Predsedniška rotacija: Božič predsednik ZM, Lončar podpredsednica

27.1.2022

A2. Bozic in M. Loncar
Trajnostno voditeljstvo, ki ga je marca 2020 v središče delovanja Združenja Manager postavila Medeja Lončar, ostaja prioriteta, napoveduje nov predsednik ZM Andrej Božič.

Pred včerajšnjim Januarskim srečanjem so člani upravnega odbora Združenja Manager potrdili rotacijo v vodstvu združenja. Predsedniško vlogo je prevzel Andrej BožičMedeja Lončar, ki je ob Siemensu v Sloveniji in na Hrvaškem prevzela tudi vodenje Siemensa v Srbiji, pa bo svoje delo nadaljevala kot podpredsednica.

Skrajšanje predsedniškega mandata in trajnostni model rotacije predsedniške vloge je korak k ciljni preobrazbi in vzpostavitvi agilnejše upravljalske in vodstvene strukture združenja. Mandat predsednika Združenja Manager tako prevzema Božič, ki v središče delovanja združenja še naprej postavlja trajnostno voditeljstvo.

Božič se je ob prevzemu predsedniške funkcije zahvalil Medeji Lončar za izjemno delo, saj je mesto predsednice ZM prevzela v izjemno turbulentnem in negotovem času, v začetku epidemije, ki je še zdaj del vsakdana: "Pa vendar ji je uspelo, da je združenje dve leti kasneje še močnejše, kot je bilo." Božič v prihodnje napoveduje še večjo odprtost združenja, še več povezovanja s člani ter mladimi in modernizacijo organizacije. 

"Vi, članice in člani Združenja Manager, vodite podjetja, ki so nadpovprečno uspešna in profitabilna. To pomeni, da imate veliko znanja. Zato vabim vse, ki želite bolj aktivno sodelovati, ki ste strokovnjaki na svojih področjih, da se odzovete temu vabilu ter sooblikujete naša skupna prizadevanja tudi v tem zahtevnem predvolilnem času. Samo s skupnim, močnim in združenim glasom bomo lahko vplivali na odločevalce in na našo prihodnost," poziva Božič.

Prav v tem predvolilnem času se bo Združenje Manager aktiviralo, pri tem pa ostalo stanovska in politično neodvisna organizacija. Cilj aktivacije združenja je večja blaginja vseh. Zato bo tudi akcijski načrt za večjo blaginjo osnova potrebnih ukrepov in reform, ki jih bo ZM predlagal političnim strankam, da jih vgradijo v svoje programe – s ciljem, da bomo v prihodnje vsi bolje živeli, pravi Božič.

O Andreju Božiču

Andrej Božič je mednarodno priznan in uveljavljen voditelj, specializiran za preobrazbe podjetij. Leta 2015 je za BB model preobrazbe prejel nagrado European Business Award. Leto kasneje ga je Združenje Manager razglasilo za Managerja leta, v 2017 pa je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Je tudi partner v podjetju BB Consulting.

Svojo profesionalno kariero je začel kot vodja prodaje za 40 svetovnih tržišč v podjetju Videm Krško. Kasneje je uspešno izpeljal številna prestrukturiranja, sanacije in start-up projekte v Sloveniji in tujini. Med drugim je saniral Tovarno papirja Goričane, opravljal funkcijo regionalnega managerja v globalnem podjetju ABB, prestrukturiral skupino Iskra ERO, vodil Skupino Droga in izvedel uspešen preobrat nemškega podjetja Mondi Raubling GmbH (del skupine Mondi). Od leta 2010 do 2017 je vodil in preobrazil Steklarno Hrastnik po BB modelu preobrazbe. Model je leta 2015 prejel nagrado European Business Award. Pred vrnitvijo v svetovalno podjetje BB Consulting je bil član uprave Slovenskega državnega holdinga.

Je častni konzul Nove Zelandije v Sloveniji, častni predsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice, član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije in predan mentor. 

Nagovor Medeje Lončar na Januarskem srečanju

Objavljamo ga v celoti:"Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni na našem velikem dogodku. Januarsko srečanje ni veliko zaradi števila ljudi, ki se nas zbere na njem. Veliko in pomembno je zaradi sporočil, ki jih pošljemo 'v svet'.

Téma in nosilna misel Združenja Manager v letu 2022 je odgovornost. Zakaj? Živimo v novi normali - ne le mi, temveč cel svet. Prešli smo v obdobje, ko se krize ne bodo več zaključevale. Sledile bodo ena drugi, napovedujejo, in tega se bomo morali navaditi. Velika odgovornost je zato na nas, managerjih. Ne le, da bomo na nove okoliščine pripravili sebe in vodili še bolj čuječe. Odgovorni smo za ljudi, ki jih vodimo. Zdaj moramo biti – še bolj kot prej – njihov svetilnik. Jih podpreti, da se lažje in dovolj hitro prilagodijo: novi, nemirni normalnosti.

