fakulteti za strojništvo, kjer je s prijatelji ustanovil podjetje RVS d.o.o. (Računalništvo v strojništvu). Po končanem študiju se je kot projektni vodja za sanacijo podjetij zaposlil v takratnem Skladu RS za razvoj. Med drugim je bil tudi predsednik uprave Donit Tesnit d.d., predsednik uprave družbe Istrabenz d.d. ter član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.

»Izboljšanje in razvijanje slovenskega managementa, ki je hkrati tudi poslanstvo Združenja Manager, je ključno pri učinkovitosti in uspešnosti podjetij. Potrebujemo odprt prostor dialoga, s čimer bomo omogočili hitrejši in uspešnejši prenos dobrih praks in predvsem praktičnih znanj.«

Tomaz Lanisek

Tomaž Lanišek

Tomaž Lanišek, glavni direktor OEM Evropa & CIS podjetja Knauf Insulation, je univerzitetni diplomiran ekonomist in magister ekonomskih znanosti, ki je opravil tudi študij MBA poslovnih ved na univerzi Drury v ZDA. Knauf Insulation se je pridružil leta 2013. V okviru svoje poklicne kariere je opravljal različne funkcije, pred prihodom v Knauf Insulation pa je deloval na področju nabave, prodaje in poslovodenja v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires.

medeja loncar

Medeja Lončar

Medeja Lončar, direktorica Siemens Slovenije, je vodenje družbe prevzela leta 2007. Predhodno je vodila področje komunikacij ter korporacijskega razvoja. V korporaciji Siemens vodi strateško koordinacijo razvoja poslovanja v regiji Adriatic in je ambasadorka raznolikosti (diversity ambassador). Je tudi predsednica nadzornega odbora Nemško-slovenske gospodarske zbornice in članica upravnega odbora fundacije UNICEF Slovenija.

Člani upravnega odbora

Upravni odbor vodi predsednik Združenja Manager. Upravni odbor Združenja Manager za obdobje 2017–2020 sestavljajo:

 • Aleksander Zalaznik, Danfoss Trata, predsednik
 • Franjo Bobinac, Gorenje
 • Andrej Božič, BB investicije
 • Barbara Domicelj, Microsoft Slovenija
 • Mitja Gorenšček, GZS
 • Boštjan Gorjup, BSH hišni aparati
 • Vanja Hrovat, Generali zavarovalnica
 • Boštjan Kozole, Evrosad
 • Tomaž Lanišek, Knauf Insulation, podpredsednik
 • Medeja Lončar, Siemens, podpredsednica
 • Marko Lotrič, Lotrič
 • Marko Lukič, Lumar
 • Matjaž Merkan, Swatycomet
 • Igor Mervič, Spar Slovenija
 • Anton Papež, Interenergo
 • Lovro Peterlin, A1, predsednik sekcije mladih managerjev
 • Jožica Rejec, Domel
 • Melanie Seier Larsen, The Boston Consulting Group, predsednica sekcije managerk
 • Iztok Seljak, Hidria
 • Sabina Sobočan, Varis Lendava
 • Tone Stanovnik, Špica international
 • Janez Škrabec, Riko
 • Stefan Vavti, Unicredit Banka Slovenija
 • Wolfgang Zeike, Brinox, predsednik mednarodne sekcije
 • Natalija Zupan, EOS KSI