Prijava je možna preko obrazca našega partnerja (Centra za poslovno odličnost Ekonomske fakultete): https://www.cpoef.si/sl/seminar/strateski-razmislek/