MK1 1380x600px slo

Glavno managersko srečanje v Sloveniji

Managerski kongres je osrednji letni dogodek Združenja Manager, ki se ga vsako leto udeleži več kot 350 slovenskih managerk in managerjev.

Managerski kongres je edinstveni prostor, ki kritično in prodorno naslavlja ključne izzive in priložnosti, ki kreirajo podobo sodobnega poslovnega okolja. V slovenski prostor vnaša strokovne izkušnje, razmisleke in spoznanja iz tujine. V pestrih in dinamičnih razpravah spodbuja razmislek o prihodnjih korakih slovenskega managementa in gospodarstva kot celote. Prevzema pobudo za široke družbene razprave o tem, v kakšni državi želimo živeti ter kakšno vlogo smo kot posamezniki ali skupnost pripravljeni prevzeti pri oblikovanju prihodnosti Slovenije. Ustvarja pobude in predlaga konkretne ukrepe  za oblikovanje poslovnega okolja, ki bo dolgoročno zagotavljal napredek in blaginjo okolja, v katerem delujemo.

Dvodnevni kongres, ki tradicionalno poteka v Portorožu, je zato eno najbolj odmevnih in pomembnih poslovnih srečanj v Sloveniji. Udeležencem postreže s pestrim izborom predavanj na izbrano in aktualno strokovno vsebino. Je svečani trenutek, na katerem podelimo najprestižnejše managerske priznanje Manager leta in priznanje Vključi.Vse. S srečanjem vseh ključnih managerjev in managerk na enem prostoru, je Managerski kongres tudi edinstvena priložnost za druženje in poslovno mreženje.

Managerski kongres je dogodek, katerega se mora udeležiti vsak manager, ki odgovorno sprejema vlogo, ki jo igra tako znotraj svoje organizacije kot tudi v širšem družbenem prostoru.

Sodelovanje – gorivo uspeha

Kako dobro gre Sloveniji v svetu v boju za kadre in dirki poslovne transformacije v inteligentna podjetja?
Zakaj smo uspešni na posameznih področjih in zakaj znanja, ki ga imamo za to, da bi bili še boljši, ne uporabimo z večjim sodelovanjem?

Letošnji Managerski kongres razpravlja o gorivu uspeha v prihodnje: sodelovanje, kadri, konkurenčnost, transformacija.

Katere izzive nagovarjamo?

»Prepričan sem, da nas generacijske razlike bogatijo. Starejši imamo več izkušenj, ki smo jih pridobili s kilometrino, mladi pa imajo veliko poguma, so proaktivni, nove ideje in tehnologije so jim bližje. Dober menedžer oziroma menedžment mora spodbujati različnost v podjetju. Hkrati pa mora znati to različnost povezati in z medsebojnim konstruktivnim sodelovanjem ustvarjati poslovne presežke.«

Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica

 

GABRIJEL SKOF PREDSEDNIK UPRAVE ADRIATICA SLOVENICE2

  • Smo v svetovni špici po razvitosti človeškega kapitala, a precej nizko po aplikativnosti znanja, ki ga ima naš kader.
  • Imamo veliko znanja, a smo v produktivnosti 20 % pod evropskim povprečjem.
  • Zadnja leta Slovenijo zapušča vedno več ljudi. Med približno 15.000 teh jih je kar 30 % odstotkov višje ali visoko izobraženega kadra. Manj jih pride nazaj. Beg možganov je resen izziv.
  • Demografski trendi kažejo, da bo razmerje med delovno aktivnimi in upokojenimi do leta 2030 kar 1:1.
  • Slovenija je med zmagovalkami globalizacije, ugotavlja nedavna študija nemške fundacije Bertelsmann.
  • Primerjava indeksov Bertelsmannove fundacije in Svetovnega gospodarskega foruma ponuja nenavadno ugotovitev. Praviloma so najbolj konkurenčne tiste evropske države, ki imajo hkrati visok indeks socialne pravičnosti. Na slednjem se Slovenija uvršča visoko, ne pa tudi v konkurenčnosti. Države, ki so visoko uvrščene na evropskem seznamu socialne pravičnosti in svetovnem spisku najbolj konkurenčnih držav, so tudi na vrhu držav z najvišjim indeksom spoštovanja vladavine prava.
Utrinki z Managerskega kongresa 2018
Pokrovitelji kongresa
Veliki pokrovitelji:
2. nivo MK2018
3. nivo MK 2018