Častno priznanje

priznanje castno priznanje

Priznanje za posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji

Združenje Manager se je leta 2015 ob svoji 25. obletnici s podelitvijo častnih priznanj poklonil posameznikoma, ki sta izkazala posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji.

Prejemnika priznanj, dr. Tone Krašovec in Sebastijan Piskar, sta po presoji Združenja Manager s svojo izjemno srčnostjo, profesionalnostjo in vestnim delom dihala in živela s stanovsko managersko organizacijo skozi desetletja. Njuno delo je pognalo močne korenine in pustilo neizbrisen pečat v razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji.

Prejemniki

krašovec quote

»Med vsemi združenji in povezavami ima Združenje Manager še najbolj razsodna stališča do tega, kaj narediti za razvoj slovenskega gospodarstva. Predvsem ima v rokah po moje mnenju zelo dragocen dokument. Zavezo za uspešno prihodnost 2015/20. V drugih gospodarskih združenjih v glavnem čutim same zahteve, kaj vse naj država da.«

Dr. Tone Krašovec

Dr. Tone Krašovec: tudi priznanje za življenjsko delo na področju razvoja managementa

Dr. Tone Krašovec je bil udeleženec ustanovnega zbora Društva poslovodnih delavcev Slovenije, ki je potekal 18. maja 1989 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Bil je drugi predsednik ter drugi generalni sekretar Združenja Manager. Leta 2006 mu je združenje zaradi njegovega doprinosa tako stanovski organizaciji kot slovenskemu managementu podelilo tudi priznanje za življenjsko delo.

piskar quote

»Zgodaj sem ugotovil, da so težave v podjetjih povezane z vodenjem. Zato je bila moja prva skrb dvigniti managiranja na višjo raven. S tem namenom smo zasnovali Združenje Manager. Veliko je še treba narediti pri profesionalizaciji managerskih vrst, še vedno ni izkoreninjeno politično kadrovanje. Poklic managerja je obrt in želim si, da bi bilo v prihodnje veliko mojstrov in malo vajencev.«

Sebastijan Piskar

Sebastijan Piskar: idejni oče Združenja Manager

Sebastijan Piskar velja za idejnega očeta Združenja Manager. Je eden od desetih ustanoviteljev Društva poslovodnih delavcev Slovenije in prvi generalni sekretar Združenja Manager. Konec osemdesetih let je Sebastijan Piskar na Evropskem managerskem kongresu spoznal, kako v tujini skrbijo za napredek managerskega poklica. Zato se je odločil, da se bo zavzel za ustanovitev društva, ki bo skrbelo za profesionalizacijo vodenja v slovenskem prostoru. Sprožil je aktivnosti, ki so pripeljale do ustanovitve Društva poslovodnih delavcev, ki se je kmalu preimenovalo v Združenje Manager.