Združenje Manager je pred letošnjim Managerskim kongresom sprejelo trajnostno zavezo, v okviru katere si bomo prizadevali zmanjšati vplive na okolje in podnebje pri izvedbi Managerskega kongresa v obdobju 2022–2025. Več

Niki Lang1 25x26

Dr. Nikolaus S. Lang, managing direktor, senior partner in globalni vodja za Global Advantage Practice, Boston Consulting Group

V zadnjih 20 letih je kot svetovalec na področju globalizacije in mobilnosti deloval na več kot 50 razvitih in razvijajočih se trgih. Je avtor številnih publikacij, med drugim s področja globalizacije, globalne digitalne preobrazbe, geopolitike in vpliva trgovine ter razvoja s področja mobilnosti. Je tudi soavtor knjige Beyond Great (Več kot odlični), ki opisuje, kako se je svet preoblikoval zaradi družbenih napetosti, gospodarskega nacionalizma in tehnološke revolucije. Poslovne voditelje spodbuja, naj presežejo odličnost in sprejmejo radikalne nove načine delovanja – takšne, ki bodo njihovim podjetjem pomagala postati odpornejša tudi v izjemno nestanovitnih razmerah.

Za MQ revijo se je z njim pogovarjala Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager.

Vabljeni k branju.

 

13.00–14.30

PREDPROGRAM KONGRESA


Unconference (*več informacij o vsebini modulov je na voljo pod programom) 

Odgovornost do ljudi: Odgovorni vodja – vodenje s poslanstvom in trajnostno voditeljstvo
Gost: Miha Senčar, mladi manager 2021; moderira Daniela Bervar Kotolenko.

Odgovornost do strank: Kaj bo v prihodnosti pomenil odličen customer experience in res zadovoljna stranka 
Gost: Uroš Šuštar, Telemach; moderira Aleksandra Brank.

Odgovornost do raznolikosti: Zakaj raznolikost in vključenost bogatita ekipe in omogočata rast
Gostja: Breda Kodba, Mikro+Polo; moderira Barbara Zupančič, Listina raznolikosti.

Odgovorno in iskreno o učinkih trajnostnega poslovanja: Je trajnost zgolj kratkoročni interes ali dolgoročna zaveza?
Gostja: Alenka Hren, vodja nacionalnega programa Strateške trajnostne in krožne transformacije podjetij, SPIRIT Slovenija; moderira Špela Zakotnik.

Odgovornost do zaposlenih in okolja: Zagotovite si skladnost z ESG in produktivnost zaposlenih
Gost: Michal Maco, direktor Corwina v Sloveniji; moderira Petra Kovič.

Odgovorno sprejemanje odločitev - 'Data driven'
Moderira Rok Pirnat, direktor B2 BI.

Odgovornost do trajnosti in vseživljenjskega učenja: Vsi smo ambasadorji (vz)trajnosti 
Moderirajo Tatjana Kolenc, Matic Kadliček, Vesna Kuralt, Barbara Krajnc.

15.00–15.30

ODPRTJE KONGRESA


Pozdravni nagovor predsednika Združenja Manager (ZM) Andreja Božiča 

Nagovor Matjaža Hana, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Gostiteljica prvega dne kongresa bo Petra Juvančič, izvršna direktorica ZM.
15.30–16.00

Geopolitika in stanje v svetu

Dr. Nikolaus S. Lang, managing direktor, senior partner in globalni vodja za Global Advantage Practice, Boston Consulting Group 

  ODMOR
16.30–16.45 

Analiza Dun & Bradstreet: V kako dobri kondiciji je slovensko gospodarstvo in kakšne šoke še lahko pričakujemo? Kaj kažejo napovedi za zaključek leta 2022?

Srečko Devjak, Dun & Bradstreet

16.45–17.00 

Pot do digitalne in zelene transformacije

Edwin Diender, direktor inovacij za globalno področje energetike v oddelku poslovnih rešitev Huawei

17.00–18.30 

Gospodarstvo in politika: Skupna odgovornost za razvojni preboj Slovenije

Na okrogli mizi, ki jo bo vodila Maja Zalaznik z Ekonomske fakultete v Ljubljani, bodo sodelovali:

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Klemen Boštjančič, minister za finance,
mag. Alenka Bratušek, državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo,
Andrej Božič, predsednik ZM,
Tibor Šimonka, predsednik GZS,
Blaž Brodnjak, predsednik AmCham Slovenija,
dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

 

ODMOR

20.00

VEČERNA SLOVESNOST S PODELITVIJO PRIZNANJ

Za uvod v gala večer bomo na odru gostili Milanko Lange Lipovec, prvo Slovenko, ki je objadrala svet, čeprav pred življenjskim podvigom sploh ni imela izkušenj z jadranjem. Na osemmetrskem katamaranu Vakuta je skupaj s partnerjem preživela 13 let. Z njo se bo pogovarjala Petra Kovič, odgovorna urednica Sveta kapitala.

Sledila bo podelitev priznanj, s katerimi Združenje Manager predstavlja dobre prakse managerjev in voditeljev. Nagrajenke in nagrajenci so svetilnik, ki usmerja pot razvoja prihodnjih generacij, so gradniki naše podobe in ugleda v javnosti ter glasniki naših zavez in vrednot.

Priznanje Vključi.Vse 2022 bo prejela družba, ki si prizadeva za raznolika in uravnotežena vodstva. Dosedanji prejemniki priznanja.
Tradicionalno pa bomo podelili tudi priznanje Manager/ka leta 2022, ki smo ga lani nadgradili s kazalci trajnostnega voditeljstva. Dosedanji prejemniki priznanja.

