Novice
Vse novice
Dogodki
Vsi dogodki

Slon v sobi

20. junij 2018 ob 16. uri

Managerski večer v Operi

7. junij 2018 

Novi poslovni kontakti

Spoznavno srečanje za nove člane

19. april 2018

MQ revija

Komunikacijska platforma za aktualne članke, intervjuje in študije s področja managementa, pa tudi vizionarska teoretska razmišljanja, ki jih spajamo z novicami o delovanju Združenja Manager.

Preberite
MQ 41 naslovnica
Partnerji
Strateške teme

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjal nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Mentorstvo 4.0

V okviru mentorstva se izvajajo različni programi, kot so: mentorski program sekcije managerk, mednarodni mentorski program, skupinsko mentorstvo in drugi.

Sodobno voditeljstvo

Sodobno voditeljstvo bo naslovil največji izziv managerjev v trenutnem obdobju, ki se dotika upravljanja s kadri, vodenja in ustvarjanja novih poslovnih modelov. 

Temeljna dokumenta
Vsi temeljni dokumenti