slon v sobi 1 dogodek

Obljubili smo več prenosa dobrih praks. Prinaša jih …

… Slon v sobi

Kaj ima to opraviti s slonom v sobi? Gre za anglo saksonko metaforo za očitno težavo ali tveganje, o katerem ne želimo razpravljati. S strokovnimi dogodki Združenja Manager se želimo pod tem naslovom učiti o temah, ki naslavljajo izzive podjetij in gospodarstva. Čas je neprecenljiv, zato smo se odločili za sistem krajših izobraževalnih srečanj za management v popoldanskem času v obliki učenja iz primerov dobrih praks z razpravo in mreženjem za nove poznanstva in poslovne priložnosti.

Časovnica dogodka bo vedno enaka, pričenjamo vedno ob 16. uri:

  • 1,5 ure strokovnega dela
  • Izzivamo predavatelja: 30 min diskusije
  • Poslovno in družabno mreženje s pogostitvijo

V kolikor bo za tovrstna izobraževanja, ki bodo izključno za člane brezplačna, izkazan interes, bomo z njimi sistematično nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

1. Srečanje - Vizija, ki je ne spremlja implementacija, je le halucinacija!

Ali z drugimi besedami: naloga managementa je eksekucija, ustvarjanje rezultatov. A na pravi način. Eden naših izzivov pri tem je produktivnost. Slovenija za evropskim povprečjem zaostaja 20 %.

Po podatkih OECD za leto 2016 Nemec v delovni uri ustvari 66 dolarjev bruto domačega proizvoda, povprečen Slovenec pa z 41,5 dolarja le dobrih 60 odstotkov tega rezultata (gre za skupni podatek gospodarskega kot javnega sektorja). Pametno in ne intenzivno delo je tisto, kar mora postati vrednota.

Vizija, ki je ne spremlja implementacija, je le halucinacija
Doseganje ciljev

Naša prva gosta sta managerja – mag. Aleksander Zalaznik, predsednik našega združenja in generalni direktor Danfoss Trate, ki mu pravijo tudi dr. Dobiček in mag. Jelica L. Lajovic, kadrovska managerka 2017, direktorica za kadre in pravo pri Iskratelu, ki to dobro razumeta in pokažeta s konkretnimi rezultati. A pri obeh sta skupni točki moč človeškega kapitala in moč merljivosti dobrega vodenja.

V njegovem podjetju so si od leta 2009 dalje zastavili cilj povečati produktivnost za deset odstotkov letno. Okoli sedem desetin povečane produktivnosti so sicer dosegli z mehkimi metodami, kot sta boljša organizacija dela in izobraževanje zaposlenih, tri desetine pa z investicijami v avtomatizacijo proizvodnje.

V njenem podjetju so si na področju ravnanja z ljudmi za največji izziv zastavili preobrazbo organizacijske kulture. Z novim pristopom dela, celostno dodelano kadrovsko strategijo in dosledno implementacijo le te, jim je uspelo izboljšati rezultate zavzetosti za kar petkrat glede na zadnjo izvedeno meritev leto prej. Vsi zaposleni danes v Skupini vedo kaj (pametno postavljeni cilji) in kako delati (kompetence) ter zakaj je njihovo delo smiselno in pomembno z vidika uresničevanja strategije podjetja.

Vse se torej da. Le na pravi način je treba k temu pristopiti.

Utrinki iz dogodka

Vizija, ki je ne spremlja implementacija, je halucinacija

Partner dogodka