Strateške teme

O ZM strateski cilji ozka

Tri ključne strokovne teme

Združenje Manager se vsako leto osredotoči na tri ključne strokovne teme, ki jim namenimo največ pozornosti. V letu 2021 se bomo osredotočili na: trajnostno voditeljstvo, povezovanje in sodelovanje ter družbeni napredek in blaginjo.

Trajnostno voditeljstvo

Zavedamo se, da trajnostno voditeljstvo ni več izbira, ampak nuja. Z zavedanjem, da podjetja brez trajnostne agende v prihodnje ne bodo obstajala, bomo ozaveščali in krepili znanje ter veščine managerjev ter delili dobre managerske prakse in zglede trajnostnega voditeljstva.

Trajnostno vodenje je vodilo Združenja Manager v programskem obdobju 2020–2023. Trajnostno voditeljstvo ne vključuje le okoljskega vidika, ampak je mnogo širši pojem in naslavlja več izzivov:
→ družbene, kot so 'upskilling' (razvoj novih tehnologij, potreba po novem sistemu izobraževanja, razvoju talentov in novih kompetencah), raznolikost, etika in integriteta, prenos najboljših praks vodenja;
→ ekonomske, kot so višja rast produktivnosti, digitalizacija, internacionalizacija in povezovanje (gospodarstva z javnim sektorjem, raziskovalno sfero itd.);
→ okoljske.

Več o projektu Trajnostno voditeljstvo

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

  • ozaveščanje in krepitev znanj in veščin za odličnost managementa;
  • promocija dobrih managerski praks in zgledov trajnostnega voditeljstva;
  • strokoven, odgovoren, prosvetljeni management.
Povezovanje in sodelovanje

S povezovanjem in sodelovanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjala nove posle, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Povezovanje prežema praktično vse aktivnosti in način dela ZM v tem letu. Njen glavni namen je bil dodatno podpiranje sodelovanja med podjetji, med podjetji in vlado ter tudi med gospodarskimi organizacijami.

Ključna cilja, ki ju bomo zasledovali:

  • večja vključenost članov v aktivnosti in delovanje ZM;
  • širjenje mednarodnega povezovanja.
Družbeni napredek in blaginja

V okviru družbenega napredka in blaginje želimo krepiti zavedanje o soodvisnosti in odgovornosti, spodbujati ne le znanje o vodenju, ampak tudi znanje o makrookolju in družbi.

Z Observatorijem Združenja Manager, ki ga vodi prof. dr. Dušan Mramor, in okrepljenimi aktivnostmi na področju etike želimo prispevati k boljši družbi. Prav tako želimo okrepiti prisotnost Združenja Manager na področju načrtovanja gospodarskih aktivnosti v slovenskem prostoru, saj je bilo združenje že preteklo leto s strani več ministrstev prepoznano kot pomemben sogovornik pri gospodarskih temah in načrtovanju gospodarskih aktivnosti.

Ključni cilji, ki jih bomo zasledovali:

  • aktivno povezovanje s ključnimi deležniki za oblikovanje spodbudnega gospodarskega okolja in večjo blaginjo v družbi;
  • delovanje Observatorija ZM in nadaljevanje ideje prosvetljenega managementa, dialoga in razumevanja ekonomske politike ter izzivov družbe (demografske projekcije, gospodarska gibanja, vladavina prava);
  • etika.