Predsedovanje združenju sem prevzela marca 2020 - ravno ob prelomu v to novo resničnost. Brez odlašanja smo prešli na nove, hibridne načine dela ter se agilno prilagajali. Ponosna sem, da smo v program – na 30-letnih temeljih – vizionarsko v središče postavili trajnostno voditeljstvo. Le s trajnostnim pristopom bomo namreč lahko vedno znova prehajali skozi negotova obdobja.

V Siemensu, kjer sem odgovorna za vodenje podjetij v treh državah, vidim, kako sta tehnologija in digitalizacija postali vitalni za trajnost. Hitro učečim se in razvojno naravnanim odpirata okna priložnosti. Na trge prihodnosti vstopajo ljudje, podjetja in države, ki tempu tehnološkega razvoja uspejo parirati s pospešenim razvojem kompetenc. Vseživljenjsko učenje je novi standard. In za nas, ki vodimo, velika odgovornost. Svetovni gospodarski forum ocenjuje, da bomo morali do leta 2030 dodatno ali na novo usposobiti več kot milijardo ljudi.

Digitalna in zelena preobrazba zahtevata tudi nove odnose in povezovanja. Danes smo v hiši, ki ima pomenljivo ime: Union. Zveza. Hvaležna sem kolegicam in kolegom v Gospodarskem krogu, da smo sedli za isto mizo. Da povezani v krog iščemo rešitve. In smo tako boljši, verodostojnejši in učinkovitejši sogovornik vladi.

Pomembno vlogo pri iskanju pravih rešitev ima Observatorij Združenja Manager pod vodstvom profesorja dr. Dušana Mramorja. Kot predsednica sem z Observatorijem pridobila še bolj sistemski pogled in širšo sliko. Zavedam se potrebe po multidisciplinarnosti in povezanosti, o kateri je pisal že Goethe: 'V živi naravi se ne zgodi ničesar, kar ni v povezavi z nečim drugim.'

V dobi, ki jo živimo, človeštvo išče nove načine sobivanja. Na presečišču vseh sprememb:  tehnologije, narave in družbe, smo ljudje. Ne le v oblekah, ki jih nosimo čez dan: managerjev, strokovnjakov ali politikov. Vsi smo tudi državljani. Državljani Slovenije, ki bomo v supervolilnem letu izbirali voditelje lokalnih skupnosti, vlade, parlamenta in nenazadnje naroda.

Kaj pomeni biti odgovoren v tej vlogi? Zagotovo pomeni izpolniti državljansko pravico in dolžnost ter  voliti – ne tako kot leta 2018, ko nas je na državnozborske volitve odšlo le slabih 53 odstotkov. Pomeni izbrati, komu zaupamo, da ga bo usmerjal kompas etike in trajnosti. 'Vodenje države mora biti prežeto z željo po uspešno rastočem gospodarstvu in z zavedanjem, da je denar treba najprej ustvariti, potem ga lahko delimo. Za ustvarjanje pa potrebujemo čim bolj stabilno in spodbudno okolje,' je politične voditelje pred dvema letoma na Januarskem srečanju pozval moj predhodnik Aleksander Zalaznik.

Njegovemu apelu se pridružujem. Prihodnosti zdrave rasti je zvezda severnica Združenja Manager.  Zdravje, čilost in trdoživost bomo krepili, če bomo vztrajno odkrivali, kako narediti boljše in drugače. Bolj času in okoliščinam primerno. Trg talentov in prihajajoče generacije nas usmerjajo v ta iskanja. Zmagovalec bo tisti, ki bo znal ponuditi novo kakovost dela in sobivanja: raznolikost in vključenost, hibridno delo, dobro počutje, ravnovesje.

Nazadovanje Slovenije na mednarodni lestvici – smo celo edina država v Evropski uniji, kjer so letos zaznali poslabšanje indeksa enakosti spolov glede na leto prej – nas opozarja, da mora uravnoteženost ostati visoko na agendi pomembnega: v podjetjih, v širši družbi in tudi pri posamezniku. Globalno smo še daleč od cilja: po oceni svetovnega gospodarskega foruma nas do premostitve vrzeli med spoloma loči še 136 let! In to navkljub ekonomskim dejstvom. Raziskave namreč dokazujejo, da so podjetja z uravnoteženimi vodstvi bolj produktivna, inovativna in dobičkonosna.

