Priznanje za življenjsko delo 2017: dr. Jožica Rejec

jozica spelt2

Kot svoj največji dosežek vidi vzpostavitev odprtosti, na podlagi katere lahko vsak zaposleni poda nove ideje, predloge in rešitve za določeno vprašanje, kar vodi do večje učinkovitosti in novih inovacij, ki jih družba denarno nagradi. Zavzetost zaposlenih se kaže v skoraj 700 predlogih in izboljšavah samo v preteklem letu, na podlagi katerih je podjetje ustvarilo letni prihranek v višini 350.000 evrov in v zadnjih treh letih ustvarilo 146 novih delovnih mest.  

Upravni odbor Združenja Manager je priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2017 podelil Jožici Rejec. Managerka uspešnega podjetja, ki je v 100% lastništvu zaposlenih in nekdanjih zaposlenih, je z družbo Domel povezana že dobrih 39 let in je vodenje po dolgi karieri nedavno predala nasledniku. Podjetje se je v času njenega vodenja razvilo v uspešno in svetovno konkurenčno podjetje, visoko spoštovanje tako med sodelavci kot partnerji pa je dosegla tudi s svojim avtentičnim načinom vodenja na podlagi vrednot spoštovanja vsakega posameznika, sodelovanja in zaupanja ter izjemno razvitim čutom za skupno dobro.

Karierna pot

Ljubezen do elektromotorjev se je začela v očetovi delavnici in nadaljevala v srednji šoli, ko se je kot štipendijska prvič srečala s podjetjem. Svojo karierno pot je nadaljevala v razvoju kot elektroinženirka, vodila oddelek projektantov, delovala kot vodja razvoja in vodja področja kakovosti ter nato leta 2006 prevzela mesto predsednice uprave. Podjetje iz Železnikov se je v času njenega vodenja razvilo v uspešno in svetovno konkurenčno podjetje ter globalnega razvojnega dobavitelja v zahtevni in izvozno naravnani industrijski branži. Izdelujejo električne motorje za sesalnike, kuhinjske aparate, elektronsko komutirane motorje za prezračevalne in klimatizacijske sisteme, vrtno opremo, industrijska puhala in komponente za avtoindustrijo. Kar 90% izdelkov prodajo na tujih trgih, največ v Nemčiji, na Madžarskem in v Romuniji. Njihovi elektromotorji so prisotni v vseh pomembnih proizvajalcih sesalnikov, kot so Phillips, Kärcher, Rowenta, Electrolux, Zelmer, Stein in Hyla, medtem ko se elektronsko komutirani motorji nahajajo tudi v Stihlovih baterijskih vrtnih orodjih višjega cenovnega razreda in v orodjih Husqvarne. Pred dvema letoma so osvojili tudi Samsung.

Dinamična rast vezana na vrednote podjetja

Dinamika njihove rasti je posledica prestrukturiranja, ki zagotavlja preglednejšo in prožnejšo organizacijo. V letu 2016 je skupina zabeležila 16% rast prihodkov v primerjavi z letom 2015. Ustvarili so 121 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 9,5 milijonov evrov čistega dobička. Polovico prodaje sestavljajo sesalne enote, s katerimi dosega družba 15% svetovni tržni delež in celo 60% tržni delež v Evropi. Posebno pozornost v Domelu namenjajo inovacijam in stalnim izboljšavam. Tako so v preteklem letu za investicije namenili več kot 24 milijonov evrov, za raziskave in razvoj pa 4,5% prihodkov od prodaje ter dosegli, da je več kot 40% Domelovih produktov mlajših od treh let. Značilnosti Domelove kulture so inovativni, pripadni in ambiciozni zaposleni, ki razumejo zahteve trga in rastejo skozi vrednote podjetja. Število kvalificiranih delovnih mest se je povečalo za 100%, število zaposlenih pa za 25% in jih je sedaj 1175. Z avtomatizacijo rutinskih delovnih mest vsako leto povečujejo produktivnost, ki je v času vodenja Rejčeve zrasla iz 1% na 5% letno, raste pa tudi dodana vrednost na zaposlenega, ki danes dosega 41.400 evrov. Za izobraževanje zaposlenih pa podjetje nameni povprečno 30 ur na zaposlenega.

