Artemida

Artemidi3

Nagrada vodilnim managerkam v Sloveniji za prevzem najvišje vodstvene funkcije

Združenje Manager je podelilo priznanji Artemida 2018 Anki Brusdirektorici podjetja Agitavit Solutions, in Sonji Šmucgeneralni direktorici Gospodarske zbornice Slovenije.

Anka Brus je že vso kariero neločljivo povezana s tehnologijo in je tako zgled drugim ženskam v panogi informacijske tehnologije. Obrazložitev priznanja
Sonja Šmuc že vso kariero podpira razvoj managementa in voditeljstva v Sloveniji in širše ter se posveča številnim vidikom konkurenčnosti gospodarstva. Obrazložitev priznanja

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nevidne ovire, ki se skrivajo v posamezniku, pogosto ustavljajo njegov korak na poti do uresničitve lastnih ambicij in želja.

Zato v Združenju Manager s priznanjem Artemida spodbujamo ženske, da se odločijo za sprejem managerskih izzivov v gospodarstvu in javni upravi ter da zavzamejo prvo in najodgovornejše mesto v organizaciji ter tako prebijejo stekleni strop, tisto nevidno oviro, ki jih mogoče zadržuje na njihovi poti do sanj. Podelitev tega priznanja je še eden v nizu korakov, s katerimi si združenje že leta prizadeva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu

Priznanje podeljuje Sekcija managerk.

O priznanju

Kdo lahko kandidira?

Na razpis za priznanje Artemida se lahko prijavijo kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • kandidatka zaseda najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, generalne direktorice ali predsednice uprave) v gospodarski ali v pomembni negospodarski družbi,
 • kandidatka vodi srednje veliko oz. veliko gospodarsko družbo z več kot 50 zaposlenimi,
 • kandidatka je prvič prevzela vodenje družbe med 1. 1. 2016 in 31. 10. 2017*,  
 • kandidatka mora biti na sedanji funkciji vsaj 12 mesecev,
 • družba, ki jo vodi kandidatka, posluje pozitivno.

Osnova za obravnavo na komisiji je izpolnjen vprašalnik.

* Na razpis se lahko prijavi tudi managerka, ki je vodenje družbe prevzela pred tem datumom in je v času njenega vodenja družba začela poslovati pozitivno.

Kako poteka izbor?

Kandidatke se lahko na razpis prijavijo same oz. jih kandidirajo tretje osebe (razpis). Nabor kandidatk opravi tudi strokovna služba Združenja Manager. Razpis je bil objavljen septembra 2018, priznanja pa bodo podeljena na Januarskem srečanju 2019.

Pokrovitelj Artemide
Prejemnice priznanja Artemida

artemida - quote

Artemida predstavlja grško boginjo Artemido, ki je navadno upodobljena z lokom in puščico, kar simbolizira ljubezen in odločnost - ključni lastnosti tudi za vodilne na najvišjih položajih.

Artemida 2016

 • Vanja Lombar, generalna direktorica OMV,
 • Špela Munih Stanič, direktorica JGZ Brdo,
 • Lucija Živa Sajevec, direktorica AMZS,
 • Sabina Sobočan, direktorica Varis Lendava
 • Valerija Špacapan Friš, direktorica Schenker Slovenija.

Artemida 2015

 • Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje;
 • Ljerka Bizilj, direktorica Televizije Slovenija;
 • mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet;
 • Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice in
 • Senja Vraber, direktorica kranjske občinske uprave.

Artemida 2014

 • Lea Benedejčič, mimovrste:)
 • Romana Dernovšek, Loterija Slovenije
 • Irma Gubanec, Delo
 • Mojca Kunšek, Ajpes
 • Janja Pavšič, Piranska občinska uprava
 • Melita Rozman Dacar, SŽ - tovorni promet
 • Genovefa Ružič, Statistični urad
 • dr. Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Medeja lončar

»Potrebujemo raznolikost in enakopravnost spolov tudi na najvišjih položajih, s katerima smo lahko drugačni, dosledni in uspešnejši. Ne nazadnje potrebujemo tudi odprtost in sprejemanje vsega dobrega, ki nam ga ponuja zunanji svet.«

Medeja Lončar

Artemida 2013

 • mag. Vida Vukovič, Predilnica Litija

Artemida 2012

 • mag. Meta Berk Skok, Triglav zdravstvena zavarovalnica
 • Marija Milojka Kolar Celarc, Vzajemna
 • Lučka Žižek, Zavod RS za zaposlovanje
 • Sonja Anadolli, Deželna banka Slovenije in
 • Marina Borkovič, Gorenje GTI.

Artemida 2011

 • Irena Šinko, Sklad kmetijskih zmeljišč in gozdov RS
 • Mateja Glazer, F.A., Maik skupina d.o.o.
 • Marta Kelvišar, Adria Plus. d.o.o.

Jožica rejec

»Temelj napredka so inovacije in spremembe. Obdobja, ko z rezultati nismo zadovoljni, so priložnost za spremembe, izzive in odločitve. S sodelavci si vzemimo čas za premislek in v množici idej izberimo najboljše.«

Jožica Rejec

Artemida 2010

 • Simona Mele, Kompas
 • Mateja Duhovnik, DARS
 • mag. Anita Vrabič, Mariborske lekarne

Artemida 2009

 • dr. Božena Lipej, direktorica Geodetskega zavoda Slovenije
 • Polona Javornik, direktorica Omnicommediagroup

Artemida 2008

 • Mojca Šubic, Svilanit
 • Medeja Lončar, Siemens
 • Nataša Belingar, Kmetijsko – gozdarska zbornica
 • Milica Simonič Steiner, Mestna uprava Mestna občina Maribor

Artemida 2007

 • dr. Jožica Rejec, Domel
 • Tanja Tuš, Engrotuš
 • Tatjana Vošinek Pucer, Emona Obala
 • Biljana Weber, IBM

Artemida 2006

 • prof. dr. Andreja Kocijančič, Univerza v Ljubljani
 • mag. Nada Marija Slovnik, Jelovica
 • Mateja Perger, Paloma
 • mag. Simona Potočnik, Cetis
 • Marjeta T. Vesel, Pristop

Artemida 2005

 • Pia Barborič Jurjaševič, Tobačna Ljubljana