Sekcija managerk

Sekcija managerk pri snovanju in izvajanju svojih aktivnosti zasleduje jasen cilj: povečati zastopanost žensk na vodilnih mestih v slovenskih podjetjih na 40 %. Je zagovornik ženskega managementa ter glavni pobudnik in podpornik managerkam v slovenskem prostoru.

Kaj delamo?

Sekcija managerk svoje poslanstva razvoja ženskega managementa v Sloveniji udejanja prek petih ključnih stebrov aktivnosti:

 • Izobraževanje - za strokovni razvoj managerk
 • Mentorstvo - za razvoj managerk prihodnosti
 • Mreženje - za grajenje vezi med managerkami
 • Priznanja - za prepoznavanje in nagrajevanje najboljših praks na področju ženskega managementa
 • Strokovni projekti - za strokovni razvoj in promocijo ženskega managementa v Sloveniji
Kako smo organizirani?
Sarah Jezernik portret5
Sarah Jezernik je bila 11. decembra 2020 izvoljena za novo predsednico Sekcije managerk pri Združenju Manager.

Sarah Jezernik

predsednica Sekcije managerk

Sarah Jezernik, namestnica glavnega direktorja podjetja Plinovodi, je bila za predsednico Sekcije managerk izvoljena 11. decembra 2020. »Ponosna sem, da bom lahko v naslednjem mandatu vodila Sekcijo managerk. V sekciji si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sistemsko ureditev uravnotežene zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v podjetjih. Hkrati si bom prizadevala za širše udejanjanje raznolikosti, torej spoštovanje sočloveka in njegovih lastnosti, različnosti,« je poudarila ob izvolitvi.

Rodila se je v Londonu, svoje otroštvo in mladost pa je preživela v Mariboru, kjer se je tudi šolala. Študijska leta je nadaljevala na Dunaju in v Mariboru, kjer je zaključila diplomski in podiplomski študij znanstvenega magisterija na Ekonomsko poslovni fakulteti na področju mednarodne ekonomije. Več o njeni poslovni poti preberite tu

Tako v osebnem kot poslovnem življenju je njeno osnovno vodilo učenje, zato se nenehno izobražuje, rada ima spremembe in razvoj novih področij, spodbuja inovativnost in raznolikost. Verjame v timsko delo in celosten razvoj ljudi, ki jih vodi, kar jo tudi najbolj veseli. Trudi se biti vodja, ki nudi oporo in ki opogumlja sodelavce pri njihovem delu, sama pa je raje v ozadju kot spremljevalka in usmerjevalka procesov. Delati pametneje ter uspešno usklajevanje osebnega in poslovnega življenja sta po njenem mnenju ključ do dobrega počutja. Je dinamična, odprta in radovedna oseba, ki jo navdušuje veliko stvari. Na prvo mesto postavlja dobro v ljudeh, dobre ljudi, saj je zanjo pomembno tisto, kar nosimo v sebi. Njeno vodilo je prijaznost do vseh in vsega ter uživanje v vsem lepem po naši izbiri.

Zoran Milivojević - citat

»Podatki, da so v korporacijah, kjer so v vrhnji management povabili več žensk, s tem povečali dobiček s 15 na 35 odstotkov, so res neverjetni! Lepo je videti, da je nekdo zadovoljen tako v karieri kot zasebno. Pozor: to je povsem nasprotno stereotipu, da mora poslovna ženska za uspeh žrtvovati svojo zasebno srečo.« 

Zoran Milivojević

Nancy Adler - citat

»Empirične raziskave kažejo, da je kar 97 odstotkov žensk, ki so svojo kariero gradile v tujini, pri svojem delu uspešnih (podatek celo bistveno presega povprečno uspešnost moških kolegov). Kar 42 odstotkov žensk poroča, da so imele kot ženske več prednosti kot pomanjkljivosti pri svojem poklicnem razvoju in uspehu v mednarodnem okolju; le 20 odstotkov jih meni, da biti ženska pomeni več minusov kot plusov.«

Nancy Adler

Upravni odbor

Upravni odbor se srečuje najmanj dvakrat letno na sejah, ki so namenjene spremljanju izvajanju sprejetega programa in izvajanju sklepov skupščine. Njihovo delo usmerja Poslovnik o delu sekcije managerk.

Upravni odbor sestavljajo:

 • mag. Sarah Jezernik, Plinovodi;
 • Pia Barborič Jurjaševič, Tobačna Ljubljana;
 • Draga Cukjati, Mercator;
 • mag. Mirjana Dimc Perko, InCon;
 • Tjaša Ficko, Mestna občina Ljubljana;
 • Sabina Gros, BPT;
 • Katja Jelerčič, Prva osebna zavarovalnica;
 • Ani Klemenčič, GBD;
 • Edita Krajnović, Mediade;
 • Špela Levičnik Oblak, Elana;
 • dr. Danica Purg, IEDC – Poslovna šola Bled;
 • Melita Rozman Dacar, SŽ – Tovorni promet;
 • Melanie Seier Larsen, Boston Consulting Group;
 • Sabina Sobočan, Varis Lendava;
 • Valerija Špacapan Friš; DB Schenker;
 • Natalija Zupan, EOS KSI.
Podporniki