Strateski razmislek CGP2 RDEC in CB 3

KDAJ?

10. maj 2018, od 14:00 do 18:00

KJE?

Ekonomska fakulteta

Ekskluzivno, poglobljeno, prvič za slovenski management.

Prvič in izključno na podlagi poglobljenih analiz več kot petnajstletnega obdobja dejstev in študij primerov razkrivamo in vas seznanjamo z najnovejšimi dognanji ekonomskega in družbenega okolja, od katerih je odvisno tudi naše poslovno okolje.

 

  • Kako družbena gibanja vplivajo na pomen posameznih družbenih skupin – kaj se lahko naučimo iz delovanja prejšnjih vlad?
  • Kakšno ekonomsko politiko lahko zaradi tega pričakujemo?
  • Kako takšna ekonomska politika vpliva na gospodarstvo v različnih stanjih svetovnega gospodarstva?
  • Ali obstajajo vzporednice med družbenimi spremembami v Sloveniji in ostalimi državami EU?

Če predpostavljamo, da naj bi bilo gospodarstvo prostor racionalnih odločitev, moramo hkrati ugotoviti, da je vpeto v družbeni in politični prostor, ki pa ne sledi vedno racionalno logiki. Vsaj na tri dejavnike v našem in širšem prostoru, velja biti pozoren: populizem, ambicijo politične oblasti, da bi s prijemi socialnega inženiringa posegala v gospodarski prostor, in na možnost, da dobimo politično oblast, ki bo občutno manj kompetentna od dosedanjih. Ta tveganja so v naših razmerah vsaj tako pomembna kot v okoliških državah, ker je politični sistem v Sloveniji dominanten družbeni podsistem.

Strateski posvet grafika 2

Za poslovni svet je bistvenega pomena sposobnost predvidevanja ekonomske politike in s tem poslovnega okolja, ki ga lahko pričakuje od nekaterih najbolj verjetnih zmagovalcev volitev. Pri tem si lahko pomagamo tudi z analizo preteklih ekonomskih politik teh strank na oblasti in/oziroma njihovimi sedanjimi programskimi predvolilnimi izhodišči. S predvidevanjem še splošnega stanja v svetovnem gospodarstvu, lahko sklepamo o posledicah pričakovanih ekonomskih politik in potrebnih odzivih gospodarstva.

Vse poslovne odločitve sprejme človek. Človek pa je v osnovi nepopolno bitje, daleč od preračunljivih, racionalnih bitij iz učbenikov ekonomije. Pogosto imamo preveč informacij, zato si moramo stvari poenostaviti. Gledamo lepe fotografije v letnih poročilih, namesto da bi brali dejstva v računovodskih izkazih. Na vodstvene položaje postavljamo privlačnejše ljudi, in jih dražje plačujemo za enak ali slabši učinek. Včasih stvari okrog nas nimajo pomena, zato si svet razložimo po svoje. Smo nujno omejeni, saj je prostornina naše glave omejena, prav tako število povezav med nevroni v njej ni neskončno. Včasih preprosto nimamo časa za razmislek. Zato lahko en sam tvit v hipu zbriše milijardno premoženje.

Organizatorja dogodka
CGP logo SLO desno
Logo ZM