Novice
Vse novice
Dogodki
Vsi dogodki
Najštevilčnejša udeležba

Januarsko srečanje

30. januarja 2019

Prednovoletni masters

13. decembra 2018 ob 18. uri, Ljubljana

Novi poslovni kontakti

Spoznavno srečanje za nove člane

7. decembra 2018 ob 8.30, Ljubljana

MQ revija

Komunikacijska platforma za aktualne članke, intervjuje in študije s področja managementa, pa tudi vizionarska teoretska razmišljanja, ki jih spajamo z novicami o delovanju Združenja Manager.

Preberite
naslovnica MQrevija
Partnerji
Strateške teme

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjal nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Mentorstvo 4.0

V okviru mentorstva se izvajajo različni programi, kot so: mentorski program sekcije managerk, mednarodni mentorski program, skupinsko mentorstvo in drugi.

Sodobno voditeljstvo

Sodobno voditeljstvo bo naslovil največji izziv managerjev v trenutnem obdobju, ki se dotika upravljanja s kadri, vodenja in ustvarjanja novih poslovnih modelov. 

Temeljna dokumenta
Vsi temeljni dokumenti