Zakonodaja

Strokovni doprinos k zakonodaji

Kot stanovsko združenje managerjev Slovenije uveljavljamo napredek managerskega poklica, spodbujamo konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zagovarjamo zaščito stanovskih interesov. S svojimi aktivnostmi vplivamo na družbeno okolje in pogoje za gospodarjenje. Mnenja managementa posredujemo tistim, ki oblikujejo razmere za delovanje gospodarstva.

Na podlagi ciljev Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 se sistematično vključujemo v dialog z zakonodajalci. Z argumenti in usmeritvami managerske stroke prispevamo k izboljševanju zakonodaje in predpisov s smeri konkurenčnega, pragmatičnega in transparentnega gospodarskega okolja. Naše delovne skupine skrbijo za pripravo strokovnih utemeljitev in aktivno sodelujejo pri oblikovanju zakonodajnih rešitev.

Aktivno smo vključeni v ustvarjaje pogojev za delovanje na naslednjih področjih:

Podrobnješi opisi

Poslanstvo Združenja Manager je soustvarjanje dobrih možnosti - citat

»Poslanstvo Združenja Manager je soustvarjanje dobrih možnosti za poslovanje slovenskih podjetij, hkrati pa zaščita in napredek managerskega poklica. Oboje je nujno za rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, zato njegov obstoj in delovanje pozdravljam.« 

 Jože Colarič

Delovno-pravna zakonodaja

Urejenost trga dela pomembno vpliva na konkurenčnost tako gospodarstva kot celote kot tudi posameznih gospodarskih družb. Zato zavzemamo mesto strokovnega in aktivnega sogovornika vladi pri oblikovanju reforme delovno-pravne zakonodaje.

Strokovno podlago Združenja Manager na tem področju pripravlja Delovna skupina za reformo trga dela

Sam pravim, da državi ni treba narediti nič za nas - citat

»Sam pravim, da državi ni treba narediti nič za nas, samo omogoči naj nam, da bomo lahko delali, pa bo dovolj podjetnih ljudi vzelo zadeve v svoje roke.«

 Zdravko Počivalšek

delilec

Insolvenčna zakonodaja

Primerna insolvenčna zakonodaja, ki je usklajena z dinamiko delovanja trga, predstavlja pomemben korak k večji prožnosti in prilagodljivosti gospodarskega okolja. Zato smo se vključili v interdisciplinarno delovno skupino, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za pravosodje z namenom oblikovanja ustreznega zakonodajnega okolja, ki bo podpiralo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Strokovno podlago na tem področju pripravlja delovna skupina za finančno prestrukturiranje gospodarstva, ki je tudi oblikovala dokument Slovenska načela prestrukturiranja.

Gradiva in stališča Združenje Manager na področju insolvenčne zakonodaje:

Mlačnost mi pri nobeni stvari ni všeč

»Mlačnost mi pri nobeni stvari ni všeč. Menim, da se moraš polno angažirati, polno predati, polno vključiti, in temu stališču lahko rečete tudi strast.« 

Milan Matos

delilec

Davčna zakonodaja

Nespodbudno davčno okolje je eden od večjih zaviralcev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Zato aktivno, strokovno in odgovorno predstavljamo strokovnega sogovornika, pogajalca in predstavnika gospodarstva v procesu celovite reforme slovenske davčne zakonodaje.

Strokovno podlago aktivnostim združenja na tem področju predstavlja delovna skupina za davčno zakonodajo. 

Ocenjujemo, da spremembe davčne zakonodaje lahko pozitivno vplivajo na gospodarsko rast, če gredo v smeri nižje obdavčitve plač zaposlenih, zlasti tistih, ki najbolj prispevajo k rasti in uspešnosti podjetij. Zato zagovarjamo konkretne predloge na področju davčne zakonodaje, in sicer:

  • uvedba petstopenjske dohodninske lestvice,
  • nižja obdavčitev božičnice in bonusov,
  • čim bolj enostaven davčni sistem.