Manager leta 2018: Boštjan Gorjup

KKK 8081

Boštjan Gorjup je manager z veliko mednarodnih izkušenj, ki pri svojem vodenju v ospredje postavlja cilj biti prvi po odličnosti in ne po velikosti. Že vrsto let izjemno prispeva k razvoju lokalne skupnosti v Savinjski regiji in k pozicioniranju Slovenije kot odličnega okolja za raziskave in razvoj, ki temelji na visoko izobraženem kadru.

 

Upravni odbor Združenja Manager je za Managerja leta 2018 imenoval Boštjana Gorjupa, direktorja BSH Hišni aparati Nazarje.

Boštjan Gorjup, ki je pred dvema letoma ponovno prevzel vodenje družbe BSH Hišni aparati Nazarje in celotne regije Adriatic East, potem ko je med letoma 2014 in 2016 opravljal funkcijo direktorja financ in kontrolinga za regijo Evropa znotraj skupine BSH v Nemčiji, je z BSH povezan že dobrih 18 let. Manager z veliko mednarodnih izkušenj pri svojem vodenju v ospredje postavlja cilj biti prvi po odličnosti in ne po velikosti ter že vrsto let izjemno prispeva k razvoju lokalne skupnosti v Savinjski regiji in k pozicioniranju Slovenije kot odličnega okolja za raziskave in razvoj, ki temelji na visoko izobraženem kadru.

Danes BSH Nazarje predstavlja največjo evropsko tovarno za proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in tehnološko zahtevnih termičnih aparatov za pripravo napitkov ter eno izmed desetih največjih izvozno usmerjenih družb v Sloveniji. Izdelujejo tudi zelo kompleksne aparate z višjo dodano vrednostjo, ki sestojijo iz kar 500 sestavnih delov in dosegajo tudi po več kot 50-% tržni delež. S proizvodnjo so pričeli leta 1970, od leta 1993 pa so del skupine BSH, ene od vodilnih korporacij v panogi v Evropi in svetu, v okviru katere proizvedejo več kot tretjino vseh malih gospodinjskih izdelkov. Pod Gorjupovim vodstvom je BSH Nazarje pridobilo tudi status središča prodajne regije BSH Adriatic East, kar pomeni, da je podjetje operativno odgovorno za doseganje prodajnih ciljev v regiji, in utrdilo svojo ključno vlogo v strategiji skupine v diviziji malih kuhinjskih aparatov, v katero prispevajo 70 % profita skupine. Njegov velik doprinos in hkrati največja konkurenčna prednost družbe v primerjavi z drugimi tovarnami znotraj skupine je prevzem odgovornosti za glavno sestavljanje izdelkov, pri čemer kar 70 % delov, ki so vgrajeni v njihove izdelke, kupujejo pri svoji dobaviteljski mreži.

Absolutni finančni rekordi poslovanja družbe

V lanskem letu je BSH Nazarje z 8,1 milijona enot dosegel rekordno proizvodno, preko 97 % proizvedenega pa izvozijo v evropske države. Čista donosnost kapitala je v preteklem letu znašala 32,88 %, kar je kar 2,5-krat višje od povprečja panoge, čista donosnost sredstev pa je bila z 11,60 % v primerjavi s panogo višja za 5,8 odstotne točke. Znotraj ene največjih panog je Gorjupu uspelo za 80 %zvišati tudi skupne prihodke na zaposlenega, na 325 tisoč evrov v letu 2017, in z 62.806.000 evri doseči za 45 % višjo dodano vrednost na zaposlenega. BSH Nazarje je bilo že v preteklosti največji delodajalec v Zgornji Savinjski dolini, v letu 2017 pa so število zaposlenih še povečali za desetino. Za zaposlene znotraj podjetja organizirajo kar 20 različnih programov izobraževanj in akademij, redna letna srečanja posameznih strokovnih služb pa potekajo tudi na ravni celotne skupine.

