Kdo so finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2022?

30.11.2022

skupna slika
Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2022 so direktorica skupine BPT Sabina Gros, direktor Chipolo Primož Zelenšek ter ustanovitelja in direktorja Avantpack Melvis Haskić in Vasja Hramec.

Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2022 so direktorica skupine BPT Sabina Gros, direktor Chipolo Primož Zelenšek ter ustanovitelja in direktorja Avantpack Melvis Haskić in Vasja Hramec. S finalisti se bomo pogovarjali na Prednovoletnem Mastersu (torek, 13. december 2022), zmagovalec/-ka pa bo priznanje prejel/-a 25. januarja 2023 na Januarskem srečanju ZM.

Kdo so letošnji finalisti?  

Sabina Gros, direktorica skupine BPT

Primož Zelenšek, direktor Chipolo

Melvis Haskić in Vasja Hramec, ustanovitelja in direktorja Avantpack

Vabimo vas k branju njihovih kratkih uvodnikov: Primož Zelenšek je pisal o načrtih Chipola v naslednjem letu - S polno paro naprej, Sabina Gros je razmišljala o umski moči, potrditveni pristranskosti in najboljši poslovni knjigi leta 2022 - Naj zmaga najboljša ideja, Melvis Haskić in Vasja Hramec pa sta podala filozofski razmislek o poslanstvu podjetja in utrdila misel, da "saj je v redu" pač ni zares v redu - Managerski »decision making«, poslanstvo, odličnost in trajnostno poslovanje v podjetjih – obstaja med njimi povezava?

Več o finalistih: 

Primož Zelenšek je eden izmed soustanoviteljev podjetja Chipolo, leta 2014 pa je prevzel vlogo direktorja. Chipolo je svojo zgodbo pričel leta 2013 z uspešno Kickstarter kampanjo (zbrali so skoraj 300.000 dolarjev). Na trg so vstopili s pametnimi obeski za ključe, ki se povežejo z aplikacijo na telefonu, uporabnik pa lahko na preprost način poišče založene ključe, preveri kje jih je pozabil, hkrati pa lahko s pritiskom na obesek pozvoni tudi svoj telefon in ga hitro poišče. Največje Chipolovo tržišče sta ZDA in Kanada, kjer ustvarijo kar 50 % prihodkov podjetja, delež prodaje na trgu EU pa je 40 %. Pričakujejo, da bodo v naslednjem letu še povečali svoj tržni delež na ameriškem trgu. Kolektiv Chipola je nastal iz skupine prijateljev, kar je pomembno vplivalo na celoten nadaljnji razvoj kulture v podjetju. Prijateljstvo in odkritost sta njihovi najpomembnejši vrednoti v podjetju, ki ju je moč zaznati na vseh nivojih delovanja: v odnosu vodstva do zaposlenih, v medsebojnih odnosih med zaposlenimi ter v odnosih podjetja s partnerji in uporabniki. Vizija Primoža Zelenška je oblikovanje najboljše možne izkušnje iskanja osebnih stvari, osebno poslanstvo pa zagotavljati najboljše pogoje za delo zaposlenih, jih usmerjati k ciljem in prenašati znanje na druge mlade podjetnike. Več

Sabina Gros je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica, s pravniškim državnim izpitom, ki se je pred štirimi leti odločila za prestop iz pravosodja v energetiko. Kot uspešna višja svetovalka Okrožnega državnega tožilstva v Kranju, se je odzvala povabilu in pridružila družinskemu podjetju kot pomočnica direktorja. Svoje pravno znanje je nadgradila z MBA ljubljanske ekonomske fakultete, kasneje istega leta pa je prevzela vodenje BPT skupine, naslednice Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, ki se zdaj ukvarja s proizvodnjo zelene električne energije iz štirih hidroelektrarn vzdolž Mošenika. Trajnost je rdeča delovanja skupine BPT, saj poleg proizvodnje električne energije, oživljajo opuščen tovarniški objekt. Pred leti so se odločili, da ga ne bodo prodali po delih, temveč so ga želeli ohraniti celostnega, v skladu s kulturno dediščino. V njem je sedaj 48 najemnikov in šest manjših solastnikov s svojimi poslovnimi dejavnostmi. Kompleks želijo skupaj z Občino Tržič razviti v moderen poslovno - industrijski center. Poleg tega se ukvarjajo tudi z upravljanjem nepremičnin, tako v Tržiču, kjer trenutno obnavljajo dvorišče BPT in upravljajo z več stanovanjskimi in poslovnimi nepremičninami, kot tudi v Kranju in Ljubljani, kjer oddajajo poslovne prostore. Več

Vasja Hramec in Melvis Haskić sta ustanovitelja in direktorja Avantpack, podjetja, ki proizvaja biorazgradljivo embalažo. S proizvodnjo so začeli leta 2016 in se bodo v sedmem letu poslovanja (2022) približali letni realizaciji 26 mio EUR in tudi meji 100 zaposlenih, z zelo ugodnimi indikatorji poslovanja, tudi dodano vrednostjo na zaposlenega 68.000 evrov. Na začetku, v letu 2009, so se ukvarjali samo s trgovino z bioplastiko, trgovali so z granulati ali izdelki, sčasoma pa so si želeli svojo lastno proizvodnjo, ker so v tem videli velik potencial. Tako so leta 2016 odprli proizvodnjo v zelo majhnem obsegu in jo nadgrajevali. V začetku delovanja podjetja je bilo področje biološko razgradljivih embalaž še »znanstvena fantastika«, danes pa v podjetju ponujajo cel spekter embalaže, njihov najbolj prepoznaven izdelek so vrečke za sadje in zelenjavo iz biološko razgradljive plastike, ki jih vidimo v supermarketih po svetu in ki lahko končajo med organskimi odpadki. Od decembra 2018 ima 30- odstotni delež v podjetju tudi največja italijanska skupina z dolgoletno tradicijo na področju embalaže Pool Pack Group, s katero so si odprli pot še na širše trge. Delež izvoza je 100-odstoten - pred leti so imeli slab odstotek strank iz Slovenije, v zadnjem času pa vse, kar proizvedejo, tudi izvozijo. Njihov največji kupec je skupina Schwarz, lastnica trgovin Lidl in Kaufland. Pravijo, da je v trgovinah skoraj vsa hrana pakirana v folijo in na ta trg želijo vstopiti, zato razvoj usmerjajo v še bolj zahtevne izdelke, v bolj zahtevne folije za fleksibilno embalažo. Veliko se ukvarjajo s filozofijo prodaje in se trudijo, da bi bili drugačni, kajti tudi v njihovi panogi je veliko konkurence. Lani so nastopili v finalu Delovih zvezd leta 2021, letos pa v finalu Izvozniki leta 2022.

Vasja Hramec svoje poslanstvo vidi v dodajanju lastnega prispevka k spreminjanju sveta na bolje, s postopnim pretvarjanjem ne-trajnostnih izdelkov (navadna plastika) v popolnoma trajnostne izdelke (bioplastika), pri čemer so v samo bistvo njegovega dela vpeti najvišji elementi etike, socialne pravičnosti in dobrih praks poslovanja. Melvis Haskić se zaveda, da podjetje lahko raste toliko, kolikor lahko »raste« tisti, ki to podjetje vodi. Svoj slog vodenja opisuje kot zelo demokratičen – vedno daje prednost timu, saj svojo vlogo dojem kot nekdo, ki je zadolžen, da timu omogoči pogoje za boljše in prijetnejše delovanje. Več.