Novice
Vse novice
Dogodki
Vsi dogodki
Vpliv sedanjih družbenih gibanj na poslovno okolje slovenskih podjetij

Seminar: Vpliv sedanjih družbenih gibanj na poslovno okolje slovenskih podjetij

10. maj 2018 ob 14. uri

Novi poslovni kontakti

Spoznavno srečanje za nove člane

19. april 2018

MQ revija

Komunikacijska platforma za aktualne članke, intervjuje in študije s področja managementa, pa tudi vizionarska teoretska razmišljanja, ki jih spajamo z novicami o delovanju Združenja Manager.

Preberite
MQ 40 naslovnica
Partnerji
Strateški cilji

Povezovanje in združevanje

S povezovanjem in združevanjem želimo dvigniti mreženje med managerji na raven, ki bo za njih ustvarjal nov posel, povečala prenos dobrih praks in managerjem pomagala reševati izzive, s katerimi se soočajo. 

Mentorstvo 4.0

V okviru mentorstva se izvajajo različni programi, kot so: mentorski program sekcije managerk, mednarodni mentorski program, skupinsko mentorstvo in drugi.

Sodobno voditeljstvo

Sodobno voditeljstvo bo naslovil največji izziv managerjev v trenutnem obdobju, ki se dotika upravljanja s kadri, vodenja in ustvarjanja novih poslovnih modelov. 

Temeljna dokumenta
Vsi temeljni dokumenti