Sekcija managerk

Sekcija managerk pri snovanju in izvajanju svojih aktivnosti zasleduje jasen cilj: povečati zastopanost žensk na vodilnih mestih v slovenskih podjetjih na 40 %. Je zagovornik ženskega managementa ter glavni pobudnik in podpornik managerkam v slovenskem prostoru.

Temelj delovanja sekcije managerk predstavlja Program dela sekcije 2017 - 2020.

Kaj delamo?

Sekcija managerk svoje poslanstva razvoja ženskega managementa v Sloveniji udejanja prek petih ključnih stebrov aktivnosti:

 • Izobraževanje - za strokovni razvoj managerk
 • Mentorstvo - za razvoj managerk prihodnosti
 • Mreženje - za grajenje vezi med managerkami
 • Priznanja - za prepoznavanje in nagrajevanje najboljših praks na področju ženskega managementa
 • Strokovni projekti - za strokovni razvoj in promocijo ženskega managementa v Sloveniji
Kako smo organizirani?
Fotografija Melanie Seier Larsen6

Melanie Seier Larsen

predsednica sekcije managerk

Funkcijo predsednice sekcije managerk od leta 2014 opravlja Melanie Seier Larsen, Pincipal v podjetju The Boston Consulting Group in članica vodilnega tima za Jugovzhodno Evropo. 

Melanie se je rodila v Frankfurtu, kjer je preživela otroštvo, svojo mladost in srednješolska leta pa je preživela v Ljubljani. Po pridobitvi naziva diplomirani ekonomist je zaključila študij MBA in magisterija na poslovni šoli IEDC na Bledu. Svojo poklicno pot je začela v notarski pisarni ter nadaljevala v globalnem tekstilnem podjetju Mango. Kot svetovalka je v zadnjih 12 letih delala zlasti v panogi široke potrošnje in javnem sektorju ter pokrivala teme, ki so povezane z zaposlenimi v organizacijah. Ima bogate izkušnje iz različnih panog v državah članicah EU in drugih regijah. Projekti, na katerih je delala vključujejo največja podjetja iz industrije potrošniškega blaga in maloprodaje, kot tudi finančne ustanove ter javni sektor.

Melanie je tudi predsednica IEDC Alumni kluba Slovenije in članica upravnega odbora Združenja Manager. Dodatna znanja nenehno pridobiva na različnih strokovnih izobraževanjih in seminarjih. Je človek z veliko energije in v osnovi jo ljudje vidijo kot velikega motivatorja in človeka, ki spreminja stvari.

»S svojim delovanjem želim ukinjati določene stereotipe in omogočiti mladim ambicioznim ženskam enakopravne možnosti na njihovi karierni poti.«

Zoran Milivojević - citat

»Podatki, da so v korporacijah, kjer so v vrhnji management povabili več žensk, s tem povečali dobiček s 15 na 35 odstotkov, so res neverjetni! Lepo je videti, da je nekdo zadovoljen tako v karieri kot zasebno. Pozor: to je povsem nasprotno stereotipu, da mora poslovna ženska za uspeh žrtvovati svojo zasebno srečo.« 

Zoran Milivojević

Nancy Adler - citat

»Empirične raziskave kažejo, da je kar 97 odstotkov žensk, ki so svojo kariero gradile v tujini, pri svojem delu uspešnih (podatek celo bistveno presega povprečno uspešnost moških kolegov). Kar 42 odstotkov žensk poroča, da so imele kot ženske več prednosti kot pomanjkljivosti pri svojem poklicnem razvoju in uspehu v mednarodnem okolju; le 20 odstotkov jih meni, da biti ženska pomeni več minusov kot plusov.«

Nancy Adler

Upravni odbor

Upravni odbor se srečuje najmanj dvakrat letno na sejah, ki so namenjene spremljanju izvajanju sprejetega programa in izvajanju sklepov skupščine. Njihovo delo usmerja Poslovnik o delu sekcije managerk.

Upravni odbor sestavljajo:

 • Melanie Seier Larsen, The Boston Consulting Group, predsednica sekcije
 • Eva Aljančič, Ventocom.SI
 • Pia Barborič Jurjaševič, Tobačna Ljubljana
 • mag. Jana Benčina Heningman, NLB
 • Daniela Bervar Kotolenko, Corpo Hub
 • Danijela Brečko, Sofos
 • Anuška Cerovšek Beltram, STA potovanja
 • mag. Uršula Cetinski, Cankarjev dom
 • mag. Mirjana Dimc Perko, InCon
 • Tjaša Ficko, Mestna občina Ljubljana
 • mag. Ladeja Godina Košir, Circular Change
 • mag. Andreja Jernejčič, Lin&Nil
 • mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon., Plinovodi
 • Ani Klemenčič, GBD
 • Špela Levičnik Oblak, Elana
 • Medeja Lončar, Siemens
 • dr. Danica Purg, IEDC – Poslovna šola
 • Melita Rozman Dacar, SŽ – Tovorni promet
 • Natalija Zupan, EOS KSI
Podporniki