Avtentičen način vodenja

S svojim načinom vodenja, za katerega sama pravi, da je avtentičen, je Jožica Rejec spoštovana tako med sodelavci kot partnerji. Najožji sodelavci jo vidijo kot osebo dejanj in osebo, ki zna pohvaliti uspehe. Rejčeva velik pomen pripisuje spoštovanju, postavljanju skupnih ciljev, dajanju svobode zaposlenim, sodelovanju in zaupanju. Pri svojem delovanju stremi k zagotavljanju občutka varnosti v podjetju, zastavljanju dolgoročne vizije ter ne dopušča tarnanja in lenobe. Kot svoj največji dosežek vidi vzpostavitev odprtosti, na podlagi katere lahko vsak zaposleni poda nove ideje, predloge in rešitve za določeno vprašanje, kar vodi do večje učinkovitosti in novih inovacij, ki jih družba denarno nagradi. Zavzetost zaposlenih se kaže v skoraj 700 predlogih in izboljšavah samo v preteklem letu, na podlagi katerih je podjetje ustvarilo letni prihranek v višini 350.000 evrov in v zadnjih treh letih ustvarilo 146 novih delovnih mest.  

Visoka okoljska in družbena odgovornost

Ob razviti kadrovski politiki pa imajo tudi izjemno štipendijsko politiko, s katero podpirajo več kot 80 mladih na različnih stopnjah izobraževanja elektrotehnike, mehatronike in strojništva. Med štipendisti je mogoče najti tudi umetnike, športnike in gasilce, saj je Domel velik podpornik športnih in kulturnih društev v domačem okolju. Družbeno odgovorna naravnanost, za katero so v letu 2016 namenili 157.000 evrov, izhaja iz potrebe po čim večjem vključevanju mladih, ki jih vidijo kot potencialne zaposlene in sodelavce, in širjenju vrednost podjetja, kot so vztrajnost, ambicioznost in sodelovanje. Hkrati pa v Domelu z zamenjavo tehnologij (npr. odstranitev lakirnice in čistilne naprave), optimiranjem proizvodnih procesov in izdelavo izdelkov, ki porabijo manj energije in jih je po koncu življenjske dobe možno reciklirati, skrbijo za zmanjšanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja.

Izredni uspehi s poudarkom na delu z mladimi

Skrb za inovativnost ni prisotna samo v okviru podjetja, ampak tudi v družbeno-odgovornem življenju Rejčeve. Od leta 2013 je soustanoviteljica in predsednica Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, ki s pomočjo izkustvenega učenja razvijajo in spodbujajo podjetniško žilico mladih. Po štirih letih izvajanja programa Junior Achievement so rezultati sledeči: 150 dijaških podjetij, 1.000 vključenih dijakov, 30 sodelujočih srednjih šol in 50 usposobljenih mentorjev profesorjev. Hkrati je Rejčeva tudi predsednica sveta TECES in predsednica sekcije za stalne izboljšave SUSSI na GZS. Za svoje delo in uspehe podjetja je prejela priznanje ambasador znanja Life learning Academia (2014), nagrado za najboljše MBA diplomate (IEDC Poslovna šola Bled, 2014), nagrado za izjemne dosežke v gospodarstvu (Časnik Finance, 2014) in nagrado za izjemne gospodarske dosežke (GZS, 2016). V prostem času pa doktorica elektrotehnike svoj čas posveti poslanstvu biti babica šestim vnukom, se uči igrati klavir, poje v cerkvenem pevskem zboru, bere, kolesari in uživa v svoji drugi strasti tj. vrtnarjenju.