Temeljni dokumenti Združenja Manager

Temeljna vodila delovanja Združenja Manager

Temeljni dokumenti Združenja Manager so najpomembnejše listine naše organizacije. Predstavljajo ubesedenje družbenih vrednot in načel, ki jih zagovarjamo kot glasnik slovenskega managementa. So temelji, na katerih naše združenje oblikuje smer svojih korakov. So svetilnik, ki usmerja delovanje in vedenje slovenskega managementa. So kažipot, ki določa razvoj slovenske družbe kot celote. 

Naši temeljni dokumenti so:

Podrobnejši opisi

Franjo Bobinac - citat baza znanja

»Gospodarska rast mora biti prednostni cilj Slovenije. Rast vedno pomeni kvantiteto in kvaliteto. Svet se spreminja, in če rasteš le z obstoječimi izdelki in storitvam, to preprosto ne zadostuje več – iskati moraš kvalitativno rast. Tudi Slovenija bi morala znati definirati in podpreti določene posle, industrije, dejavnosti, v katerih ima lahko konkurenčno prednost. Seveda jo mora znati najti, tako kot jo moramo podjetja.«

Franjo Bobinac

Zaveza za uspešno prihodnost: 15/2020

Vsaka država ima svoje vzpone in padce. Notranja moč naroda se meri v sposobnosti, da tudi v najtežjih razmerah zbere pogum in modrost za ponoven vzpon. Dokument Zaveza za uspešno prihodnost: 15/2020 je nastal ob 20. obletnici Republike Slovenije kot odziv slovenskih managerjev na zahtevne izzive in okoliščine, s katerimi se naša država sooča na svoji poti samostojnosti.

Zaveza je opozorilo slovenskega managementa, da se je Slovenija po dveh desetletjih znašla v položaju, ki terja nujne sistemske spremembe. Je odgovornost za prihodnost Slovenije, ki so jo slovenske managerke in managerji samoiniciativno sprejeli na svoja ramena. Je spodbuda k široki družbeni razpravi o tem, v kakšni državi želimo Slovenci živeti, kaj smo pripravljeni za to narediti in kako naj bo Slovenija vodena, da bi bili skupni cilji dosegljivi.

»Kakovost življenja državljanov Slovenije bo do leta 2020 na ravni 15 najrazvitejših evropskih držav« svoj pogled na prihodnost Slovenije jasno izražajo slovenske managerke in managerji.

Vojko Čok - citat baza znanja

»Čim višje je posameznik na družbeni lestvici, tem večjo težo ima njegov odnos do moralnih in etičnih norm. In managerji so na teh lestvicah zelo visoko. Funkcija jim daje moč in vpliv, saj s svojimi odločitvami vplivajo na položaj podjetja, ki ga vodijo, in vseh, ki so z njimi povezani: lastnikov, zaposlenih, kupcev in dobaviteljev, posredno je krog seveda še veliko širši. Svoj ugled vzdržujejo in krepijo ne le z doseženimi poslovnimi rezultati, ampak tudi s svojo etično držo, ki predstavlja pomembno insignijo na njihovi karierni in, ker gre za javne osebnosti, tudi zasebni poti.«
Vojko Čok

Kodeks etike

Kodeks etike Združenja Manager 

Managerji s svojimi odločitvami in načinom vodenja vplivajo na uspešnost trajnega razvoja podjetja. Interesi različnih deležnikov, ki gradijo poslovni ekosistem, si pogosto nasprotujejo. Zato je izjemnega pomena, da tisti, ki vodijo te organizacije delujejo po načelu »bonum comune«: pravico do vodenja in usmerjanja kapitala naj imajo zgolj tisti, ki služijo v dobro vseh.

Namen kodeksa je nuditi smernice slovenskemu managementu, kako se etično odločati, ko se srečujejo z nasprotujočimi interesi različnih deležnikov. Vsebuje deset načel, ki urejajo štiri odnosna področja: odnos do sebe, odnos do drugih posameznikov, odnos do družbe kot celote in odnos do narave/okolja ter dve ravni etike: etični odnos med posameznikom in podjetjem in etično razmerje podjetje-država-družba. Kodeks celovito združuje vidike zakonitosti (skladnost z obstoječim pravom), pravičnosti (tudi kjer ta s pravom ni določena), vpetosti v družbeno okolje, trajnostni razvoj (upoštevanje prihodnjih generacij) in odgovorno sobivanje (celostna obravnava podjetij in organizacij).

Člani Združenja Manager se ob včlanitvi v združenje zavežejo k spoštovanju in upoštevanju smernic, ki jih zajema kodeks.