Sekcija mladih managerjev

Sekcija mladih je prepoznana kot idejno najbogatejša in najprodornejša sekcija, ki deluje znotraj Združenja Manager. Prizadeva si za uveljavitev mladih, uspešnih in prodornih managerjev, tako znotraj podjetja kot v širšem okolju. Spodbuja promocijo managerskega poklica med mladimi in razvoj voditeljev prihodnosti.

Delo upravnega odbora sekcije Mladih managerjev usmerja Poslovnik o delu sekcije.

Kaj delamo?

Jožica Rejec - citat

»Kje smo, nam je dano, kam in kako bomo šli, je naša odločitev. Stopajmo s srcem in z vso preudarnostjo, ki jo premoremo. V poslu smo vsi povezani. Glejmo daleč in delujmo danes.

Jožica Rejec

Glavne dejavnosti sekcije mladih managerjev:

 • Mreženje – dobrodošli v svetu slovenskega managementa
 • Priznanja – nagrajujemo največje managerske talente
 • Štipendiranje – podpiramo največje managerske potenciale
 • Mentorstvo – razvijamo management prihodnosti
 • Komuniciramo – smo glas managementa v javnosti
Kako smo organizirani?
Tanja Subotic Levanic9

Tanja Subotić Levanič

predsednica Sekcije mladih managerjev

Decembra 2019 je funkcijo predsednice Sekcije mladih managerjev prevzela Tanja Subotić Levanič, ki je v Pivovarni Laško Union odgovorna za korporativne odnose, trajnostni razvoj in komuniciranje. 

Diplomantka politologije na Fakulteti za družbene vede se je po nekaj letih poslovnega uvajanja v podjetju McDonalds Slovenija in agenciji Dialog leta 2008 pridružila podjetju IBM. Sprva je bila vodja komuniciranja, kasneje pa je prevzemala še druge vodstvene funkcije na področju marketinga, najprej v Sloveniji, nato v jugovzhodni in centralni ter vzhodni Evropi. V letih od 2016 do 2018 je vodila integralno komuniciranje v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, nato pa leta 2018 sprejela nov poslovni izziv in se kot del vodstvene ekipe pridružila Pivovarni Laško Union, ki je del družbe Heineken.

V svojem programu je izpostavila štiri smernice delovanja: ljudje, blaginja, planet in poslanstvo: "Smer je trajnostna. V ospredje bomo postavili okoljsko, družbeno in finančno odgovornost. Štirideset odstotkov milenijcev namreč verjame, da bi moralo biti izboljšanje družbe, v kateri živimo, cilj poslovanja podjetij. Poslanstvo, ne le dobiček, bo postala nova norma. To pomeni, da moramo biti nosilci sprememb na bolje. Čas je za akcijo." Več

Podpredsednika sekcije sta Nina Langerholc Čebokli in Mitja Kolbe.

»Aktivnost je valuta, je bilo naše poslanstvo. Za dober, delujoč ekosistem namreč ni pomembno samo število članov, ampak tudi njihova aktivnost. Sprostili smo način dela, da se člani dobro počutijo, da uživajo in od skupnosti čim več dobijo. Trudili smo se, da čim več mladih managerjev postavimo na slovenski managerski piedestal in jih naredimo vidnejše.« 

Lovro Peterlin ob predaji predsedniške funkcije Tanji Subotić Levanič

Upravni odbor sekcije

Upravni odbor Sekcije mladih managerjev sestavlja 11 članov:

 • Tanja Subotić Levanič, Pivovarna Laško Union, predsednica Sekcije mladih managerjev,
 • Maja Fesel Kamenik, HRM One, 
 • Mitja Kolbe, Microsoft,
 • Tjaša Kolenc Filipčič, Zavarovalnica Triglav,
 • Nina Langerholc Čebokli, Nina Langerholc Čebokli, poslovno svetovanje
 • Klemen Medved, Mercator,
 • Lovro Peterlin, A1 Slovenija,
 • Boško Praštalo, Sellution,
 • Lucija Sajevec, Katapult
 • Alenka Vidic Praprotnik, O28, in
 • Petra Wagner, Mladinska knjiga založba.