Novice
Vse novice
Dogodki
Vsi dogodki
Osrednji managerski dogodek leta

Managerski kongres 2019

26. in 27. septembra 2019, Portorož

Klubski dogodki

Vključi (V)se: 50 % + 50 % = 150 %

3. oktobra 2019 ob 18. uri, Ljubljana

Novi poslovni kontakti

Spoznavno srečanje za nove člane

13. septembra 2019 ob 8.30, Ljubljana

MQ revija

Komunikacijska platforma za aktualne članke, intervjuje in študije s področja managementa, pa tudi vizionarska teoretska razmišljanja, ki jih spajamo z novicami o delovanju Združenja Manager.

Preberite
naslovka 44 MQ revija
Partnerji
Strateške teme

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjal nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Sodobno voditeljstvo

Sodobno voditeljstvo bo naslovil največji izziv managerjev v trenutnem obdobju, ki se dotika upravljanja s kadri, vodenja in ustvarjanja novih poslovnih modelov. 

Družbeni napredek in blaginja

Želimo krepiti zavedanje o soodvisnosti in odgovornosti, spodbujati znanje o vodenju, makrookolju in družbi. S projektom Pogled in vzpostavitvijo Observatorija ZM ter z okrepljenimi aktivnostmi na področju etike želimo prispevati k boljši družbi.

Temeljna dokumenta
Vsi temeljni dokumenti