Observatorij 2022 nastopajoci2

Program Observatorija 2022

9.00–9.15 Nagovor Medeje Lončar, predsednice Združenja Manager (ZM), in prof. dr. Dušana Mramorja, predsednika Observatorija ZM
9.15–9.30

Uvod v interaktivno omizje moderatorke Petre Juvančič, izvršne direktorice Združenja Manager: Poslanstvo, razvoj in napredek Observatorija ZM ter izzivi povečevanja rasti blaginje v Sloveniji (v povezavi z nadgradnjo Akcijskega načrta za višjo rast produktivnosti)

9.30–10.30

Interaktivno omizje: Trilema: okolje, staranje, blaginja

Sodelujejo:

dr. Tjaša Redek, Katedra za ekonomijo, EF: Kje Slovenija zaostaja pri faktorjih produktivnosti?
dr. Jože Sambt, Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave, EF: Novelacija demografskih izračunov
dr. Polona Domadenik Muren, Katedra za ekonomijo, EF, in dr. Aljoša Valentinčič, Katedra za denar in finance, EF: Pregled realizacije predlaganih ukrepov
dr. Matjaž Koman, Katedra za ekonomijo, EF: Kako merimo blaginjo?
dr. Ali Žerdin, odgovorni urednik Sobotne priloge: Zaupanje kot ključen faktor pri sprejemanju odločitev in ukrepov

10.30–11.00  Odmor
 11.00–12.30 Okrogla miza: Koreniti tehnološki premiki za nujne spremembe globalnega gospodarstva

Sodelujejo:
dr. Martin Čopič, Fakulteta za matematiko in fiziko: Razogljičenje kot glavni izziv prihodnjih desetletij
dr. Blaž Zupan, Fakulteta za računalništvo in informatiko: Je res čas za umetno inteligenco?
dr. Tatjana Avšič Županc, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo: Nalezljive bolezni danes in pričakovanja glede prihodnosti
dr. Peter Wostner, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj: Od digitalizacije k preobrazbi
dr. Dušan Mramor, predsednik Observatorija ZM in moderator okrogle mize: Ali ima ekonomska politika še kaj prostora, da naslovi izzive?

 12.30  Zaključek dogodka