Vanja Hrovat: Trajnostno delovanje je korak v uspešno prihodnost

14.8.2020
Vanja Hrovat3
Vanja Hrovat
predsednica uprave zavarovalnice Generali in članica upravnega odbora Združenja Manager

Pri ogledu vsebine programa letošnjega Managerskega kongresa sem se spomnila začetka koronakrize v Sloveniji, ko se je fizično zaprla ne samo naša zavarovalnica, temveč praktično celotna država. Takrat sem svoje prve misli namenila sodelavkam in sodelavcem: "V teoriji se lahko še tako dobro pripravljamo na tovrstno situacijo, a praksa je povsem nekaj drugega. Vendar bomo skupaj našli rešitve, da ohranimo zdravje, stabilnost posla ter povezanost med seboj in s strankami."

S kriznimi situacijami smo se srečevali že v preteklosti, zagotovo pa je zadnja kriza dogodek brez primere. Močno je vplivala na eno izmed naših največjih vrednot – na zdravje, njene gospodarske posledice, ki smo jih na začetku zgolj napovedovali, pa se že uresničujejo. A kljub temu sem prepričana, da je pozitivno poslovanje mogoče ohraniti - če je trajnostno naravnano in če nas okolje, v katerem delujemo, prepozna za svojega pravega partnerja.

Moje prepričanje med drugim temelji tudi na lastnih izkušnjah. Pred dvema letoma smo v Skupini Generali sprejeli globalno strategijo do leta 2021. V njej smo stranke postavili na prvo mesto, trajnost opredelili kot temelj delovanja in v vse pore svojega dela vključili digitalizacijo. Da je začrtana pot prava, nam dokazujejo letošnji polletni poslovni rezultati. Kar pa je še pomembneje – prav ta pot nam omogoča, da se bolj pripravljeni soočamo s sedanjimi izjemnimi okoliščinami.

Ustanovitev izrednega globalnega mednarodnega sklada v višini 100 milijonov evrov, iz katerega črpamo sredstva za pomoč tistim, ki jih je koronakriza najbolj prizadela, je bila zato naša pričakovana poteza. Tudi v Sloveniji so sredstva iz sklada olajšala življenje mnogim.

V Generaliju tudi verjamemo, da stabilnost socialnoekonomskega okolja lahko zagotovimo z različnimi povezovanji. Tako smo pred kratkim z Združenjem evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) podpisali memorandum o soglasju, ki prinaša sodelovanje pri spodbujanju in izvajanju potencialnega 'jamstvenega sklada' proti prihodnjim pandemičnim tveganjem. K projektu bodo lahko pristopili tudi drugi strateški partnerji, ki bodo oblikovali javno-zasebno partnerstvo in mehanizme za zaščito pred prihodnjimi tveganji.

Zagotovo se boste strinjali z mano, da smo v zadnjem času besedo 'digitalizacija' slišali in izrekli zelo pogosto. Vsi jo že imamo v svojih strategijah, nedavne okoliščine so le pospešile njen razvoj in sprejemanje digitalnih rešitev. Naj navedem le en primer s področja zavarovalništva: doslej smo imeli zadržke pred različnimi nefizičnimi obiski pri zdravniku. V času epidemije pa je potreba po tej obliki posvetovanja narasla. Tako smo, vsaj pri nas, strankam dostop do zdravnika omogočili z zavarovanjem, ki nudi video posvet z izbranim zdravnikom. V tej smeri smo kot pravi vseživljenjski partner nadgradili večino naših storitev.

V tem trenutku nihče natančno ne ve, koliko bo kriza še zaznamovala družbo in kaj vse bo še prinesla gospodarstvu. Verjamem pa, da bo poznavanje odličnih izkušenj in dobrih praks, predvsem pa povezovanje in sodelovanje, pomembno prispevalo k ponovnemu zagonu tako javnega življenja kot poslovne sfere.

Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali in članica upravnega odbora Združenja Manager