O članih

Clanstvo o clanih ozka

Kdo so naši člani?

V Združenju Managerjev smo veseli oseb, ki želijo nadgraditi znanje o vodenju in dodatno razviti svoje managerske veščine, sprejemajo etični kodeks Združenja Manager, želijo širiti mrežo poslovnih stikov in poznanstev in s plačilom članarine podpirajo in aktivno sooblikujejo poslovne standarde ter mnenja slovenskega managementa o aktualnih gospodarsko - družbenih temah.

Struktura članstva

Struktura naših članov po spolu

Podpiramo raznolikost, spodbujamo uravnoteženost. Tretjino naših članov predstavljajo managerke in dve tretjine managerji.

struktura po spolu

Struktura naših članov po ravni managementa

Na enem mestu združujemo največje število slovenskih managerjev in managerk. Dve tretjini naših članov zaseda višje managerske pozicije in četrtina srednje managerske.

struktura po ravni managementa

Struktura naših članov po velikosti podjetja, ki ga vodijo

Smo stičišče tako velikih kot majhnih. 42 % naših članov vodi velika podjetja, 44 % mala podjetja ter 14 % srednje velika podjetja.

struktura po velikosti podjetja

Uspešnost podjetij, ki jih vodijo člani Združenja Manager

Podjetja, ki jih vodijo člani Združenja Manager imajo glede na povprečje slovenskega gospodarstva:

  • 25% višjo dodano vrednost,
  • 30% višje prihodke na zaposlenega,
  • 116% višji čisti poslovni izid na zaposlenega,
  • 58% višjo donosnost kapitala.
struktura po uspehu podjetij
Člani o združenju

Silvan Peršolja

Slovenski managerji so povečini izjemni ljudje, prava zakladnica znanja in izkušenj. Z medsebojno podporo, izmenjavo mnenj in pozitivnih zgledov se povečujeta hitrost in zanesljivost uvajanja sprememb v zahtevno poslovno življenje. Posebej pomembna se mi zdi skrb za profesionalno odličnost, ki jo Združenje skrbno neguje.

Sonja Klopčič

Združenje Manager je s kodeksom etike in Zavezo za uspešno prihodnost 15/2020 postavilo dobro podlago za nadaljnje razvojne korake. Naslednji izziv je uresničevanje Zaveze tudi tako, da člani razvijamo nov način povezovanja, spodbujanja in podpiranja. Vzpostaviti je treba nove organizacijske strukture, v katerih bomo s kolektivno inteligenco hitro in učinkovito soustvarjali nove poti.

Jure Remškar

Združenje je kljub številnemu članstvu in različnim interesom sposobno najti skupno pot ter jo jasno predstaviti širši javnosti.

Barbara Guzina

Združenje Manager vidim kot združenje inventivnih ljudi, ki vedo, kaj želijo doseči v poslovnem svetu.