Novice
Vse novice
Dogodki
Vsi dogodki
Management brez meja

Poslovna delegacija na Češko

7. - 9. marec 2018

Regijski dogodki

Utrip članstva

16. februar, NiceLabel, Šenčur

Najštevilčnejša udeležba

Januarsko srečanje

25. januar 2018

Stroka in izkušnje

Hitra šola dobre finančne kondicije

14. december, CIP NLB

MQ revija

Komunikacijska platforma za aktualne članke, intervjuje in študije s področja managementa, pa tudi vizionarska teoretska razmišljanja, ki jih spajamo z novicami o delovanju Združenja Manager.

Preberite
naslovnica 39
Partnerji
Strateški cilji

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjal nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Mentorstvo 4.0

V okviru mentorstva se izvajajo različni programi, kot so: mentorski program sekcije managerk, mednarodni mentorski program, skupinsko mentorstvo in drugi.

Sodobno voditeljstvo

Sodobno voditeljstvo bo naslovil največji izziv managerjev v trenutnem obdobju, ki se dotika upravljanja s kadri, vodenja in ustvarjanja novih poslovnih modelov. 

Temeljna dokumenta
Vsi temeljni dokumenti