*Unconference

1. Odgovornost do ljudi: Odgovorni vodja – vodenje s poslanstvom in trajnostno voditeljstvo
Gost: Miha Senčar, mladi manager 2021; moderira Daniela Bervar Kotolenko.

Trajnostno voditeljstvo presega zgolj odgovornost vodij. Postaja skupno poslanstvo za prihodnje generacije. Na omizju bomo govorili o trajnostnem voditeljstvu v praksi skozi vidik velike organizacije. Kakšne so prednosti, s kakšnimi izzivi se soočamo? Kako in na kakšen način vlagamo v razvoj vodij?

---

2. Odgovornost do strank: Kaj bo v prihodnosti pomenil odličen customer experience in res zadovoljna stranka 
Gost: Uroš Šuštar, Telemach; moderira Aleksandra Brank.

Je prihodnost izkušnje uporabnika v segmentaciji, personalizaciji, enostavnosti, ustvarjanju nepozabnih trenutkov? Kaj je tisto, kar je za stranke najbolj pomembno, kako to managerirati v podjetju in v kaj investirati?

---

3. Odgovornost do raznolikosti: Zakaj raznolikost in vključenost bogatita ekipe in omogočata rast
Gostja: Breda Kodba, Mikro+Polo; moderira Barbara Zupančič, Listina raznolikosti.

Uspešna podjetja bodo morala vedno bolj iskati take ekipe, ki združujejo spolno, kulturno in starostno raznolikost, ki so odprta za različnost in vključujoča do vseh. Toda preprosto združevanje več raznolikih ljudi še ne zagotavlja visoke uspešnosti. Ta zahteva vključujoče vodenje – vodstvo, ki zagotavlja, da vsi člani ekipe čutijo, da so obravnavani spoštljivo in pravično, da jih cenijo in da pripadajo, ter da so posamezniki samozavestni in navdihnjeni.

---

4. Odgovorno in iskreno o učinkih trajnostnega poslovanja: Je trajnost zgolj kratkoročni interes ali dolgoročna zaveza?

Gostja: Alenka Hren, vodja nacionalnega programa Strateške trajnostne in krožne transformacije podjetij, SPIRIT Slovenija.

Moderira Špela Zakotnik.

Zakaj bi podjetja sploh vstopila v proces trajnostnega in krožnega poslovanja? Zakaj je pomembno, da podjetje istočasno začne tudi s procesom celovite strateške transformacije na vseh področjih poslovanja? Kako razumemo makro in kako mikro sliko trajnostnega razvoja in poslovanja? Kako pomembna je »zdrava kmečka pamet« pri njeni implementaciji v praksi?

---

5. Odgovornost do zaposlenih in okolja: Zagotovite si skladnost z ESG in produktivnost zaposlenih
Gost: Michal Maco, direktor Corwina v Sloveniji; moderira Petra Kovič.

So trajnostne zgradbe in pisarne res dražje od standardnih? V njih zaposleni koristijo manj dni bolniške odsotnosti, podjetja beležijo manjšo fluktuacijo in izgorelost, hkrati pa dosegajo od 25 do 30 % večjo produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih. Takšne trajnostne pisarne prispevajo tudi k 25-odstotni povprečni manjši porabi energije v primerjavi z običajnimi poslovnimi stavbami, kar ima izrazit družbeni vpliv na prihodnje generacije. Danes razvijalci trajnostnih poslovnih prostorov postajajo partnerji podjetij in organizacij pri doseganju trajnostnih ciljev in skladnosti z ESG. Spoznajte priložnosti in prednosti, ki jih ponujajo trajnostne poslovne skupnosti.

---

6. Odgovorno sprejemanje odločitev - 'Data driven'
Moderira Rok Pirnat, B2 BI.

Večina odločitev je sprejeta na podlagi podatkov. Naprednejša vizualizacija in kompetenca 'data storytelling' bistveno izboljšata kakovost in hitrost sprejemanja odločitev. Na delavnici se bomo s podporo analitičnega orodja Power BI seznanili z najnovejšimi standardi vizualizacije podatkov, na praktičnih primerih razvijali kompetenco 'data storytelling', razpravljali o razvoju KPI in drugih elementih poslovne inteligence.
Delavnica, namenjena managerjem, bo temeljila tudi na praktičnih primerih, zato je zaželena uporaba prenosnih računalnikov.

---

7. Odgovornost do trajnosti in vseživljenjskega učenja: Vsi smo ambasadorji (vz)trajnosti 
Moderirajo Tatjana KolencMatic KadličekVesna KuraltBarbara Krajnc.

Z upskillingom skupaj iz delovnega, učečega in mislečega do ozaveščenega sodelovalnega in aktivnega poslovnega okolja.
Trajnostni razvoj ni več izbira, temveč je vse bolj nuja za dolgoročno ustvarjanje vrednosti in skupne blaginje. Za uresničitev tega cilja potrebujemo sodelovalna okolja, v katerih bodo zaposleni obstoječa znanja umeščali v novo perspektivo, jih obnavljali in dograjevali ter pridobivali nova znanja in veščine ter jih med seboj izmenjevali. S tem bodo sposobni prevzemati spremenjene in nove vloge ter ostajali zavezani trajnostnemu razvoju. Upskilling potrebujemo kot sestavni del kulture organizacije, ki se s tem zaveže k trajnemu vlaganju v napredek in razvoj zaposlenih.