Uravnoteženost nam odpira tudi nove poslovne priložnosti. To dokazuje decembrski obisk delegacije managerk na EXPO Dubaj. Poslovni forum o vlogi žensk in tehnologiji je bil daleč najbolje obiskan poslovni forum v slovenskem paviljonu. Z direktorico Medexa Alešo Mižigoj sva – reci-piši – na to témo sodelovali v na TV Dubaj, in to v prestižnem večernem prime time-u.

Nosilna tema leta 2022 odpira še eno poglavje. Vodenje združenja sem prevzela iz odgovornosti: tako se mi je zdelo prav. Dve leti od takrat je čas za novo dejanje. Kodeks etike nas namreč v 3. točki zavezuje k pravočasni prilagoditvi strategije organizacije glede na spremembe v okolju. To smiselno velja tudi za Združenje Manager.

Pomembno mi je, da ravnam skladno s kodeksom in stojim za tem, kar verjamem in govorim: da tudi naše združenje potrebuje preobrazbo. Nove organizacijske oblike, še večjo agilnost.

Navezujem se še na dve točki Kodeksa etike.  9. točka izpostavlja zahtevnost poklica managerja in 10. odgovornost do sebe. Po izvolitvi za predsednico Združenja Manager sem, poleg vodenja podjetij Siemens Slovenija in Siemens Hrvaška, oktobra 2021 prevzela tudi vodenje podjetja Siemens Srbija.

Dodatne vodstvene naloge posegajo v čas in energijo, potrebno za odgovorno opravljanje funkcije predsednice Združenje Manager, kot sem jo zastavila marca 2020.  Razpeta sem med več držav, kar je zahtevno usklajevati samo po sebi. Hkrati tudi predsedovanje združenju zahteva polno angažiranost.

Zato soglasno z upravnim odborom z veseljem delim informacijo, da je del preobrazbe tudi rotacija vodenja v predsedstvu. S kolegom Andrejem Božičem menjava vlogi: svoje delo bom nadaljevala v vlogi podpredsednice, Andrej pa prevzema mandat predsednika. Skrajšanje predsedniškega mandata s trajnostnim modelom rotacije predsedniške vloge na podpredsednika je korak k ciljni preobrazbi in vzpostavitvi agilnejše upravljalske in vodstvene strukture združenja. Le tako bomo lahko še naprej zgled v družbi.

Hvala vsem in vsakomur, na čelu s člani upravnega odbora in strokovno službo, da smo v dveh letih skupaj premaknili nekaj mej. Želim, da ostanemo odprti za iskanje novih modelov delovanja in nas pri tem vodi odgovornost. Doseganje dobrih rezultatov, na pravi način. V katerikoli vlogi takrat smo.

Moj naslednik Andrej bo v združenje kot preizkušen manager vnašal sodobna znanja, lastne izkušnje preobrazbe in v rokah držal krmilo trajnostnega voditeljstva. Andrej, vabljen, da prevzameš predsedniško vlogo in besedo. Izvoli."

Nagovor Andreja Božiča na Januarskem srečanju

Objavljamo ga v celoti: "Medeja, hvala. Najprej ti čestitam, da prevzemaš vodenje še tretjega podjetja: ob Siemensu Slovenija in Hrvaška zdaj še Srbijo. Ta dosežek je velik sam po sebi. In je še toliko večji, ker gre za tehnološko panogo, kjer ste managerke še v manjšini, a ti to spreminjaš. Bravo!

Hvala ti za zaupanje pri menjavi najinih vlog. Sprememba morda izgleda večja, kot je. A program in prioritete združenja, ki sem jih tudi do sedaj sooblikoval, ostajajo enake. Skupaj s člani upravnega odbora, med katerimi ostajaš kot podpredsednica, bom krmilo združenja držal v isti smeri, kot si jo s svojim programom naravnala pred dvema letoma.

Drage udeleženke in udeleženci Januarskega srečanja, drage članice in člani Združenja Manager, trajnostno voditeljstvo ostaja v ospredju in osrčju delovanja Združenja Manager. Še posebej se bom posvetil pripravi modernejše organizacije in podpori vam, članom. Procesu, ki že teče in ga želim peljati skupaj z vami. Vključujoče in povezovalno. Vabim vas, da v spremembah sodelujemo. Da smo skupaj soavtorji napredka.

Svoj nagovor zaključujem z mislijo neznanega avtorja, ki je nekoč zapisal: pobude mladih so vredne toliko kot izkušnje starejših. Odprtih rok in srca bom podpiral in spodbujal oboje. Za dobre rezultate, na pravi način. Hvala."