MQ skupinska

Osrednja slovenska konferenca na temo inovativnega voditeljstva

»Nova generacija, ki prihaja za nami, se želi počutiti vodeno, a na drugi strani samostojno. Želi si opravljati pametna dela in razumeti širši pomen svojega dela. Želi si vzornike, od katerih se bo učila. Nova generacija ne bo hrepenela primarno po plačilu, temveč po ljudeh in idejah, ki bodo za seboj pustili dobro delo.«

Melanie Seier Larsen

Aleksander Zalaznik - citat

»V Sloveniji moramo začeti delati tako, da bomo vsak na svojem področju vsak dan več ustvarili, ne pa da samo zelo veliko delamo, rezultatov pa ni. Naj manj postane več.«

Aleksander Zalaznik

Sodobni svet gospodarstva je svet nenehnih sprememb. Sprememb, ki jih krojijo globalni strateški premiki, spreminjajoče se zahteve družbenega okolja, skrb za ohranitev naravnega okolja, nova tehnološka spoznanja. Odgovor na njih predstavljajo inovacije, novi načini razmišljanja in delovanja, novi nosilci idej in spoznanj ter pogum za preseganje meja ustaljenega in poznanega.

Osrednje poslanstvo MQ konference je zato ustvarjanje prostora za hitrejše uveljavljanje znanj, praks in veščin inovativnega voditeljstva, ki bodo pripravljeni na soočanje z izzivi in priložnostmi sodobnega sveta.

Utrip letu 2017 v Združenju Manager daje tema povezovanja in sodelovanja, nadaljuje se tema digitalne preobrazbe. Futuristi opozarjajo, da je tehnološka rast povezana tudi z dinamičnim spreminjanjem človeštva, ki se v zadnjih 20 letih spreminja toliko kot prej v 300.

Z  razvojem in preobrazbo stopamo v nove odnose in razmerja. Na vodilno mesto uspešnih podjetij stopa participativni način delovanja. V učečih okoljih potrebujemo vsaj 10% strateško aktivnih zaposlenih, v inovativnih celo nad 30%.  

Na MQ konferenci 2017 bomo doživeli organizacijo prihodnosti– s koreografijo v živo in vključenostjo vseh sodelujočih. 

Prva konferenca je temeljila na našem kodeksu etike. Danes konferenca predstavlja edinstveni prostor, na katerem se srečujejo nove teme, ideje in razmisleki, ki nosijo pečat inovativnosti. Z zanimivimi vsebinami, delom v skupinah, pogledi na izziv vodenja iz različnih zornih kotov in pozitivnim vzdušjem predstavlja edinstveni doprinos in navdih k razvoju slovenskega managementa 21. stoletja.

Prezentacije in digitalna izkušnja
Pokrovitelji
Veliki pokrovitelj:
2 in 3. nivo
Utrinki iz dogodka
Več fotografij