Novice
Vse novice
Dogodki
Vsi dogodki

Prednovoletni masters 2022

13. december ob 17.30

NIX Trzin, Dobrave 1, 1236 Trzin

Management v javnem sektorju

MQ trening vodenja z managerji v javnem sektorju

29. november 2022 ob 9. uri
Oder pod zvezdami, Lutkovno gledališče Ljubljana

Osrednji managerski dogodek leta

Managerski kongres 2022

29. in 30. september 2022
GH Bernardin, Portorož

MQ revija

Komunikacijska platforma za aktualne članke, intervjuje in študije s področja managementa, pa tudi vizionarska teoretska razmišljanja, ki jih spajamo z novicami o delovanju Združenja Manager.

Preberite
MQ51 naslovka
Partnerji
Strateške teme

Trajnostno voditeljstvo

Zavedamo se, da trajnostno voditeljstvo ni več izbira, ampak nuja. Z zavedanjem, da podjetja brez trajnostne agende v prihodnje ne bodo obstajala, bomo ozaveščali in krepili znanje ter veščine managerjev ter delili dobre managerske prakse in zglede trajnostnega voditeljstva.

Povezovanje in sodelovanje

S povezovanjem in sodelovanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjala nove posle, povečala prenos dobrih praks in jim pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Družbeni napredek in blaginja

Želimo krepiti zavedanje o soodvisnosti in odgovornosti, spodbujati znanje o vodenju, makrookolju in družbi. Z Observatorijem ZM in okrepljenimi aktivnostmi na področju etike želimo prispevati k boljši družbi.

Temeljni dokument
Drugi pomembni dokumenti