Vzpostavitev učeče se organizacije

Organizacijska kultura, ki jo je v podjetje uvedel Gorjup, temelji na zaupanju, odprtem komuniciranju, sodelovanju in poštenosti. Zaposleni pri njem najbolj cenijo ustvarjalnost, obvladovanje dela in usmerjanje ter izkazovanje podpore. V zadnjih letih je Gorjup pričel z uvajanjem sprememb v svojem načinu vodenja. Zavzema se za vzpostavitev učeče se organizacije, ki bo sposobna sama sprejemati odločitve, zato se tudi sam postopoma izključuje iz odločevalnega dela. Pri sodelavcih najbolj ceni strast do posla, dober odnos do ljudi, spoštovanje in lojalnost. Velik poudarek daje na mešane ekipe, ki morajo biti sestavljene tako, da bo skupnost posameznih enot takšna, da bo znala funkcionirati. Svoje zaposlene uči, da je v primeru težav in problemov potrebno skupaj poiskati rešitev in ne obtoževati. Visoko stopnjo vodstvene karizme potrjuje tudi 360°analiza, ki jo z vsakim kandidatom opravi podjetje Profiles International. Indeks, ki meri 18 sposobnosti in 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc, je pokazal, da je Gorjup bolj karizmatičen od večine vodij in učinkovit pri usmerjanju dela svojih sodelavcev, kjer poskrbi, da vsi razumejo poslanstvo, vizijo in cilje organizacije in da se počutijo kot del nje.

Vzpostavitev razvojnega centra v Nazarjah

Gorjup tako v ospredje delovanja postavlja odličnost v ljudeh in procesih, ki se kaže v rasti in razvoju družbe, temelječe na strategiji investiranja v nove inovativne izdelke z visoko dodano vrednostjo. V BSH Nazarje se osredotočajo predvsem na razvoj nove generacije popolnoma avtomatskih aparatov za pripravo hrane ter kuhinjskega aparata visokega cenovnega razreda. Na letni ravni tako v povprečju razvijejo pet novih izdelkov, za razvoj produktov kot tudi procesov in opreme pa investirajo preko 20 milijonov evrov letno. V letu 2017 so prihodki od novih produktov, uvedenih v zadnjih treh letih, predstavljali kar 16,33 % od celotnih prihodkov. Že vrsto let imajo vzpostavljen interni sistem TopIdeas, s katerim zbirajo, ovrednotijo in spremljajo uvajanje inovacij, ki jih podajo zaposlenih z vseh oddelkov.

Ugled družbe znotraj skupine, ki ga je vzpostavil Gorjup, je igral pomembno vlogo pri izbiri Slovenije ali natančneje Nazarij kot sedeža kompetenčnega razvojnega centra in središča oddelka za raziskave in razvoj gospodinjskih aparatov za pripravo hrane, s čimer je BSH Nazarje odgovorno za razvoj vseh izdelkov v tej kategoriji na ravni skupine. Del kompetenčnega centra je tudi oddelek predrazvoja, ki v sodelovanju z univerzami in instituti  razvija izgled kuhanja in kuhinjskih aparatov v prihodnosti.

Nenehna vpetost in doprinos lokalni skupnosti

Poleg inovacij velik poudarek dajejo trajnostnemu razvoju, kjer si prizadevajo za zmanjšanje porabe energije in vode ter količine komunalnih odpadkov. V letu 2017 so izvedli naložbo v projekt vrtin ter prehod z rabe toplotne energije na koriščenje podtalne vode. Osveščenost širijo tudi med svojimi dobavitelji, kjer jih v okviru BSH šole za dobavitelje poučujejo o standardih, ki veljajo na ravni BSH in jih morajo sami dosegati. Nič manj aktivni pa niso na družbeno odgovornem področju, kjer preko posebno izdelanega koncepta donacij podpirajo več kot 100 društev v lokalni skupnosti v štirih kategorijah: šolstvo, zdravstvo, šport in kultura. Leta 2013 so ustanovili tudi humanitarno fundacijo s ciljem pomagati zaposlenim in lokalni skupnosti ob večji naravnih nesrečah ali stiskah zaradi bolezni v družini, ki temelji na prostovoljnih prispevkih zaposlenih.

Boštjan Gorjup je tudi pobudnik in podpredsednik Društva za pomoč koroškim otrokom ter mecen akademskega slikarja, z inovativnimi rešitvami pa dvema osnovnima šolama v regiji pomaga zagotoviti redne nesistemske prihodke. Dejaven je tudi pri razvoju skupnosti z udejstvovanjem v različnih združenjih. Gorjup je član upravnega odbora Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, ki ji je v obdobju 2006–2014 tudi podpredsedoval, predsednik GZS in podpredsednik Kluba podjetnikov SAŠA regije. Za svoj doprinos in izjemne dosežke na različnih področjih je Gorjup prejel nagrado za izjemne gospodarske uspehe (GZS, 2011) in bil imenovan za Mladega managerja leta (Združenje Manager, 2012).