slonceknaslovka zadnja

Obljubili smo več prenosa dobrih praks. Prinaša jih …

… Slon v sobi

Kaj ima to opraviti s slonom v sobi? Gre za anglo saksonko metaforo za očitno težavo ali tveganje, o katerem ne želimo razpravljati. S strokovnimi dogodki Združenja Manager se želimo pod tem naslovom učiti o temah, ki naslavljajo izzive podjetij in gospodarstva. Čas je neprecenljiv, zato smo se odločili za sistem krajših izobraževalnih srečanj za management v popoldanskem času v obliki učenja iz primerov dobrih praks z razpravo in mreženjem za nova poznanstva ter poslovne priložnosti.

Časovnica dogodka bo vedno enaka:

  • 1,5 ure strokovnega dela
  • izzivamo predavatelja: 30 min diskusije
  • poslovno in družabno mreženje s pogostitvijo

Če bo za tovrstna izobraževanja, ki bodo izključno za člane brezplačna, izkazan interes, bomo z njimi sistematično nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

2. srečanje: Znamka delodajalca

Znamka delodajalca (ang. employer branding) oz. privlačnost delodajalca je najpomembnejši dejavnik v boju za dobre kadre. Je tisto, kar zaposlene, kandidate za zaposlitev in splošno javnost kot magnet vleče nase. Z uspešnim upravljanjem znamke si delodajalci zagotavljajo stalen dotok kandidatov za zaposlitev. Zakaj se torej managerji ne odločajo za upravljanje znamke v večji meri? Odgovor bomo (po)iskali s Slonom v sobi.

Znamka delodajalca
sodelavci zaposleni employer branding

Naši gostje bodo – Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik, in Ivan Papič, direktor za kadre in splošne zadeve v Steklarni Hrastnik, Laura Smrekar, partnerica in direktorica komuniciranja v Competu, Gregor Rajšp, direktor kadrovskega sektorja v Mercatorju, in Zdenka Valjavec, izvršna direktorica Službe upravljanja s človeškimi viri v Zavarovalnici Triglav. Z nami bo tudi Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, Vsem je skupna točka zavedanje pomembnosti znamke delodajalca.

"Temelj (vsakega) poslovnega uspeha v središče mora postavljati zaposlene. Z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence se namreč lahko vsakodnevno srečujemo le s pomočjo kompetentnih in usposobljenih zaposlenih. Zato nenehno vlagamo v znanje in razvoj. Zavedamo se tudi, da se notranje kulture ne da kar določiti in da so odprta komunikacija, spoštovanje vrednot in dvigovanje t.i. znamke podjetja dolgotrajen proces. Na ravni podjetja se nenehno trudimo, da izboljšamo vse procese in poti, hkrati pa poudarjamo tudi odgovornosti posameznika." Peter Čas, Steklarna Hrastnik

»Posel smo ljudje in mi delamo razliko, s tem ko ustvarjamo odnose. In tudi jedro znamke delodajalca predstavljajo prav odnosi – najprej do nas samih, do iskanja lastne identitete in razloga za naš obstoj ter nato tudi do ostalih internih in eksternih deležnikov, ki delijo nam podobna načela in prepričanja.« Laura Smrekar, Competo

Kaj mora manager vedeti o upravljanju znamke?

Utrinki s Slona v sobi

Slon v sobi november 2018

Partnerja dogodka