Volilni občni zbor 2017

30.3.2017
volilni obcni zbor 600x600

Združenje Manager vas vljudno vabi na Občni zbor, ki bo v četrtek, 30. marca ob 17.00 uri, v Domu gospodarstva (GZS na Dimičevi 13) v Ljubljani.

 

Občni zbor je najvišji organ Združenja. Sestavljajo ga vsi člani združenja. Občni zbori so redni in izredni, redni letni občni zbor je praviloma v prvi polovici leta.

 

Pristojnosti občnega zbora:

  • sklepa o dnevnem redu, voli delovno predsedstvo in druge organe občnega zbora,
  • sprejema poročilo o delu in program dela združenja,
  • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
  • voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednika združenja,
  • razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
  • odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča,
  • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila združenja in druge akte združenja,
  • odloča o prenehanju združenja,
  • odloča o drugih zadevah, skladno z akti združenja in o zadevah, ki jih predlagajo organi in člani združenja v skladu z namenom in cilji združenja.

Na letošnjem Občnem zboru Združenja Manager bomo članice in člani odločali o delu združenja v preteklem in tekočem letu ter volili predsednika in organe Združenja Manager.

Dnevni red:

Delovanje občnega zbora predpisujejo Pravila Združenja Manager.

 

Zahvaljujemo se