Odlicnost managerk uvodna

Glavna slovenska konferenca na temo ženskega managementa

Čedalje bolj kompleksno poslovno okolje zahteva od vodij večjo različnost v razmišljanju in delovanju. Eden od korakov na tej poti je tudi povečanje raznolikosti na vodstvenih položajih.

S tem namenom v Združenju Manager spodbujamo razvoj ženskega managementa v Sloveniji. Prizadevamo si za višji odstotek žensk na vodilnih položajih. Cilj sekcije managerk, ki deluje pod okriljem Združenja Manager, je zasledovati cilj povečanja deleža managerk v vodstvih podjetij v Sloveniji na 40 % do leta 2020.

Aleksander Zalaznik - citat

»Čas je, da se odmaknemo od tematike raznolikosti v smislu spola in da začnemo intenzivno govoriti o raznolikosti vsebine dela in strokovnosti. Ženske na vodstvenih mestih niso in ne smejo biti več redkost in deveto čudo, temveč so strokovnjakinje, ki so se s svojim delom dokazale. Bodimo vsi skupaj ponosni na to!«

Melanie Seier Larsen

Odličnost managerk je strokovna konferenca na temo ženskega managementa. Združuje vse ženske v slovenskem prostoru, ki se pri svojem delu in razvoju srečujejo z izzivi vodenja na področju gospodarstva, kulture, umetnosti in javnega delovanja. Programsko zanimiva konferenca je nadgrajena tudi s podelitvijo priznanja Artemida. Organizacija dogodka je potekal v sodelovanju s Planet GV.

Jožica Rejec - citat

»Kje smo, nam je dano, kam in kako bomo šli, je naša odločitev. Stopajmo s srcem in z vso preudarnostjo, ki jo premoremo. V poslu smo vsi povezani. Glejmo daleč in delujmo danes.«

Jožica Rejec

Utrinki iz dogodka
Več fotografij